Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Chunky bar և Pretzel սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Chunky bar vs Pretzel infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +270.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -96.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +408.9%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 30% 34% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 172% 21% 55% 20% 162% 29% 53% 133% 24%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +270.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -96.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +408.9%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
12
Pretzel
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 10% 0% 7% 106% 77% 99% 20% 18% 125% 0% 17% 7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +838.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +33.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +34%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +67.1%
հավասար Ջուր - 3.13
8% 28% 60% 3% 2%
Սպիտակուցներ: 7.5 գ
Ճարպեր: 27.5 գ
Ածխաջրեր: 60 գ
Ջուր: 2.9 գ
Այլ: 2.1 գ
10% 3% 80% 3% 4%
Սպիտակուցներ: 10.04 գ
Ճարպեր: 2.93 գ
Ածխաջրեր: 80.39 գ
Ջուր: 3.13 գ
Այլ: 3.51 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +838.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +33.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +34%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +67.1%
հավասար Ջուր - 3.13

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96.9%
100%
Հագեցած ճարպ: 12.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
16% 30% 54%
Հագեցած ճարպ: 0.391 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.727 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.291 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -96.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Chunky bar Pretzel
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Chunky bar Pretzel Opinion
Զուտ ածխաջրեր 57.5g 76.99g Pretzel
Սպիտակուցներ 7.5g 10.04g Pretzel
Ճարպեր 27.5g 2.93g Chunky bar
Ածխաջրեր 60g 80.39g Pretzel
Կալորիականություն 475kcal 384kcal Chunky bar
Օսլա 72.58g Pretzel
Ֆրուկտոզա 0.31g Pretzel
Շաքար 52.5g 2.21g Pretzel
Բջջանյութ(Fiber) 2.5g 3.4g Pretzel
Կալցիում 100mg 27mg Chunky bar
Երկաթ 0.9mg 4.58mg Pretzel
Մագնեզիում 29mg Pretzel
Ֆոսֆոր 128mg Pretzel
Կալիում 223mg Pretzel
Նատրիում 38mg 1240mg Chunky bar
Ցինկ 1.04mg Pretzel
Պղինձ 0.156mg Pretzel
Մանգան 1.015mg Pretzel
Սելեն 4.4µg Pretzel
Վիտամին E 0.47mg Pretzel
Վիտամին C 0mg 2.1mg Pretzel
Վիտամին B1 0.424mg Pretzel
Վիտամին B2 0.332mg Pretzel
Վիտամին B3 5.27mg Pretzel
Վիտամին B5 0.322mg Pretzel
Վիտամին B6 0.074mg Pretzel
Folate, total 166µg Pretzel
Choline, total 29.5mg Pretzel
Վիտամին K 2.8µg Pretzel
Տրիպտոֆան 0.097mg Pretzel
Տրեոնին 0.25mg Pretzel
Իզոլեյցին 0.407mg Pretzel
Լեյցին 0.757mg Pretzel
Լիզին 0.257mg Pretzel
Մեթիոնին 0.177mg Pretzel
Ֆենիլալանին 0.52mg Pretzel
Վալին 0.48mg Pretzel
Հիստիդին 0.22mg Pretzel
Խոլեստերին 10mg 0mg Pretzel
Տրանս ճարպ 0.16g 0.004g Pretzel
Հագեցած ճարպ 12.5g 0.391g Pretzel
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.727g Pretzel
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.291g Pretzel
18:2 n-6 c,c 1.223g Pretzel
18:3 n-6 c,c,c 0.001g Pretzel
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.063g Pretzel

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Chunky bar Pretzel
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
Chunky bar
37%
Pretzel
Mineral Summary Score
7%
Chunky bar
67%
Pretzel

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Pretzel
Pretzel is lower in Շաքար (difference - 50.29g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Pretzel
Pretzel is lower in Խոլեստերին (difference - 10mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Pretzel
Pretzel is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 12.109g)
Which food is richer in minerals?
Pretzel
Pretzel is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Pretzel
Pretzel is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Chunky bar
Chunky bar is lower in Նատրիում (difference - 1202mg)
Which food is lower in glycemic index?
Chunky bar
Chunky bar is lower in glycemic index (difference - 83)
Which food is cheaper?
Chunky bar
Chunky bar is cheaper (difference - $2.4)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Chunky bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167586/nutrients
  2. Pretzel - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167555/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: