Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart

Համեմատել Cherimoya և Purple mangosteen սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

How are Cherimoya and Purple mangosteen different?

  • Cherimoya has more Վիտամին B6, Վիտամին C, Կալիում, Վիտամին B5, and Վիտամին B2 than Purple mangosteen.
  • Daily need coverage for Վիտամին B6 from Cherimoya is 18% higher.
  • Cherimoya contains 11 times more Վիտամին B5 than Purple mangosteen. While Cherimoya contains 0.345mg of Վիտամին B5, Purple mangosteen contains only 0.032mg.

Cherimoya, raw and Mangosteen, canned, syrup pack are the varieties used in this article.

Infographic

Cherimoya vs Purple mangosteen infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +30.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +225%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +497.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +20%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +31.3%
հավասար Նատրիում - 7
հավասար Պղինձ - 0.069
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 3% 11% 13% 12% 26% 1% 5% 24%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 4% 12% 10% 4% 5% 1% 6% 24%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +30.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +225%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +497.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +20%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +11.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +31.3%
հավասար Նատրիում - 7
հավասար Պղինձ - 0.069

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +334.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +87%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +142.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +125.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +978.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1327.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +600%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +34.8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 6% 0% 42% 26% 31% 13% 21% 60% 18% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 3% 0% 0% 10% 14% 13% 6% 2% 5% 24% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +334.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +87%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +142.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +125.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +978.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1327.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +600%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +34.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Cherimoya Purple mangosteen
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in glycemic index ok
Lower in price ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում Equal
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Cherimoya Purple mangosteen Opinion
Զուտ ածխաջրեր 14.71g 16.11g Purple mangosteen
Սպիտակուցներ 1.57g 0.41g Cherimoya
Ճարպեր 0.68g 0.58g Cherimoya
Ածխաջրեր 17.71g 17.91g Purple mangosteen
Կալորիականություն 75kcal 73kcal Cherimoya
Օսլա 0g g Cherimoya
Ֆրուկտոզա 6.28g g Cherimoya
Շաքար 12.87g g Purple mangosteen
Բջջանյութ(Fiber) 3g 1.8g Cherimoya
Կալցիում 10mg 12mg Purple mangosteen
Երկաթ 0.27mg 0.3mg Purple mangosteen
Մագնեզիում 17mg 13mg Cherimoya
Ֆոսֆոր 26mg 8mg Cherimoya
Կալիում 287mg 48mg Cherimoya
Նատրիում 7mg 7mg
Ցինկ 0.16mg 0.21mg Purple mangosteen
Պղինձ 0.069mg 0.069mg
Վիտամին A 5IU 35IU Purple mangosteen
Վիտամին E 0.27mg mg Cherimoya
Վիտամին D IU 0IU Purple mangosteen
Վիտամին D µg 0µg Purple mangosteen
Վիտամին C 12.6mg 2.9mg Cherimoya
Վիտամին B1 0.101mg 0.054mg Cherimoya
Վիտամին B2 0.131mg 0.054mg Cherimoya
Վիտամին B3 0.644mg 0.286mg Cherimoya
Վիտամին B5 0.345mg 0.032mg Cherimoya
Վիտամին B6 0.257mg 0.018mg Cherimoya
Folate, total 23µg 31µg Purple mangosteen
Վիտամին B12 0µg 0µg
Վիտամին K µg µg
Տրիպտոֆան 0.031mg mg Cherimoya
Տրեոնին 0.052mg mg Cherimoya
Իզոլեյցին 0.042mg mg Cherimoya
Լեյցին 0.063mg mg Cherimoya
Լիզին 0.042mg mg Cherimoya
Մեթիոնին 0.021mg mg Cherimoya
Ֆենիլալանին 0.042mg mg Cherimoya
Վալին 0.063mg mg Cherimoya
Հիստիդին 0.021mg mg Cherimoya
Խոլեստերին 0mg 0mg
Տրանս ճարպ 0g 0g
Հագեցած ճարպ 0.233g g Purple mangosteen
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.055g g Cherimoya
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.188g g Cherimoya

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Cherimoya Purple mangosteen
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
18
Cherimoya
6
Purple mangosteen
Mineral Summary Score
11
Cherimoya
8
Purple mangosteen

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
9%
Cherimoya
2%
Purple mangosteen
Carbohydrates
18%
Cherimoya
18%
Purple mangosteen
Fats
3%
Cherimoya
3%
Purple mangosteen

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Purple mangosteen
Purple mangosteen is lower in Շաքար (difference - 12.87g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Purple mangosteen
Purple mangosteen is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.233g)
Which food is lower in glycemic index?
Purple mangosteen
Purple mangosteen is lower in glycemic index (difference - 1)
Which food is cheaper?
Cherimoya
Cherimoya is cheaper (difference - $2)
Which food is richer in vitamins?
Cherimoya
Cherimoya is relatively richer in vitamins
Which food contains less Նատրիում?
?
The foods are relatively equal in Նատրիում (7 mg)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Cherimoya - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/173953/nutrients
  2. Purple mangosteen - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169090/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: