Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Chayote և Sauerkraut սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Chayote vs Sauerkraut infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +289.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +28.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +25.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +76.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +332.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +36%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +200%
հավասար Մագնեզիում - 13
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 13% 9% 8% 12% 1% 21% 41% 25% 2%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 56% 10% 9% 15% 87% 6% 32% 20% 4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -99.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +289.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +28.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +25.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +76.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +332.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +36%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +200%
հավասար Մագնեզիում - 13

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +19%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +31.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +228.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +167.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +287.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +90.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +71.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +217.1%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 3% 0% 26% 7% 7% 9% 15% 18% 70% 0% 11%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 2% 3% 0% 49% 6% 6% 3% 6% 30% 18% 0% 33%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +19%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +31.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +228.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +167.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +287.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +16.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +90.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +71.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +217.1%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +11%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +616.7%
հավասար Ճարպեր - 0.14
հավասար Ածխաջրեր - 4.28
հավասար Ջուր - 92.52
5% 94%
Սպիտակուցներ: 0.82 գ
Ճարպեր: 0.13 գ
Ածխաջրեր: 4.51 գ
Ջուր: 94.24 գ
Այլ: 0.3 գ
4% 93% 2%
Սպիտակուցներ: 0.91 գ
Ճարպեր: 0.14 գ
Ածխաջրեր: 4.28 գ
Ջուր: 92.52 գ
Այլ: 2.15 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +11%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +616.7%
հավասար Ճարպեր - 0.14
հավասար Ածխաջրեր - 4.28
հավասար Ջուր - 92.52

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -17.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +30%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +17.5%
29% 11% 60%
Հագեցած ճարպ: 0.028 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.01 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.057 գ
30% 11% 59%
Հագեցած ճարպ: 0.034 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.013 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.067 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -17.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +30%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +17.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Chayote Sauerkraut
Rich in minerals ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Chayote Sauerkraut Opinion
Զուտ ածխաջրեր 2.81g 1.38g Chayote
Սպիտակուցներ 0.82g 0.91g Sauerkraut
Ճարպեր 0.13g 0.14g Sauerkraut
Ածխաջրեր 4.51g 4.28g Chayote
Կալորիականություն 19kcal 19kcal
Ֆրուկտոզա 0.04g Sauerkraut
Շաքար 1.66g 1.78g Chayote
Բջջանյութ(Fiber) 1.7g 2.9g Sauerkraut
Կալցիում 17mg 30mg Sauerkraut
Երկաթ 0.34mg 1.47mg Sauerkraut
Մագնեզիում 12mg 13mg Sauerkraut
Ֆոսֆոր 18mg 20mg Sauerkraut
Կալիում 125mg 170mg Sauerkraut
Նատրիում 2mg 661mg Chayote
Ցինկ 0.74mg 0.19mg Chayote
Պղինձ 0.123mg 0.096mg Chayote
Մանգան 0.189mg 0.151mg Chayote
Սելեն 0.2µg 0.6µg Sauerkraut
Վիտամին A 0IU 18IU Sauerkraut
Վիտամին A, RAE 0µg 1µg Sauerkraut
Վիտամին E 0.12mg 0.14mg Sauerkraut
Վիտամին C 7.7mg 14.7mg Sauerkraut
Վիտամին B1 0.025mg 0.021mg Chayote
Վիտամին B2 0.029mg 0.022mg Chayote
Վիտամին B3 0.47mg 0.143mg Chayote
Վիտամին B5 0.249mg 0.093mg Chayote
Վիտամին B6 0.076mg 0.13mg Sauerkraut
Folate, total 93µg 24µg Chayote
Վիտամին K 4.1µg 13µg Sauerkraut
Տրիպտոֆան 0.011mg 0.008mg Chayote
Տրեոնին 0.04mg 0.025mg Chayote
Իզոլեյցին 0.044mg 0.021mg Chayote
Լեյցին 0.077mg 0.029mg Chayote
Լիզին 0.039mg 0.031mg Chayote
Մեթիոնին 0.001mg 0.009mg Sauerkraut
Ֆենիլալանին 0.047mg 0.023mg Chayote
Վալին 0.063mg 0.03mg Chayote
Հիստիդին 0.015mg 0.016mg Sauerkraut
Հագեցած ճարպ 0.028g 0.034g Chayote
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.01g 0.013g Sauerkraut
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.057g 0.067g Sauerkraut

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Chayote Sauerkraut
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet Equal
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
14%
Chayote
13%
Sauerkraut
Mineral Summary Score
13%
Chayote
24%
Sauerkraut

Comparison summary

Which food is richer in minerals?
Sauerkraut
Sauerkraut is relatively richer in minerals
Which food is lower in Շաքար?
Chayote
Chayote is lower in Շաքար (difference - 0.12g)
Which food is lower in Նատրիում?
Chayote
Chayote is lower in Նատրիում (difference - 659mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Chayote
Chayote is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.006g)
Which food is lower in glycemic index?
Chayote
Chayote is lower in glycemic index (difference - 32)
Which food is cheaper?
Chayote
Chayote is cheaper (difference - $0.2)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Chayote - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170402/nutrients
  2. Sauerkraut - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169279/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: