Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Baby ruth և Twizzlers սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Baby ruth vs Twizzlers infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +487.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +125%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +291.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +573%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -15.2%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 15% 24% 31% 41% 22% 30% 20% 75% 46% 14%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 11% 0% 11% 4% 26% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +487.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +125%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +291.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +573%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -15.2%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 19% 0% 0% 15% 28% 24% 20% 10% 9% 8% 20% 6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +134.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +718.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +75.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +22.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +114.6%
5% 22% 65% 7%
Սպիտակուցներ: 5.4 գ
Ճարպեր: 21.6 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 6.99 գ
Այլ: 1.21 գ
2% 3% 79% 15%
Սպիտակուցներ: 2.3 գ
Ճարպեր: 2.64 գ
Ածխաջրեր: 79.37 գ
Ջուր: 15 գ
Այլ: 0.69 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +134.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +718.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +75.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +22.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +114.6%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +195.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1784.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -95.5%
60% 27% 13%
Հագեցած ճարպ: 12.1 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.557 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.638 գ
21% 73% 5%
Հագեցած ճարպ: 0.54 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.88 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.14 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +195.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +1784.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -95.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Baby ruth Twizzlers
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Baby ruth Twizzlers Opinion
Զուտ ածխաջրեր 62.8g 78.77g Twizzlers
Սպիտակուցներ 5.4g 2.3g Baby ruth
Ճարպեր 21.6g 2.64g Baby ruth
Ածխաջրեր 64.8g 79.37g Twizzlers
Կալորիականություն 459kcal 347kcal Baby ruth
Շաքար 54g 51.35g Twizzlers
Բջջանյութ(Fiber) 2g 0.6g Baby ruth
Կալցիում 47mg 8mg Baby ruth
Երկաթ 0.63mg 0.28mg Baby ruth
Մագնեզիում 43mg Baby ruth
Ֆոսֆոր 94mg 24mg Baby ruth
Կալիում 249mg 37mg Baby ruth
Նատրիում 230mg 195mg Twizzlers
Ցինկ 0.72mg Baby ruth
Պղինձ 0.225mg Baby ruth
Մանգան 0.351mg Baby ruth
Սելեն 2.5µg Baby ruth
Վիտամին E 0.93mg Baby ruth
Վիտամին B1 0.058mg Baby ruth
Վիտամին B2 0.121mg Baby ruth
Վիտամին B3 1.251mg Baby ruth
Վիտամին B5 0.333mg Baby ruth
Վիտամին B6 0.042mg Baby ruth
Folate, total 12µg Baby ruth
Վիտամին B12 0.06µg Baby ruth
Choline, total 34.9mg Baby ruth
Վիտամին K 2.3µg Baby ruth
Տրանս ճարպ 0.05g Twizzlers
Հագեցած ճարպ 12.1g 0.54g Twizzlers
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.557g 1.88g Baby ruth
Պոլիչհագեցած ճարպ 2.638g 0.14g Baby ruth

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Baby ruth Twizzlers
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
12%
Baby ruth
0%
Twizzlers
Mineral Summary Score
31%
Baby ruth
5%
Twizzlers

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Twizzlers
Twizzlers is lower in Շաքար (difference - 2.65g)
Which food is lower in Նատրիում?
Twizzlers
Twizzlers is lower in Նատրիում (difference - 35mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Twizzlers
Twizzlers is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 11.56g)
Which food is richer in minerals?
Baby ruth
Baby ruth is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Baby ruth
Baby ruth is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Baby ruth - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167582/nutrients
  2. Twizzlers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167983/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: