Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել After eight և Sorghum syrup սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

After eight vs Sorghum syrup infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -87.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1053.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +566.7%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 4% 22% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 45% 143% 72% 24% 89% 2% 12% 44% 200% 10%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -87.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1053.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +566.7%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 25% 36% 2% 49% 155% 0% 0% 0%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +260.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +300%
հավասար Ածխաջրեր - 74.9
2% 12% 80% 6%
Սպիտակուցներ: 1.67 գ
Ճարպեր: 11.9 գ
Ածխաջրեր: 79.53 գ
Ջուր: 6.3 գ
Այլ: 0.6 գ
75% 23% 2%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 74.9 գ
Ջուր: 22.7 գ
Այլ: 2.4 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +260.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +300%
հավասար Ածխաջրեր - 74.9

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
After eight Sorghum syrup
Rich in minerals ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient After eight Sorghum syrup Opinion
Զուտ ածխաջրեր 77.13g 74.9g After eight
Սպիտակուցներ 1.67g 0g After eight
Ճարպեր 11.9g 0g After eight
Ածխաջրեր 79.53g 74.9g After eight
Կալորիականություն 432kcal 290kcal After eight
Շաքար 66.6g 74.9g After eight
Բջջանյութ(Fiber) 2.4g 0g After eight
Կալցիում 13mg 150mg Sorghum syrup
Երկաթ 0.57mg 3.8mg Sorghum syrup
Մագնեզիում 100mg Sorghum syrup
Ֆոսֆոր 56mg Sorghum syrup
Կալիում 1000mg Sorghum syrup
Նատրիում 1mg 8mg After eight
Ցինկ 0.41mg Sorghum syrup
Պղինձ 0.13mg Sorghum syrup
Մանգան 1.53mg Sorghum syrup
Սելեն 1.7µg Sorghum syrup
Վիտամին B1 0.1mg Sorghum syrup
Վիտամին B2 0.155mg Sorghum syrup
Վիտամին B3 0.1mg Sorghum syrup
Վիտամին B5 0.804mg Sorghum syrup
Վիտամին B6 0.67mg Sorghum syrup
Հագեցած ճարպ 8.33g 0g Sorghum syrup

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
After eight Sorghum syrup
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
After eight
22%
Sorghum syrup
Mineral Summary Score
3%
After eight
64%
Sorghum syrup

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is relatively richer in minerals
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 8.33g)
Which food is richer in vitamins?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
After eight
After eight is lower in Շաքար (difference - 8.3g)
Which food is lower in Նատրիում?
After eight
After eight is lower in Նատրիում (difference - 7mg)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. After eight - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168766/nutrients
  2. Sorghum syrup - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169662/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: