Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Rambutan թե՞ Lychee — Սննդարարության Համեմատություն

Համեմատել

Infographic

Rambutan vs Lychee infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +340%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +12.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +14.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +523.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +244.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +307.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -90.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +124.2%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6.6% 13% 5% 3.9% 3.7% 1.4% 2.2% 22% 45% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1.5% 12% 7.1% 13% 15% 0.13% 1.9% 49% 7.2% 3.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +340%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +12.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +14.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +523.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +244.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +307.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -90.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +124.2%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
8
Lychee
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +18.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +124.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +1359.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +195.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +400%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +75%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0.18% 0% 0% 16% 3.3% 5.1% 25% 1.1% 4.6% 6% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 1.4% 0% 238% 2.8% 15% 11% 0% 23% 11% 0% 3.9% 1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +18.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +124.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +1359.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +195.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +400%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +75%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +26.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +27.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +109.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +91.3%
հավասար Ջուր - 81.76
21% 78%
Սպիտակուցներ: 0.65 գ
Ճարպեր: 0.21 գ
Ածխաջրեր: 20.87 գ
Ջուր: 78.04 գ
Այլ: 0.23 գ
17% 82%
Սպիտակուցներ: 0.83 գ
Ճարպեր: 0.44 գ
Ածխաջրեր: 16.53 գ
Ջուր: 81.76 գ
Այլ: 0.44 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +26.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +27.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +109.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +91.3%
հավասար Ջուր - 81.76

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Rambutan Lychee
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Rambutan Lychee Opinion
Զուտ ածխաջրեր 19.97g 15.23g Rambutan
Սպիտակուցներ 0.65g 0.83g Lychee
Ճարպեր 0.21g 0.44g Lychee
Ածխաջրեր 20.87g 16.53g Rambutan
Կալորիականություն 82kcal 66kcal Rambutan
Շաքար 15.23g Rambutan
Բջջանյութ(Fiber) 0.9g 1.3g Lychee
Կալցիում 22mg 5mg Rambutan
Երկաթ 0.35mg 0.31mg Rambutan
Մագնեզիում 7mg 10mg Lychee
Ֆոսֆոր 9mg 31mg Lychee
Կալիում 42mg 171mg Lychee
Նատրիում 11mg 1mg Lychee
Ցինկ 0.08mg 0.07mg Rambutan
Պղինձ 0.066mg 0.148mg Lychee
Մանգան 0.343mg 0.055mg Rambutan
Սելեն 0.6µg Lychee
Վիտամին A 3IU 0IU Rambutan
Վիտամին E 0.07mg Lychee
Վիտամին C 4.9mg 71.5mg Lychee
Վիտամին B1 0.013mg 0.011mg Rambutan
Վիտամին B2 0.022mg 0.065mg Lychee
Վիտամին B3 1.352mg 0.603mg Rambutan
Վիտամին B5 0.018mg Rambutan
Վիտամին B6 0.02mg 0.1mg Lychee
Folate, total 8µg 14µg Lychee
Choline, total 7.1mg Lychee
Վիտամին K 0.4µg Lychee
Տրիպտոֆան 0.007mg Lychee
Լիզին 0.041mg Lychee
Մեթիոնին 0.009mg Lychee
Հագեցած ճարպ 0.099g Rambutan
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.12g Lychee
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.132g Lychee

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Rambutan Lychee
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
5%
Rambutan
24%
Lychee
Mineral Summary Score
10%
Rambutan
11%
Lychee

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Rambutan
Rambutan is lower in Շաքար (difference - 15.23g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Rambutan
Rambutan is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.099g)
Which food is lower in Նատրիում?
Lychee
Lychee is lower in Նատրիում (difference - 10mg)
Which food is lower in glycemic index?
Lychee
Lychee is lower in glycemic index (difference - 11)
Which food is cheaper?
Lychee
Lychee is cheaper (difference - $2.7)
Which food is richer in vitamins?
Lychee
Lychee is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Rambutan - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168167/nutrients
  2. Lychee - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169086/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: