Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Chunky bar և Skittles սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Chunky bar vs Skittles infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -60.5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 30% 34% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 0% 0% 0% 0% 0% 2% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +∞%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -60.5%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 224% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +3847.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +547.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +116.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +51.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +32.1%
8% 28% 60% 3% 2%
Սպիտակուցներ: 7.5 գ
Ճարպեր: 27.5 գ
Ածխաջրեր: 60 գ
Ջուր: 2.9 գ
Այլ: 2.1 գ
4% 91% 4%
Սպիտակուցներ: 0.19 գ
Ճարպեր: 4.25 գ
Ածխաջրեր: 90.76 գ
Ջուր: 3.83 գ
Այլ: 0.97 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +3847.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +547.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +116.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +51.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +32.1%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -67.1%
100%
Հագեցած ճարպ: 12.5 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
100%
Հագեցած ճարպ: 4.115 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -67.1%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Chunky bar Skittles
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Chunky bar Skittles Opinion
Զուտ ածխաջրեր 57.5g 90.76g Skittles
Սպիտակուցներ 7.5g 0.19g Chunky bar
Ճարպեր 27.5g 4.25g Chunky bar
Ածխաջրեր 60g 90.76g Skittles
Կալորիականություն 475kcal 402kcal Chunky bar
Շաքար 52.5g 75.92g Chunky bar
Բջջանյութ(Fiber) 2.5g 0g Chunky bar
Կալցիում 100mg 0mg Chunky bar
Երկաթ 0.9mg 0mg Chunky bar
Նատրիում 38mg 15mg Skittles
Վիտամին C 0mg 67.1mg Skittles
Խոլեստերին 10mg 0mg Skittles
Տրանս ճարպ 0.16g 0.074g Skittles
Հագեցած ճարպ 12.5g 4.115g Skittles

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Chunky bar Skittles
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
Chunky bar
17%
Skittles
Mineral Summary Score
7%
Chunky bar
0%
Skittles

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Skittles
Skittles is lower in Նատրիում (difference - 23mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Skittles
Skittles is lower in Խոլեստերին (difference - 10mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Skittles
Skittles is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 8.385g)
Which food is lower in Շաքար?
Chunky bar
Chunky bar is lower in Շաքար (difference - 23.42g)
Which food is lower in glycemic index?
Chunky bar
Chunky bar is lower in glycemic index (difference - 70)
Which food is richer in minerals?
Chunky bar
Chunky bar is relatively richer in minerals
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Chunky bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167586/nutrients
  2. Skittles - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168840/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: