Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Caramello և Goobers սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Caramello vs Goobers infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +139.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +47.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -70.5%
հավասար Երկաթ - 1.1
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 64% 41% 0% 65% 31% 16% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 27% 42% 0% 0% 45% 5% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +139.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +47.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -70.5%
հավասար Երկաթ - 1.1

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +345.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +466.7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 19% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +345.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +466.7%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +20.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +257.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +44.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +56.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +60.5%
6% 21% 64% 7% 2%
Սպիտակուցներ: 6.19 գ
Ճարպեր: 21.19 գ
Ածխաջրեր: 63.81 գ
Ջուր: 6.79 գ
Այլ: 2.02 գ
10% 34% 53% 2%
Սպիտակուցներ: 9.7 գ
Ճարպեր: 34 գ
Ածխաջրեր: 53 գ
Ջուր: 1.9 գ
Այլ: 1.4 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +20.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +257.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +44.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +56.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +60.5%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
հավասար Հագեցած ճարպ - 12.1
68% 28% 3%
Հագեցած ճարպ: 12.72 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.29 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.63 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 12.1 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
հավասար Հագեցած ճարպ - 12.1

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Caramello Goobers
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Caramello Goobers Opinion
Զուտ ածխաջրեր 62.61g 43.3g Caramello
Սպիտակուցներ 6.19g 9.7g Goobers
Ճարպեր 21.19g 34g Goobers
Ածխաջրեր 63.81g 53g Caramello
Կալորիականություն 462kcal 512kcal Goobers
Շաքար 56.92g 43g Goobers
Բջջանյութ(Fiber) 1.2g 9.7g Goobers
Կալցիում 213mg 89mg Caramello
Երկաթ 1.09mg 1.1mg Goobers
Ֆոսֆոր 150mg Caramello
Կալիում 341mg 502mg Goobers
Նատրիում 122mg 36mg Goobers
Վիտամին A 303IU 68IU Caramello
Վիտամին C 1.7mg 0.3mg Caramello
Խոլեստերին 27mg 12mg Goobers
Տրանս ճարպ 0.07g Caramello
Հագեցած ճարպ 12.72g 12.1g Goobers
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.29g Caramello
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.63g Caramello

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Caramello Goobers
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
2%
Caramello
0%
Goobers
Mineral Summary Score
22%
Caramello
12%
Goobers

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Goobers
Goobers is lower in Շաքար (difference - 13.92g)
Which food is lower in Նատրիում?
Goobers
Goobers is lower in Նատրիում (difference - 86mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Goobers
Goobers is lower in Խոլեստերին (difference - 15mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Goobers
Goobers is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.62g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Caramello - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167975/nutrients
  2. Goobers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167581/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: