Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Candy bar և Pectin սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Candy bar vs Pectin infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1014.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +10900%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +15300%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +5714.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -22%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +738.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +84.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1675.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +179.4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 24% 37% 79% 132% 36% 21% 108% 258% 163% 26%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 102% 1% 1% 1% 27% 13% 140% 10% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1014.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +10900%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +15300%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +5714.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -22%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +738.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +84.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1675.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +179.4%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
1
Pectin
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +158340%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +654.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1529900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +7400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 82% 0% 0% 25% 33% 149% 50% 35308% 57% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 0% 0% 0% 2% 14% 1% 7% 3% 1% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1150%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +158340%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +654.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1529900%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +7400%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +5066.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +11133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +500%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +90.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +443.8%
16% 34% 47% 2%
Սպիտակուցներ: 15.5 գ
Ճարպեր: 33.7 գ
Ածխաջրեր: 47.4 գ
Ջուր: 1.6 գ
Այլ: 1.8 գ
90% 9%
Սպիտակուցներ: 0.3 գ
Ճարպեր: 0.3 գ
Ածխաջրեր: 90.4 գ
Ջուր: 8.7 գ
Այլ: 0.3 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +5066.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +11133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +500%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +90.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +443.8%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +167110%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +11733.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -98.9%
15% 52% 33%
Հագեցած ճարպ: 4.678 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 16.721 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 10.65 գ
33% 7% 60%
Հագեցած ճարպ: 0.05 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.01 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.09 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +167110%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +11733.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -98.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Candy bar Pectin
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Candy bar Pectin Opinion
Զուտ ածխաջրեր 43.3g 81.8g Pectin
Սպիտակուցներ 15.5g 0.3g Candy bar
Ճարպեր 33.7g 0.3g Candy bar
Ածխաջրեր 47.4g 90.4g Pectin
Կալորիականություն 522kcal 325kcal Candy bar
Շաքար 42.22g Pectin
Բջջանյութ(Fiber) 4.1g 8.6g Pectin
Կալցիում 78mg 7mg Candy bar
Երկաթ 0.97mg 2.71mg Pectin
Մագնեզիում 110mg 1mg Candy bar
Ֆոսֆոր 308mg 2mg Candy bar
Կալիում 407mg 7mg Candy bar
Նատրիում 156mg 200mg Candy bar
Ցինկ 3.94mg 0.47mg Candy bar
Պղինձ 0.774mg 0.42mg Candy bar
Մանգան 1.243mg 0.07mg Candy bar
Սելեն 4.7µg 0µg Candy bar
Վիտամին A 0IU 3IU Pectin
Վիտամին E 4.1mg Candy bar
Վիտամին B1 0.1mg 0.008mg Candy bar
Վիտամին B2 0.14mg 0.06mg Candy bar
Վիտամին B3 7.922mg 0.005mg Candy bar
Վիտամին B5 0.83mg 0.11mg Candy bar
Վիտամին B6 153mg 0.01mg Candy bar
Folate, total 75µg 1µg Candy bar
Տրիպտոֆան 0.149mg Candy bar
Տրեոնին 0.52mg Candy bar
Իզոլեյցին 0.534mg Candy bar
Լեյցին 0.986mg Candy bar
Լիզին 0.545mg Candy bar
Մեթիոնին 0.185mg Candy bar
Ֆենիլալանին 0.787mg Candy bar
Վալին 0.638mg Candy bar
Հիստիդին 0.385mg Candy bar
Հագեցած ճարպ 4.678g 0.05g Pectin
Մոնոչհագեցած ճարպ 16.721g 0.01g Candy bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 10.65g 0.09g Candy bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Candy bar Pectin
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
2975%
Candy bar
2%
Pectin
Mineral Summary Score
88%
Candy bar
29%
Pectin

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Pectin
Pectin is lower in Շաքար (difference - 42.22g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Pectin
Pectin is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 4.628g)
Which food is lower in glycemic index?
Pectin
Pectin is lower in glycemic index (difference - 51)
Which food is lower in Նատրիում?
Candy bar
Candy bar is lower in Նատրիում (difference - 44mg)
Which food is richer in minerals?
Candy bar
Candy bar is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Candy bar
Candy bar is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Candy bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169585/nutrients
  2. Pectin - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168821/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: