Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Cherimoya և Passion fruit սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Summary of differences between Cherimoya and Passion fruit

  • Cherimoya has more Վիտամին B6, while Passion fruit has more Բջջանյութ(Fiber), Վիտամին C, Երկաթ, Վիտամին B1, Վիտամին A, RAE, Ֆոսֆոր, and Վիտամին B3.
  • Passion fruit covers your daily need of Բջջանյութ(Fiber) 30% more than Cherimoya.
  • Cherimoya contains 3 times more Վիտամին B6 than Passion fruit. While Cherimoya contains 0.257mg of Վիտամին B6, Passion fruit contains only 0.1mg.

These are the specific foods used in this comparison Cherimoya, raw and Passion-fruit, (granadilla), purple, raw.

Infographic

Cherimoya vs Passion fruit infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -75%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +60%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +20%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +492.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +70.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +161.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +21.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +24.6%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 3% 11% 13% 12% 26% 1% 5% 24%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 4% 60% 21% 30% 31% 4% 3% 29%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -75%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +60%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +20%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +492.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +70.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +161.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +21.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +24.6%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +1250%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +157%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +64.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +25340%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +138.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +132.9%
հավասար Վիտամին B2 - 0.13
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 6% 0% 42% 26% 31% 13% 21% 60% 18% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 77% 1% 0% 100% 0% 30% 29% 0% 24% 11% 0% 2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +1250%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +157%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +64.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +25340%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +138.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +132.9%
հավասար Վիտամին B2 - 0.13

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Cherimoya Passion fruit
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in glycemic index ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Cherimoya Passion fruit Opinion
Զուտ ածխաջրեր 14.71g 12.98g Cherimoya
Սպիտակուցներ 1.57g 2.2g Passion fruit
Ճարպեր 0.68g 0.7g Passion fruit
Ածխաջրեր 17.71g 23.38g Passion fruit
Կալորիականություն 75kcal 97kcal Passion fruit
Օսլա 0g g Cherimoya
Ֆրուկտոզա 6.28g g Cherimoya
Շաքար 12.87g 11.2g Passion fruit
Բջջանյութ(Fiber) 3g 10.4g Passion fruit
Կալցիում 10mg 12mg Passion fruit
Երկաթ 0.27mg 1.6mg Passion fruit
Մագնեզիում 17mg 29mg Passion fruit
Ֆոսֆոր 26mg 68mg Passion fruit
Կալիում 287mg 348mg Passion fruit
Նատրիում 7mg 28mg Cherimoya
Ցինկ 0.16mg 0.1mg Cherimoya
Պղինձ 0.069mg 0.086mg Passion fruit
Վիտամին A 5IU 1272IU Passion fruit
Վիտամին E 0.27mg 0.02mg Cherimoya
Վիտամին D IU 0IU Passion fruit
Վիտամին D µg 0µg Passion fruit
Վիտամին C 12.6mg 30mg Passion fruit
Վիտամին B1 0.101mg 0mg Cherimoya
Վիտամին B2 0.131mg 0.13mg Cherimoya
Վիտամին B3 0.644mg 1.5mg Passion fruit
Վիտամին B5 0.345mg mg Cherimoya
Վիտամին B6 0.257mg 0.1mg Cherimoya
Folate, total 23µg 14µg Cherimoya
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K µg 0.7µg Passion fruit
Տրիպտոֆան 0.031mg mg Cherimoya
Տրեոնին 0.052mg mg Cherimoya
Իզոլեյցին 0.042mg mg Cherimoya
Լեյցին 0.063mg mg Cherimoya
Լիզին 0.042mg mg Cherimoya
Մեթիոնին 0.021mg mg Cherimoya
Ֆենիլալանին 0.042mg mg Cherimoya
Վալին 0.063mg mg Cherimoya
Հիստիդին 0.021mg mg Cherimoya
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.233g 0.059g Passion fruit
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.055g 0.086g Passion fruit
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.188g 0.411g Passion fruit

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Cherimoya Passion fruit
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
18
Cherimoya
23
Passion fruit
Mineral Summary Score
11
Cherimoya
22
Passion fruit

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
9%
Cherimoya
13%
Passion fruit
Carbohydrates
18%
Cherimoya
23%
Passion fruit
Fats
3%
Cherimoya
3%
Passion fruit

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Passion fruit
Passion fruit is lower in Շաքար (difference - 1.67g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Passion fruit
Passion fruit is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.174g)
Which food is lower in glycemic index?
Passion fruit
Passion fruit is lower in glycemic index (difference - 43)
Which food is cheaper?
Passion fruit
Passion fruit is cheaper (difference - $1)
Which food is richer in minerals?
Passion fruit
Passion fruit is relatively richer in minerals
Which food is lower in Նատրիում?
Cherimoya
Cherimoya is lower in Նատրիում (difference - 21mg)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Cherimoya - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/173953/nutrients
  2. Passion fruit - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169108/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: