Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Baby ruth և Almond joy սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Baby ruth vs Almond joy infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +36.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +101.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +19.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -38.3%
հավասար Կալիում - 254
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 15% 24% 31% 41% 22% 30% 20% 75% 46% 14%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 20% 48% 0% 48% 23% 19% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +36.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +101.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +19.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -38.3%
հավասար Կալիում - 254

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 19% 0% 0% 15% 28% 24% 20% 10% 9% 8% 6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 3% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +30.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +24.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +17.3%
հավասար Ածխաջրեր - 59.51
հավասար Այլ - 1.23
5% 22% 65% 7%
Սպիտակուցներ: 5.4 գ
Ճարպեր: 21.6 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 6.99 գ
Այլ: 1.21 գ
4% 27% 60% 8%
Սպիտակուցներ: 4.13 գ
Ճարպեր: 26.93 գ
Ածխաջրեր: 59.51 գ
Ջուր: 8.2 գ
Այլ: 1.23 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +30.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +24.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +17.3%
հավասար Ածխաջրեր - 59.51
հավասար Այլ - 1.23

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -31.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +123.6%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 5.26
60% 27% 13%
Հագեցած ճարպ: 12.1 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.557 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.638 գ
73% 22% 5%
Հագեցած ճարպ: 17.59 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.26 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.18 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -31.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +123.6%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 5.26

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Baby ruth Almond joy
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Baby ruth Almond joy Opinion
Զուտ ածխաջրեր 62.8g 54.51g Baby ruth
Սպիտակուցներ 5.4g 4.13g Baby ruth
Ճարպեր 21.6g 26.93g Almond joy
Ածխաջրեր 64.8g 59.51g Baby ruth
Կալորիականություն 459kcal 479kcal Almond joy
Շաքար 54g 48.34g Almond joy
Բջջանյութ(Fiber) 2g 5g Almond joy
Կալցիում 47mg 64mg Almond joy
Երկաթ 0.63mg 1.27mg Almond joy
Մագնեզիում 43mg Baby ruth
Ֆոսֆոր 94mg 112mg Almond joy
Կալիում 249mg 254mg Almond joy
Նատրիում 230mg 142mg Almond joy
Ցինկ 0.72mg Baby ruth
Պղինձ 0.225mg Baby ruth
Մանգան 0.351mg Baby ruth
Սելեն 2.5µg Baby ruth
Վիտամին A 0IU 42IU Almond joy
Վիտամին E 0.93mg Baby ruth
Վիտամին C 0mg 0.7mg Almond joy
Վիտամին B1 0.058mg Baby ruth
Վիտամին B2 0.121mg Baby ruth
Վիտամին B3 1.251mg Baby ruth
Վիտամին B5 0.333mg Baby ruth
Վիտամին B6 0.042mg Baby ruth
Folate, total 12µg Baby ruth
Վիտամին B12 0.06µg Baby ruth
Վիտամին K 2.3µg Baby ruth
Խոլեստերին 0mg 4mg Baby ruth
Տրանս ճարպ 0.05g Almond joy
Հագեցած ճարպ 12.1g 17.59g Baby ruth
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.557g 5.26g Baby ruth
Պոլիչհագեցած ճարպ 2.638g 1.18g Baby ruth

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Baby ruth Almond joy
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
11%
Baby ruth
0%
Almond joy
Mineral Summary Score
31%
Baby ruth
16%
Almond joy

Comparison summary

Which food is lower in Խոլեստերին?
Baby ruth
Baby ruth is lower in Խոլեստերին (difference - 4mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Baby ruth
Baby ruth is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 5.49g)
Which food is richer in vitamins?
Baby ruth
Baby ruth is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Almond joy
Almond joy is lower in Շաքար (difference - 5.66g)
Which food is lower in Նատրիում?
Almond joy
Almond joy is lower in Նատրիում (difference - 88mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Baby ruth - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167582/nutrients
  2. Almond joy - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167562/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: