Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Amaranth grain և Pretzel սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Amaranth grain vs Pretzel infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +74.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +124.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +15.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +25%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +118.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +65.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +20.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +18.9%
հավասար Պղինձ - 0.156
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 15% 79% 47% 64% 12% 1% 24% 50% 112% 30%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 172% 21% 55% 20% 162% 29% 53% 133% 24%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +74.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +124.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +15.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +25%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +118.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +65.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +20.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +18.9%
հավասար Պղինձ - 0.156

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
11
Pretzel
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +52.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +147.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +2726.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +1409.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2142.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +654.5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 4% 0% 0% 4% 6% 5% 0% 27% 17% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 10% 0% 7% 106% 77% 99% 20% 18% 125% 0% 7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +52.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +147.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +2726.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +1409.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2142.6%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +654.5%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +2301.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +164.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +85.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +330.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +355.8%
4% 19% 75%
Սպիտակուցներ: 3.8 գ
Ճարպեր: 1.58 գ
Ածխաջրեր: 18.69 գ
Ջուր: 75.16 գ
Այլ: 0.77 գ
10% 3% 80% 3% 4%
Սպիտակուցներ: 10.04 գ
Ճարպեր: 2.93 գ
Ածխաջրեր: 80.39 գ
Ջուր: 3.13 գ
Այլ: 3.51 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +2301.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +164.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +85.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +330.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +355.8%

Carbohydrate type comparison

Carbohydrate type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Օսլա +347.2%
Պարունակում է ավելի շատ Գլյուկոզա +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆրուկտոզա +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մալթոզ +∞%
100%
Օսլա: 16.23 գ
Սախարոզ: 0 գ
Գլյուկոզա: 0 գ
Ֆրուկտոզա: 0 գ
Լակտոզա: 0 գ
Մալթոզ: 0 գ
Գալակտոզա: 0 գ
97%
Օսլա: 72.58 գ
Սախարոզ: 0 գ
Գլյուկոզա: 0.69 գ
Ֆրուկտոզա: 0.31 գ
Լակտոզա: 0 գ
Մալթոզ: 1.11 գ
Գալակտոզա: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Օսլա +347.2%
Պարունակում է ավելի շատ Գլյուկոզա +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆրուկտոզա +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մալթոզ +∞%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Amaranth grain Pretzel
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Amaranth grain Pretzel Opinion
Զուտ ածխաջրեր 16.59g 76.99g Pretzel
Սպիտակուցներ 3.8g 10.04g Pretzel
Ճարպեր 1.58g 2.93g Pretzel
Ածխաջրեր 18.69g 80.39g Pretzel
Կալորիականություն 102kcal 384kcal Pretzel
Օսլա 16.23g 72.58g Pretzel
Ֆրուկտոզա 0.31g Pretzel
Շաքար 2.21g Amaranth grain
Բջջանյութ(Fiber) 2.1g 3.4g Pretzel
Կալցիում 47mg 27mg Amaranth grain
Երկաթ 2.1mg 4.58mg Pretzel
Մագնեզիում 65mg 29mg Amaranth grain
Ֆոսֆոր 148mg 128mg Amaranth grain
Կալիում 135mg 223mg Pretzel
Նատրիում 6mg 1240mg Amaranth grain
Ցինկ 0.86mg 1.04mg Pretzel
Պղինձ 0.149mg 0.156mg Pretzel
Մանգան 0.854mg 1.015mg Pretzel
Սելեն 5.5µg 4.4µg Amaranth grain
Վիտամին E 0.19mg 0.47mg Pretzel
Վիտամին C 2.1mg Pretzel
Վիտամին B1 0.015mg 0.424mg Pretzel
Վիտամին B2 0.022mg 0.332mg Pretzel
Վիտամին B3 0.235mg 5.27mg Pretzel
Վիտամին B5 0.322mg Pretzel
Վիտամին B6 0.113mg 0.074mg Amaranth grain
Folate, total 22µg 166µg Pretzel
Վիտամին K 2.8µg Pretzel
Տրիպտոֆան 0.097mg Pretzel
Տրեոնին 0.25mg Pretzel
Իզոլեյցին 0.407mg Pretzel
Լեյցին 0.757mg Pretzel
Լիզին 0.257mg Pretzel
Մեթիոնին 0.177mg Pretzel
Ֆենիլալանին 0.52mg Pretzel
Վալին 0.48mg Pretzel
Հիստիդին 0.22mg Pretzel
Տրանս ճարպ 0.004g Amaranth grain
Հագեցած ճարպ 0.391g Amaranth grain
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.727g Pretzel
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.291g Pretzel
18:2 n-6 c,c 1.223g Pretzel
18:3 n-6 c,c,c 0.001g Pretzel
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.063g Pretzel

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Amaranth grain Pretzel
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
5%
Amaranth grain
39%
Pretzel
Mineral Summary Score
43%
Amaranth grain
67%
Pretzel

Comparison summary

Which food is lower in glycemic index?
Pretzel
Pretzel is lower in glycemic index (difference - 14)
Which food is cheaper?
Pretzel
Pretzel is cheaper (difference - $0.6)
Which food is richer in vitamins?
Pretzel
Pretzel is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Amaranth grain
Amaranth grain is lower in Շաքար (difference - 2.21g)
Which food is lower in Նատրիում?
Amaranth grain
Amaranth grain is lower in Նատրիում (difference - 1234mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Amaranth grain
Amaranth grain is lower in Խոլեստերին (difference - 0mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Amaranth grain
Amaranth grain is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.391g)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Amaranth grain - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170683/nutrients
  2. Pretzel - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167555/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: