Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Carp և Catfish սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Carp vs Catfish infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Carp
9
:
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +271.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +430%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +65.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +154.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +19.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +272.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +114.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +100%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +28.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -31.7%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 16% 60% 27% 228% 38% 8.2% 52% 24% 6.5% 88%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 4.2% 11% 16% 90% 32% 5.6% 14% 11% 3.3% 69%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +271.4%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +430%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +65.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +154.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +19.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +272.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +114.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +100%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +28.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -31.7%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Carp
5
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +128.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +10.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +13.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +88.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +70%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +56.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +50%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +51.7%
հավասար Վիտամին B2 - 0.072
հավասար Վիտամին B3 - 1.907
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1.9% 0% 0% 5.3% 35% 16% 39% 52% 51% 13% 184% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3% 0% 375% 2.3% 53% 17% 36% 46% 27% 7.5% 279% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +128.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +10.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +13.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +88.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +70%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +56.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +50%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +51.7%
հավասար Վիտամին B2 - 0.072
հավասար Վիտամին B3 - 1.907

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Carp
2
:
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +39.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +154.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +15.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +29.4%
23% 7% 70%
Սպիտակուցներ: 22.86 գ
Ճարպեր: 7.17 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 69.63 գ
Այլ: 0.34 գ
16% 3% 80%
Սպիտակուցներ: 16.38 գ
Ճարպեր: 2.82 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 80.36 գ
Այլ: 0.44 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +39.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +154.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +15.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +29.4%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Carp
2
:
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +253.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +112.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -48%
22% 48% 30%
Հագեցած ճարպ: 1.388 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.985 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.835 գ
30% 35% 36%
Հագեցած ճարպ: 0.722 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.844 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.865 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +253.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +112.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -48%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Carp Catfish
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Carp Catfish Opinion
Սպիտակուցներ 22.86g 16.38g Carp
Ճարպեր 7.17g 2.82g Carp
Կալորիականություն 162kcal 95kcal Carp
Կալցիում 52mg 14mg Carp
Երկաթ 1.59mg 0.3mg Carp
Մագնեզիում 38mg 23mg Carp
Ֆոսֆոր 531mg 209mg Carp
Կալիում 427mg 358mg Carp
Նատրիում 63mg 43mg Catfish
Ցինկ 1.9mg 0.51mg Carp
Պղինձ 0.073mg 0.034mg Carp
Մանգան 0.05mg 0.025mg Carp
Սելեն 16.2µg 12.6µg Carp
Վիտամին A 32IU 50IU Catfish
Վիտամին A, RAE 10µg 15µg Catfish
Վիտամին D 500IU Catfish
Վիտամին D (D2 + D3) 12.5µg Catfish
Վիտամին C 1.6mg 0.7mg Carp
Վիտամին B1 0.14mg 0.21mg Catfish
Վիտամին B2 0.07mg 0.072mg Catfish
Վիտամին B3 2.1mg 1.907mg Carp
Վիտամին B5 0.87mg 0.765mg Carp
Վիտամին B6 0.219mg 0.116mg Carp
Folate, total 17µg 10µg Carp
Վիտամին B12 1.47µg 2.23µg Catfish
Տրիպտոֆան 0.256mg 0.183mg Carp
Տրեոնին 1.002mg 0.718mg Carp
Իզոլեյցին 1.054mg 0.755mg Carp
Լեյցին 1.858mg 1.331mg Carp
Լիզին 2.1mg 1.504mg Carp
Մեթիոնին 0.677mg 0.485mg Carp
Ֆենիլալանին 0.893mg 0.639mg Carp
Վալին 1.178mg 0.844mg Carp
Հիստիդին 0.673mg 0.482mg Carp
Խոլեստերին 84mg 58mg Catfish
Հագեցած ճարպ 1.388g 0.722g Catfish
22:6 n-3 (DHA) 0.146g 0.234g Catfish
20:5 n-3 (EPA) 0.305g 0.13g Carp
22:5 n-3 (DPA) 0.105g 0.1g Carp
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.985g 0.844g Carp
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.835g 0.865g Carp

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Carp Catfish
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
31%
Carp
65%
Catfish
Mineral Summary Score
55%
Carp
26%
Catfish

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Catfish
Catfish is lower in Նատրիում (difference - 20mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Catfish
Catfish is lower in Խոլեստերին (difference - 26mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Catfish
Catfish is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.666g)
Which food is richer in minerals?
Carp
Carp is relatively richer in minerals
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Carp - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174185/nutrients
  2. Catfish - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174186/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: