Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Amaranth grain և Lima bean սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Amaranth grain vs Lima bean infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +176.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +51.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +65.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +22.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +13.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +276.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +10.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +57.7%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 15% 79% 47% 64% 12% 1% 24% 50% 112% 30%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 90% 31% 48% 45% 1% 26% 79% 68% 25%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +176.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +51.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +65.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +22.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +13.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +276.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +10.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +57.7%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +973.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +79.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +42.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +277.3%
հավասար Վիտամին E - 0.18
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 4% 0% 0% 4% 6% 5% 0% 27% 17% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 4% 0% 0% 41% 13% 8% 26% 38% 63% 0% 18% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +973.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +79.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +42.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +277.3%
հավասար Վիտամին E - 0.18

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +315.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +105.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +11.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +49.4%
հավասար Ջուր - 69.79
4% 19% 75%
Սպիտակուցներ: 3.8 գ
Ճարպեր: 1.58 գ
Ածխաջրեր: 18.69 գ
Ջուր: 75.16 գ
Այլ: 0.77 գ
8% 21% 70%
Սպիտակուցներ: 7.8 գ
Ճարպեր: 0.38 գ
Ածխաջրեր: 20.88 գ
Ջուր: 69.79 գ
Այլ: 1.15 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +315.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +105.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +11.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +49.4%
հավասար Ջուր - 69.79

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Amaranth grain Lima bean
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Amaranth grain Lima bean Opinion
Զուտ ածխաջրեր 16.59g 13.88g Amaranth grain
Սպիտակուցներ 3.8g 7.8g Lima bean
Ճարպեր 1.58g 0.38g Amaranth grain
Ածխաջրեր 18.69g 20.88g Lima bean
Կալորիականություն 102kcal 115kcal Lima bean
Օսլա 16.23g Amaranth grain
Շաքար 2.9g Amaranth grain
Բջջանյութ(Fiber) 2.1g 7g Lima bean
Կալցիում 47mg 17mg Amaranth grain
Երկաթ 2.1mg 2.39mg Lima bean
Մագնեզիում 65mg 43mg Amaranth grain
Ֆոսֆոր 148mg 111mg Amaranth grain
Կալիում 135mg 508mg Lima bean
Նատրիում 6mg 2mg Lima bean
Ցինկ 0.86mg 0.95mg Lima bean
Պղինձ 0.149mg 0.235mg Lima bean
Մանգան 0.854mg 0.516mg Amaranth grain
Սելեն 5.5µg 4.5µg Amaranth grain
Վիտամին E 0.19mg 0.18mg Amaranth grain
Վիտամին B1 0.015mg 0.161mg Lima bean
Վիտամին B2 0.022mg 0.055mg Lima bean
Վիտամին B3 0.235mg 0.421mg Lima bean
Վիտամին B5 0.422mg Lima bean
Վիտամին B6 0.113mg 0.161mg Lima bean
Folate, total 22µg 83µg Lima bean
Choline, total 32.5mg Lima bean
Վիտամին K 2µg Lima bean
Տրիպտոֆան 0.092mg Lima bean
Տրեոնին 0.337mg Lima bean
Իզոլեյցին 0.411mg Lima bean
Լեյցին 0.673mg Lima bean
Լիզին 0.523mg Lima bean
Մեթիոնին 0.099mg Lima bean
Ֆենիլալանին 0.449mg Lima bean
Վալին 0.469mg Lima bean
Հիստիդին 0.238mg Lima bean
Հագեցած ճարպ 0.089g Amaranth grain
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.034g Lima bean
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.171g Lima bean

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Amaranth grain Lima bean
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
5%
Amaranth grain
16%
Lima bean
Mineral Summary Score
43%
Amaranth grain
41%
Lima bean

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Lima bean
Lima bean is lower in Նատրիում (difference - 4mg)
Which food is lower in glycemic index?
Lima bean
Lima bean is lower in glycemic index (difference - 65)
Which food is cheaper?
Lima bean
Lima bean is cheaper (difference - $1.8)
Which food is richer in vitamins?
Lima bean
Lima bean is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Amaranth grain
Amaranth grain is lower in Շաքար (difference - 2.9g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Amaranth grain
Amaranth grain is lower in Խոլեստերին (difference - 0mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Amaranth grain
Amaranth grain is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.089g)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Amaranth grain - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170683/nutrients
  2. Lima bean - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174253/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: