Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Brunost և Fireweed սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

What are the main differences between Brunost and Fireweed?

  • Brunost is richer in Վիտամին B2, Ֆոսֆոր, Վիտամին B5, and Կալիում, yet Fireweed is richer in Մանգան, Վիտամին B12, Բջջանյութ(Fiber), Վիտամին B6, Folate, and total.
  • Fireweed's daily need coverage for Մանգան is 290% higher.
  • Brunost has 10 times more Վիտամին B2 than Fireweed. Brunost has 1.382mg of Վիտամին B2, while Fireweed has 0.137mg.

We used Cheese, gjetost and Fireweed, leaves, raw types in this comparison.

Infographic

Brunost vs Fireweed infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +311.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +185.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +361.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +122.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -94.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +300%
հավասար Կալցիում - 429
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 120% 20% 50% 191% 125% 79% 32% 27%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 129% 90% 112% 47% 44% 5% 73% 107%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +311.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +185.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +361.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +122.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -94.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +300%
հավասար Կալցիում - 429

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +854.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +908.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +147.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +223.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +474.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +133.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +2140%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 67% 0% 0% 0% 79% 319% 16% 202% 63% 4% 303% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 216% 0% 0% 8% 9% 32% 88% 82% 146% 85% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +854.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +908.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +147.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +223.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +474.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +133.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +2140%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Brunost Fireweed
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in glycemic index ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Brunost Fireweed Opinion
Զուտ ածխաջրեր 42.65g 8.62g Brunost
Սպիտակուցներ 9.65g 4.71g Brunost
Ճարպեր 29.51g 2.75g Brunost
Ածխաջրեր 42.65g 19.22g Brunost
Կալորիականություն 466kcal 103kcal Brunost
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար g g
Բջջանյութ(Fiber) 0g 10.6g Fireweed
Կալցիում 400mg 429mg Fireweed
Երկաթ 0.52mg 2.4mg Fireweed
Մագնեզիում 70mg 156mg Fireweed
Ֆոսֆոր 444mg 108mg Brunost
Կալիում 1409mg 494mg Brunost
Նատրիում 600mg 34mg Fireweed
Ցինկ 1.14mg 2.66mg Fireweed
Պղինձ 0.08mg 0.32mg Fireweed
Վիտամին A 1113IU 3598IU Fireweed
Վիտամին E mg mg
Վիտամին D IU 0IU Fireweed
Վիտամին D µg 0µg Fireweed
Վիտամին C 0mg 2.2mg Fireweed
Վիտամին B1 0.315mg 0.033mg Brunost
Վիտամին B2 1.382mg 0.137mg Brunost
Վիտամին B3 0.813mg 4.674mg Fireweed
Վիտամին B5 3.351mg 1.356mg Brunost
Վիտամին B6 0.271mg 0.632mg Fireweed
Folate, total 5µg 112µg Fireweed
Վիտամին B12 2.42µg 0µg Brunost
Վիտամին K µg µg
Տրիպտոֆան 0.135mg mg Brunost
Տրեոնին 0.393mg mg Brunost
Իզոլեյցին 0.519mg mg Brunost
Լեյցին 0.992mg mg Brunost
Լիզին 0.814mg mg Brunost
Մեթիոնին 0.318mg mg Brunost
Ֆենիլալանին 0.54mg mg Brunost
Վալին 0.765mg mg Brunost
Հիստիդին 0.293mg mg Brunost
Խոլեստերին 94mg 0mg Fireweed
Տրանս ճարպ g 0g Brunost
Հագեցած ճարպ 19.16g g Fireweed
Մոնոչհագեցած ճարպ 7.879g g Brunost
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.938g g Brunost

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Brunost Fireweed
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
87
Brunost
55
Fireweed
Mineral Summary Score
80
Brunost
75
Fireweed

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
58%
Brunost
28%
Fireweed
Carbohydrates
43%
Brunost
19%
Fireweed
Fats
136%
Brunost
13%
Fireweed

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Fireweed
Fireweed is lower in Նատրիում (difference - 566mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Fireweed
Fireweed is lower in Խոլեստերին (difference - 94mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Fireweed
Fireweed is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 19.16g)
Which food is lower in glycemic index?
Fireweed
Fireweed is lower in glycemic index (difference - 27)
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($3)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Brunost - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171240/nutrients
  2. Fireweed - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169399/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: