Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Caramello և Butterfinger սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Caramello vs Butterfinger infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +491.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +38%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +54.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +55%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -47%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 64% 41% 0% 65% 31% 16% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 30% 35% 42% 20% 30% 28% 65% 64% 16%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +491.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +38%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +54.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +55%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -47%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 19% 0% 0% 6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 35% 0% 0% 31% 15% 50% 23% 16% 22% 5% 9% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +14.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +12.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +452%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +28.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +14.2%
6% 21% 64% 7% 2%
Սպիտակուցներ: 6.19 գ
Ճարպեր: 21.19 գ
Ածխաջրեր: 63.81 գ
Ջուր: 6.79 գ
Այլ: 2.02 գ
5% 19% 73%
Սպիտակուցներ: 5.4 գ
Ճարպեր: 18.9 գ
Ածխաջրեր: 72.9 գ
Ջուր: 1.23 գ
Այլ: 1.57 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +14.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +12.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +452%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +28.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +14.2%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -25.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +402.2%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 5.119
68% 28% 3%
Հագեցած ճարպ: 12.72 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.29 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.63 գ
53% 29% 18%
Հագեցած ճարպ: 9.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.119 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 3.164 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -25.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +402.2%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 5.119

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Caramello Butterfinger
Lower in Նատրիում ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Caramello Butterfinger Opinion
Զուտ ածխաջրեր 62.61g 70.9g Butterfinger
Սպիտակուցներ 6.19g 5.4g Caramello
Ճարպեր 21.19g 18.9g Caramello
Ածխաջրեր 63.81g 72.9g Butterfinger
Կալորիականություն 462kcal 459kcal Caramello
Շաքար 56.92g 45.9g Butterfinger
Բջջանյութ(Fiber) 1.2g 2g Butterfinger
Կալցիում 213mg 36mg Caramello
Երկաթ 1.09mg 0.79mg Caramello
Մագնեզիում 48mg Butterfinger
Ֆոսֆոր 150mg 97mg Caramello
Կալիում 341mg 220mg Caramello
Նատրիում 122mg 230mg Caramello
Ցինկ 1mg Butterfinger
Պղինձ 0.193mg Butterfinger
Մանգան 0.49mg Butterfinger
Սելեն 2.9µg Butterfinger
Վիտամին A 303IU 0IU Caramello
Վիտամին E 1.72mg Butterfinger
Վիտամին C 1.7mg 0mg Caramello
Վիտամին B1 0.121mg Butterfinger
Վիտամին B2 0.062mg Butterfinger
Վիտամին B3 2.649mg Butterfinger
Վիտամին B5 0.37mg Butterfinger
Վիտամին B6 0.069mg Butterfinger
Folate, total 28µg Butterfinger
Վիտամին B12 0.04µg Butterfinger
Choline, total 15mg Butterfinger
Վիտամին K 2.2µg Butterfinger
Խոլեստերին 27mg 0mg Butterfinger
Տրանս ճարպ 0.04g Caramello
Հագեցած ճարպ 12.72g 9.5g Butterfinger
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.29g 5.119g Caramello
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.63g 3.164g Butterfinger

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Caramello Butterfinger
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
2%
Caramello
16%
Butterfinger
Mineral Summary Score
22%
Caramello
34%
Butterfinger

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Caramello
Caramello is lower in Նատրիում (difference - 108mg)
Which food is lower in Շաքար?
Butterfinger
Butterfinger is lower in Շաքար (difference - 11.02g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Butterfinger
Butterfinger is lower in Խոլեստերին (difference - 27mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Butterfinger
Butterfinger is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 3.22g)
Which food is richer in vitamins?
Butterfinger
Butterfinger is relatively richer in vitamins
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Caramello - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167975/nutrients
  2. Butterfinger - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167565/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: