Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog | Subscribe

Համեմատել Cooking plantain և Rambutan սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

How are Cooking plantain and Rambutan different?

  • Cooking plantain is higher than Rambutan in Վիտամին B6, Վիտամին C, Կալիում, Մագնեզիում, Վիտամին A, RAE, and Բջջանյութ(Fiber).
  • Cooking plantain covers your daily need of Վիտամին B6 21% more than Rambutan.

Plantains, raw and Rambutan, canned, syrup pack types were used in this article.

Infographic

Cooking plantain vs Rambutan infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +71.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +428.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +277.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +1088.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -63.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +75%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +22.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +633.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 1% 23% 27% 15% 45% 1% 4% 27%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 7% 14% 5% 4% 4% 2% 3% 22%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +71.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +428.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +277.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +1088.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -63.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +75%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +22.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +633.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +37466.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +275.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +145.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1344.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1395%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +175%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +97.1%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 68% 3% 0% 62% 14% 13% 13% 16% 69% 17% 0% 2%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 1% 0% 0% 17% 4% 6% 26% 2% 5% 6% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +37466.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +275.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +145.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1344.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1395%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +175%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +97.1%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +100%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +76.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +52.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +404.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +19.5%
32% 65%
Սպիտակուցներ: 1.3 գ
Ճարպեր: 0.37 գ
Ածխաջրեր: 31.89 գ
Ջուր: 65.28 գ
Այլ: 1.16 գ
21% 78%
Սպիտակուցներ: 0.65 գ
Ճարպեր: 0.21 գ
Ածխաջրեր: 20.87 գ
Ջուր: 78.04 գ
Այլ: 0.23 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +100%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +76.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +52.8%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +404.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +19.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Cooking plantain Rambutan
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in glycemic index ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Cooking plantain Rambutan Opinion
Զուտ ածխաջրեր 29.59g 19.97g Cooking plantain
Սպիտակուցներ 1.3g 0.65g Cooking plantain
Ճարպեր 0.37g 0.21g Cooking plantain
Ածխաջրեր 31.89g 20.87g Cooking plantain
Կալորիականություն 122kcal 82kcal Cooking plantain
Շաքար 15g Rambutan
Բջջանյութ(Fiber) 2.3g 0.9g Cooking plantain
Կալցիում 3mg 22mg Rambutan
Երկաթ 0.6mg 0.35mg Cooking plantain
Մագնեզիում 37mg 7mg Cooking plantain
Ֆոսֆոր 34mg 9mg Cooking plantain
Կալիում 499mg 42mg Cooking plantain
Նատրիում 4mg 11mg Cooking plantain
Ցինկ 0.14mg 0.08mg Cooking plantain
Պղինձ 0.081mg 0.066mg Cooking plantain
Վիտամին A 1127IU 3IU Cooking plantain
Վիտամին A, RAE 56µg 0µg Cooking plantain
Վիտամին E 0.14mg Cooking plantain
Վիտամին C 18.4mg 4.9mg Cooking plantain
Վիտամին B1 0.052mg 0.013mg Cooking plantain
Վիտամին B2 0.054mg 0.022mg Cooking plantain
Վիտամին B3 0.686mg 1.352mg Rambutan
Վիտամին B5 0.26mg 0.018mg Cooking plantain
Վիտամին B6 0.299mg 0.02mg Cooking plantain
Folate, total 22µg 8µg Cooking plantain
Վիտամին K 0.7µg Cooking plantain
Տրիպտոֆան 0.015mg Cooking plantain
Տրեոնին 0.034mg Cooking plantain
Իզոլեյցին 0.036mg Cooking plantain
Լեյցին 0.059mg Cooking plantain
Լիզին 0.06mg Cooking plantain
Մեթիոնին 0.017mg Cooking plantain
Ֆենիլալանին 0.044mg Cooking plantain
Վալին 0.046mg Cooking plantain
Հիստիդին 0.064mg Cooking plantain
Հագեցած ճարպ 0.143g Rambutan
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.032g Cooking plantain
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.069g Cooking plantain

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Cooking plantain Rambutan
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
23%
Cooking plantain
5%
Rambutan
Mineral Summary Score
17%
Cooking plantain
7%
Rambutan

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Rambutan
Rambutan is lower in Շաքար (difference - 15g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Rambutan
Rambutan is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.143g)
Which food is lower in Նատրիում?
Cooking plantain
Cooking plantain is lower in Նատրիում (difference - 7mg)
Which food is lower in glycemic index?
Cooking plantain
Cooking plantain is lower in glycemic index (difference - 22)
Which food is cheaper?
Cooking plantain
Cooking plantain is cheaper (difference - $4)
Which food is richer in minerals?
Cooking plantain
Cooking plantain is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Cooking plantain
Cooking plantain is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Cooking plantain - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169130/nutrients
  2. Rambutan - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168167/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: