Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Almond joy և Sorghum syrup սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Almond joy vs Sorghum syrup infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +100%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +134.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +199.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +293.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -94.4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 20% 48% 0% 48% 23% 19% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 45% 143% 72% 24% 89% 2% 12% 44% 200% 10%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +100%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +134.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +199.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +293.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -94.4%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 3% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 25% 36% 2% 49% 155% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +25.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +176.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +95.1%
4% 27% 60% 8%
Սպիտակուցներ: 4.13 գ
Ճարպեր: 26.93 գ
Ածխաջրեր: 59.51 գ
Ջուր: 8.2 գ
Այլ: 1.23 գ
75% 23% 2%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 74.9 գ
Ջուր: 22.7 գ
Այլ: 2.4 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +25.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +176.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +95.1%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Almond joy Sorghum syrup
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Almond joy Sorghum syrup Opinion
Զուտ ածխաջրեր 54.51g 74.9g Sorghum syrup
Սպիտակուցներ 4.13g 0g Almond joy
Ճարպեր 26.93g 0g Almond joy
Ածխաջրեր 59.51g 74.9g Sorghum syrup
Կալորիականություն 479kcal 290kcal Almond joy
Շաքար 48.34g 74.9g Almond joy
Բջջանյութ(Fiber) 5g 0g Almond joy
Կալցիում 64mg 150mg Sorghum syrup
Երկաթ 1.27mg 3.8mg Sorghum syrup
Մագնեզիում 100mg Sorghum syrup
Ֆոսֆոր 112mg 56mg Almond joy
Կալիում 254mg 1000mg Sorghum syrup
Նատրիում 142mg 8mg Sorghum syrup
Ցինկ 0.41mg Sorghum syrup
Պղինձ 0.13mg Sorghum syrup
Մանգան 1.53mg Sorghum syrup
Սելեն 1.7µg Sorghum syrup
Վիտամին A 42IU 0IU Almond joy
Վիտամին C 0.7mg 0mg Almond joy
Վիտամին B1 0.1mg Sorghum syrup
Վիտամին B2 0.155mg Sorghum syrup
Վիտամին B3 0.1mg Sorghum syrup
Վիտամին B5 0.804mg Sorghum syrup
Վիտամին B6 0.67mg Sorghum syrup
Խոլեստերին 4mg 0mg Sorghum syrup
Հագեցած ճարպ 17.59g 0g Sorghum syrup
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.26g 0g Almond joy
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.18g 0g Almond joy

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Almond joy Sorghum syrup
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
Almond joy
22%
Sorghum syrup
Mineral Summary Score
16%
Almond joy
64%
Sorghum syrup

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is lower in Նատրիում (difference - 134mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is lower in Խոլեստերին (difference - 4mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 17.59g)
Which food is richer in minerals?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Almond joy
Almond joy is lower in Շաքար (difference - 26.56g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Almond joy - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167562/nutrients
  2. Sorghum syrup - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169662/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: