Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Alaska pollock և Sunfish սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Alaska pollock vs Sunfish infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +113.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +15.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +172.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +43.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +175%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -75.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +249.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +541.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +4883.3%
հավասար Կալիում - 449
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 22% 21% 58% 114% 38% 55% 16% 20% 2.3% 241%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 31% 58% 27% 99% 40% 13% 54% 128% 117% 88%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +113.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +15.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +172.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +43.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +175%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -75.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +249.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +541.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +4883.3%
հավասար Կալիում - 449

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +162.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +170.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +138.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +58.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +13.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +70.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +100.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +466.7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3.1% 5.6% 39% 0% 14% 51% 74% 26% 76% 2.3% 458% 50% 0.25%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3.5% 0% 0% 3.3% 23% 20% 27% 52% 32% 13% 289% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +162.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +170.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +138.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +58.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +13.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +70.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +100.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +466.7%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +31.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +231.4%
հավասար Սպիտակուցներ - 24.87
հավասար Ջուր - 73.72
23% 74% 2%
Սպիտակուցներ: 23.48 գ
Ճարպեր: 1.18 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 73.65 գ
Այլ: 1.69 գ
25% 74%
Սպիտակուցներ: 24.87 գ
Ճարպեր: 0.9 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 73.72 գ
Այլ: 0.51 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +31.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +231.4%
հավասար Սպիտակուցներ - 24.87
հավասար Ջուր - 73.72

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -10.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +85.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +11.9%
18% 15% 67%
Հագեցած ճարպ: 0.159 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.134 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.583 գ
28% 23% 49%
Հագեցած ճարպ: 0.178 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.15 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.315 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -10.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +85.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +11.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Alaska pollock Sunfish
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in price ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Alaska pollock Sunfish Opinion
Սպիտակուցներ 23.48g 24.87g Sunfish
Ճարպեր 1.18g 0.9g Alaska pollock
Կալորիականություն 111kcal 114kcal Sunfish
Կալցիում 72mg 103mg Sunfish
Երկաթ 0.56mg 1.54mg Sunfish
Մագնեզիում 81mg 38mg Alaska pollock
Ֆոսֆոր 267mg 231mg Alaska pollock
Կալիում 430mg 449mg Sunfish
Նատրիում 419mg 103mg Sunfish
Ցինկ 0.57mg 1.99mg Sunfish
Պղինձ 0.06mg 0.385mg Sunfish
Մանգան 0.018mg 0.897mg Sunfish
Սելեն 44.1µg 16.2µg Alaska pollock
Վիտամին A 51IU 58IU Sunfish
Վիտամին A, RAE 17µg 17µg
Վիտամին E 0.28mg Alaska pollock
Վիտամին D 51IU Alaska pollock
Վիտամին D (D2 + D3) 1.3µg Alaska pollock
Վիտամին C 0mg 1mg Sunfish
Վիտամին B1 0.054mg 0.092mg Sunfish
Վիտամին B2 0.223mg 0.085mg Alaska pollock
Վիտամին B3 3.949mg 1.462mg Alaska pollock
Վիտամին B5 0.432mg 0.865mg Sunfish
Վիտամին B6 0.329mg 0.138mg Alaska pollock
Folate, total 3µg 17µg Sunfish
Վիտամին B12 3.66µg 2.31µg Alaska pollock
Choline, total 91.6mg Alaska pollock
Վիտամին K 0.1µg Alaska pollock
Տրիպտոֆան 0.263mg 0.279mg Sunfish
Տրեոնին 1.029mg 1.09mg Sunfish
Իզոլեյցին 1.082mg 1.146mg Sunfish
Լեյցին 1.908mg 2.022mg Sunfish
Լիզին 2.157mg 2.284mg Sunfish
Մեթիոնին 0.696mg 0.736mg Sunfish
Ֆենիլալանին 0.917mg 0.971mg Sunfish
Վալին 1.21mg 1.281mg Sunfish
Հիստիդին 0.691mg 0.732mg Sunfish
Խոլեստերին 86mg 86mg
Հագեցած ճարպ 0.159g 0.178g Alaska pollock
22:6 n-3 (DHA) 0.423g 0.092g Alaska pollock
20:5 n-3 (EPA) 0.086g 0.047g Alaska pollock
22:5 n-3 (DPA) 0.027g 0.042g Sunfish
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.134g 0.15g Sunfish
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.583g 0.315g Alaska pollock

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Alaska pollock Sunfish
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
61%
Alaska pollock
36%
Sunfish
Mineral Summary Score
59%
Alaska pollock
66%
Sunfish

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Sunfish
Sunfish is lower in Շաքար (difference - 0g)
Which food is lower in Նատրիում?
Sunfish
Sunfish is lower in Նատրիում (difference - 316mg)
Which food is cheaper?
Sunfish
Sunfish is cheaper (difference - $7)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Alaska pollock
Alaska pollock is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.019g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (86 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Alaska pollock - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/173681/nutrients
  2. Sunfish - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/172003/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: