Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Almond joy և Candy bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Almond joy vs Candy bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +30.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +21.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +175%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +60.2%
հավասար Նատրիում - 156
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 20% 48% 0% 48% 23% 19% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 24% 37% 79% 132% 36% 21% 108% 258% 163% 26%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +30.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +21.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +175%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +60.2%
հավասար Նատրիում - 156

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 3% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 82% 0% 0% 25% 33% 149% 50% 35308% 57% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +25.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +412.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +275.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +25.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +46.3%
4% 27% 60% 8%
Սպիտակուցներ: 4.13 գ
Ճարպեր: 26.93 գ
Ածխաջրեր: 59.51 գ
Ջուր: 8.2 գ
Այլ: 1.23 գ
16% 34% 47% 2%
Սպիտակուցներ: 15.5 գ
Ճարպեր: 33.7 գ
Ածխաջրեր: 47.4 գ
Ջուր: 1.6 գ
Այլ: 1.8 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +25.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +412.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +275.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +25.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +46.3%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -73.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +217.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +802.5%
73% 22% 5%
Հագեցած ճարպ: 17.59 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.26 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.18 գ
15% 52% 33%
Հագեցած ճարպ: 4.678 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 16.721 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 10.65 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -73.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +217.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +802.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Almond joy Candy bar
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Almond joy Candy bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 54.51g 43.3g Almond joy
Սպիտակուցներ 4.13g 15.5g Candy bar
Ճարպեր 26.93g 33.7g Candy bar
Ածխաջրեր 59.51g 47.4g Almond joy
Կալորիականություն 479kcal 522kcal Candy bar
Շաքար 48.34g 42.22g Candy bar
Բջջանյութ(Fiber) 5g 4.1g Almond joy
Կալցիում 64mg 78mg Candy bar
Երկաթ 1.27mg 0.97mg Almond joy
Մագնեզիում 110mg Candy bar
Ֆոսֆոր 112mg 308mg Candy bar
Կալիում 254mg 407mg Candy bar
Նատրիում 142mg 156mg Almond joy
Ցինկ 3.94mg Candy bar
Պղինձ 0.774mg Candy bar
Մանգան 1.243mg Candy bar
Սելեն 4.7µg Candy bar
Վիտամին A 42IU 0IU Almond joy
Վիտամին E 4.1mg Candy bar
Վիտամին C 0.7mg 0mg Almond joy
Վիտամին B1 0.1mg Candy bar
Վիտամին B2 0.14mg Candy bar
Վիտամին B3 7.922mg Candy bar
Վիտամին B5 0.83mg Candy bar
Վիտամին B6 153mg Candy bar
Folate, total 75µg Candy bar
Տրիպտոֆան 0.149mg Candy bar
Տրեոնին 0.52mg Candy bar
Իզոլեյցին 0.534mg Candy bar
Լեյցին 0.986mg Candy bar
Լիզին 0.545mg Candy bar
Մեթիոնին 0.185mg Candy bar
Ֆենիլալանին 0.787mg Candy bar
Վալին 0.638mg Candy bar
Հիստիդին 0.385mg Candy bar
Խոլեստերին 4mg 0mg Candy bar
Հագեցած ճարպ 17.59g 4.678g Candy bar
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.26g 16.721g Candy bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.18g 10.65g Candy bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Almond joy Candy bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
Almond joy
2975%
Candy bar
Mineral Summary Score
16%
Almond joy
88%
Candy bar

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Candy bar
Candy bar is lower in Շաքար (difference - 6.12g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Candy bar
Candy bar is lower in Խոլեստերին (difference - 4mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Candy bar
Candy bar is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 12.912g)
Which food is richer in minerals?
Candy bar
Candy bar is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Candy bar
Candy bar is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Almond joy
Almond joy is lower in Նատրիում (difference - 14mg)
Which food is lower in glycemic index?
Almond joy
Almond joy is lower in glycemic index (difference - 51)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Almond joy - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167562/nutrients
  2. Candy bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169585/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: