Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել After eight և Starburst սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

After eight vs Starburst infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +5600%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -50%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 4% 22% 0% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 0% 1% 1% 3% 1% 1% 0% 4% 2% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +5600%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -50%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 7% 0% 196% 1% 1% 1% 3% 0% 1% 0% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +307.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +44.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +100%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +35.1%
հավասար Ածխաջրեր - 82.57
2% 12% 80% 6%
Սպիտակուցներ: 1.67 գ
Ճարպեր: 11.9 գ
Ածխաջրեր: 79.53 գ
Ջուր: 6.3 գ
Այլ: 0.6 գ
8% 83% 9%
Սպիտակուցներ: 0.41 գ
Ճարպեր: 8.21 գ
Ածխաջրեր: 82.57 գ
Ջուր: 8.51 գ
Այլ: 0.3 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +307.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +44.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +100%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +35.1%
հավասար Ածխաջրեր - 82.57

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
հավասար Հագեցած ճարպ - 7.778
100%
Հագեցած ճարպ: 8.33 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 7.778 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
հավասար Հագեցած ճարպ - 7.778

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
After eight Starburst
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient After eight Starburst Opinion
Զուտ ածխաջրեր 77.13g 82.57g Starburst
Սպիտակուցներ 1.67g 0.41g After eight
Ճարպեր 11.9g 8.21g After eight
Ածխաջրեր 79.53g 82.57g Starburst
Կալորիականություն 432kcal 408kcal After eight
Շաքար 66.6g 58.12g Starburst
Բջջանյութ(Fiber) 2.4g 0g After eight
Կալցիում 13mg 0mg After eight
Երկաթ 0.57mg 0.01mg After eight
Մագնեզիում 1mg Starburst
Ֆոսֆոր 5mg Starburst
Կալիում 2mg Starburst
Նատրիում 1mg 2mg After eight
Պղինձ 0.012mg Starburst
Մանգան 0.015mg Starburst
Սելեն 0.8µg Starburst
Վիտամին A 0IU 1IU Starburst
Վիտամին E 0.33mg Starburst
Վիտամին C 0mg 58.7mg Starburst
Վիտամին B1 0.001mg Starburst
Վիտամին B2 0.002mg Starburst
Վիտամին B3 0.005mg Starburst
Վիտամին B5 0.035mg Starburst
Folate, total 1µg Starburst
Վիտամին K 2.1µg Starburst
Տրանս ճարպ 0g 0.141g After eight
Հագեցած ճարպ 8.33g 7.778g Starburst

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
After eight Starburst
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
After eight
18%
Starburst
Mineral Summary Score
3%
After eight
1%
Starburst

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Starburst
Starburst is lower in Շաքար (difference - 8.48g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Starburst
Starburst is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.552g)
Which food is richer in minerals?
Starburst
Starburst is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Starburst
Starburst is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
After eight
After eight is lower in Նատրիում (difference - 1mg)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. After eight - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168766/nutrients
  2. Starburst - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169590/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: