Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Candy bar և Pretzel սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Candy bar vs Pretzel infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +188.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +279.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +140.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +82.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -87.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +278.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +396.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +22.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +372.2%
հավասար Սելեն - 4.4
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 24% 37% 79% 132% 36% 21% 108% 258% 163% 26%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 172% 21% 55% 20% 162% 29% 53% 133% 24%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +188.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +279.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +140.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +82.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -87.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +278.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +396.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +22.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +372.2%
հավասար Սելեն - 4.4

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +772.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +50.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +157.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +206656.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +324%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +137.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +121.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
հավասար Choline, total - 29.5
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 82% 0% 0% 25% 33% 149% 50% 35308% 57% 0% 17% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 10% 0% 7% 106% 77% 99% 20% 18% 125% 0% 17% 7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +772.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +50.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +157.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +206656.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +324%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +137.1%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +121.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
հավասար Choline, total - 29.5

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +54.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1050.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +69.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +95.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +95%
16% 34% 47% 2%
Սպիտակուցներ: 15.5 գ
Ճարպեր: 33.7 գ
Ածխաջրեր: 47.4 գ
Ջուր: 1.6 գ
Այլ: 1.8 գ
10% 3% 80% 3% 4%
Սպիտակուցներ: 10.04 գ
Ճարպեր: 2.93 գ
Ածխաջրեր: 80.39 գ
Ջուր: 3.13 գ
Այլ: 3.51 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +54.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1050.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +69.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +95.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +95%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +2200%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +724.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -91.6%
15% 52% 33%
Հագեցած ճարպ: 4.678 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 16.721 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 10.65 գ
16% 30% 54%
Հագեցած ճարպ: 0.391 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.727 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.291 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +2200%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +724.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -91.6%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Candy bar Pretzel
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Candy bar Pretzel Opinion
Զուտ ածխաջրեր 43.3g 76.99g Pretzel
Սպիտակուցներ 15.5g 10.04g Candy bar
Ճարպեր 33.7g 2.93g Candy bar
Ածխաջրեր 47.4g 80.39g Pretzel
Կալորիականություն 522kcal 384kcal Candy bar
Օսլա 72.58g Pretzel
Ֆրուկտոզա 0.31g Pretzel
Շաքար 42.22g 2.21g Pretzel
Բջջանյութ(Fiber) 4.1g 3.4g Candy bar
Կալցիում 78mg 27mg Candy bar
Երկաթ 0.97mg 4.58mg Pretzel
Մագնեզիում 110mg 29mg Candy bar
Ֆոսֆոր 308mg 128mg Candy bar
Կալիում 407mg 223mg Candy bar
Նատրիում 156mg 1240mg Candy bar
Ցինկ 3.94mg 1.04mg Candy bar
Պղինձ 0.774mg 0.156mg Candy bar
Մանգան 1.243mg 1.015mg Candy bar
Սելեն 4.7µg 4.4µg Candy bar
Վիտամին E 4.1mg 0.47mg Candy bar
Վիտամին C 0mg 2.1mg Pretzel
Վիտամին B1 0.1mg 0.424mg Pretzel
Վիտամին B2 0.14mg 0.332mg Pretzel
Վիտամին B3 7.922mg 5.27mg Candy bar
Վիտամին B5 0.83mg 0.322mg Candy bar
Վիտամին B6 153mg 0.074mg Candy bar
Folate, total 75µg 166µg Pretzel
Choline, total 29.4mg 29.5mg Pretzel
Վիտամին K 0µg 2.8µg Pretzel
Տրիպտոֆան 0.149mg 0.097mg Candy bar
Տրեոնին 0.52mg 0.25mg Candy bar
Իզոլեյցին 0.534mg 0.407mg Candy bar
Լեյցին 0.986mg 0.757mg Candy bar
Լիզին 0.545mg 0.257mg Candy bar
Մեթիոնին 0.185mg 0.177mg Candy bar
Ֆենիլալանին 0.787mg 0.52mg Candy bar
Վալին 0.638mg 0.48mg Candy bar
Հիստիդին 0.385mg 0.22mg Candy bar
Տրանս ճարպ 0.004g Candy bar
Հագեցած ճարպ 4.678g 0.391g Pretzel
Մոնոչհագեցած ճարպ 16.721g 0.727g Candy bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 10.65g 1.291g Candy bar
18:2 n-6 c,c 1.223g Pretzel
18:3 n-6 c,c,c 0.001g Pretzel
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.063g Pretzel

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Candy bar Pretzel
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
2748%
Candy bar
37%
Pretzel
Mineral Summary Score
88%
Candy bar
67%
Pretzel

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Pretzel
Pretzel is lower in Շաքար (difference - 40.01g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Pretzel
Pretzel is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 4.287g)
Which food is lower in Նատրիում?
Candy bar
Candy bar is lower in Նատրիում (difference - 1084mg)
Which food is lower in glycemic index?
Candy bar
Candy bar is lower in glycemic index (difference - 32)
Which food is cheaper?
Candy bar
Candy bar is cheaper (difference - $2.4)
Which food is richer in minerals?
Candy bar
Candy bar is relatively richer in minerals
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Candy bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169585/nutrients
  2. Pretzel - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167555/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: