Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Baby ruth և York peppermint pattie սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Baby ruth vs York peppermint pattie infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +327.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +124.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +46%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -87.8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 15% 24% 31% 41% 22% 30% 20% 75% 46% 14%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 4% 35% 0% 0% 10% 4% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +327.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +124.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +46%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -87.8%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 19% 0% 0% 15% 28% 24% 20% 10% 9% 8% 20% 6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +146.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +201.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +95.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +25%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +29.2%
5% 22% 65% 7%
Սպիտակուցներ: 5.4 գ
Ճարպեր: 21.6 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 6.99 գ
Այլ: 1.21 գ
2% 7% 81% 9%
Սպիտակուցներ: 2.19 գ
Ճարպեր: 7.17 գ
Ածխաջրեր: 80.99 գ
Ջուր: 9.03 գ
Այլ: 0.62 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +146.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +201.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +95.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +25%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +29.2%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1255.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +2298.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -64.1%
60% 27% 13%
Հագեցած ճարպ: 12.1 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.557 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.638 գ
89% 8% 2%
Հագեցած ճարպ: 4.34 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.41 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.11 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1255.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +2298.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -64.1%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Baby ruth York peppermint pattie
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Baby ruth York peppermint pattie Opinion
Զուտ ածխաջրեր 62.8g 78.99g York peppermint pattie
Սպիտակուցներ 5.4g 2.19g Baby ruth
Ճարպեր 21.6g 7.17g Baby ruth
Ածխաջրեր 64.8g 80.99g York peppermint pattie
Կալորիականություն 459kcal 384kcal Baby ruth
Շաքար 54g 63.78g Baby ruth
Բջջանյութ(Fiber) 2g 2g
Կալցիում 47mg 11mg Baby ruth
Երկաթ 0.63mg 0.92mg York peppermint pattie
Մագնեզիում 43mg Baby ruth
Ֆոսֆոր 94mg 0mg Baby ruth
Կալիում 249mg 111mg Baby ruth
Նատրիում 230mg 28mg York peppermint pattie
Ցինկ 0.72mg Baby ruth
Պղինձ 0.225mg Baby ruth
Մանգան 0.351mg Baby ruth
Սելեն 2.5µg Baby ruth
Վիտամին A 0IU 7IU York peppermint pattie
Վիտամին E 0.93mg Baby ruth
Վիտամին B1 0.058mg Baby ruth
Վիտամին B2 0.121mg Baby ruth
Վիտամին B3 1.251mg Baby ruth
Վիտամին B5 0.333mg Baby ruth
Վիտամին B6 0.042mg Baby ruth
Folate, total 12µg Baby ruth
Վիտամին B12 0.06µg Baby ruth
Choline, total 34.9mg Baby ruth
Վիտամին K 2.3µg Baby ruth
Խոլեստերին 0mg 1mg Baby ruth
Տրանս ճարպ 0.05g York peppermint pattie
Հագեցած ճարպ 12.1g 4.34g York peppermint pattie
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.557g 0.41g Baby ruth
Պոլիչհագեցած ճարպ 2.638g 0.11g Baby ruth

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Baby ruth York peppermint pattie
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
12%
Baby ruth
0%
York peppermint pattie
Mineral Summary Score
31%
Baby ruth
5%
York peppermint pattie

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
York peppermint pattie
York peppermint pattie is lower in Նատրիում (difference - 202mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
York peppermint pattie
York peppermint pattie is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 7.76g)
Which food is lower in Շաքար?
Baby ruth
Baby ruth is lower in Շաքար (difference - 9.78g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Baby ruth
Baby ruth is lower in Խոլեստերին (difference - 1mg)
Which food is richer in minerals?
Baby ruth
Baby ruth is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Baby ruth
Baby ruth is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Baby ruth - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167582/nutrients
  2. York peppermint pattie - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167982/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: