Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Corn pudding և Corn grain սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Corn pudding vs Corn grain infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +457.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +411.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +746.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +63.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -87.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +360.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +630.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +513.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +154.1%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 12% 20% 11% 39% 16% 37% 13% 14% 10% 33%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 2.1% 102% 91% 90% 25% 4.6% 60% 105% 63% 85%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +457.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +411.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +746.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +63.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -87.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +360.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +630.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +513.9%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +154.1%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +38.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +52.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +81.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +458%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +30.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +251.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +389.8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 18% 5.4% 15% 12% 17% 36% 19% 0% 29% 22% 39% 30% 1.3%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 13% 9.8% 0% 0% 96% 46% 68% 25% 144% 14% 0% 0% 0.75%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +38.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +52.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +81.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +458%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +30.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +251.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +389.8%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +597.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +113.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +337.6%
հավասար Ճարպեր - 4.74
հավասար Այլ - 1.21
4% 5% 17% 72%
Սպիտակուցներ: 4.42 գ
Ճարպեր: 5.04 գ
Ածխաջրեր: 16.97 գ
Ջուր: 72.33 գ
Այլ: 1.24 գ
9% 5% 74% 10%
Սպիտակուցներ: 9.42 գ
Ճարպեր: 4.74 գ
Ածխաջրեր: 74.26 գ
Ջուր: 10.37 գ
Այլ: 1.21 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +597.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +113.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +337.6%
հավասար Ճարպեր - 4.74
հավասար Այլ - 1.21

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +19.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -72.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +293.3%
54% 33% 12%
Հագեցած ճարպ: 2.451 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.499 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.55 գ
16% 31% 53%
Հագեցած ճարպ: 0.667 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.251 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.163 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +19.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -72.8%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +293.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Corn pudding Corn grain
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Corn pudding Corn grain Opinion
Զուտ ածխաջրեր 15.77g 66.96g Corn grain
Սպիտակուցներ 4.42g 9.42g Corn grain
Ճարպեր 5.04g 4.74g Corn pudding
Ածխաջրեր 16.97g 74.26g Corn grain
Կալորիականություն 131kcal 365kcal Corn grain
Օսլա 8.68g Corn pudding
Շաքար 6.59g 0.64g Corn grain
Բջջանյութ(Fiber) 1.2g 7.3g Corn grain
Կալցիում 39mg 7mg Corn pudding
Երկաթ 0.53mg 2.71mg Corn grain
Մագնեզիում 15mg 127mg Corn grain
Ֆոսֆոր 90mg 210mg Corn grain
Կալիում 176mg 287mg Corn grain
Նատրիում 282mg 35mg Corn grain
Ցինկ 0.48mg 2.21mg Corn grain
Պղինձ 0.043mg 0.314mg Corn grain
Մանգան 0.079mg 0.485mg Corn grain
Սելեն 6.1µg 15.5µg Corn grain
Վիտամին A 296IU 214IU Corn pudding
Վիտամին A, RAE 57µg 11µg Corn pudding
Վիտամին E 0.27mg 0.49mg Corn grain
Վիտամին D 22IU 0IU Corn pudding
Վիտամին D (D2 + D3) 0.5µg 0µg Corn pudding
Վիտամին C 3.7mg 0mg Corn pudding
Վիտամին B1 0.069mg 0.385mg Corn grain
Վիտամին B2 0.154mg 0.201mg Corn grain
Վիտամին B3 1.033mg 3.627mg Corn grain
Վիտամին B5 0.424mg Corn grain
Վիտամին B6 0.127mg 0.622mg Corn grain
Folate, total 29µg 19µg Corn pudding
Վիտամին B12 0.31µg 0µg Corn pudding
Choline, total 55.5mg Corn pudding
Վիտամին K 0.5µg 0.3µg Corn pudding
Տրիպտոֆան 0.059mg 0.067mg Corn grain
Տրեոնին 0.169mg 0.354mg Corn grain
Իզոլեյցին 0.195mg 0.337mg Corn grain
Լեյցին 0.438mg 1.155mg Corn grain
Լիզին 0.33mg 0.265mg Corn pudding
Մեթիոնին 0.114mg 0.197mg Corn grain
Ֆենիլալանին 0.216mg 0.463mg Corn grain
Վալին 0.255mg 0.477mg Corn grain
Հիստիդին 0.11mg 0.287mg Corn grain
Խոլեստերին 72mg 0mg Corn grain
Տրանս ճարպ 0.093g Corn grain
Հագեցած ճարպ 2.451g 0.667g Corn grain
22:6 n-3 (DHA) 0.006g Corn pudding
20:5 n-3 (EPA) 0.001g Corn pudding
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.499g 1.251g Corn pudding
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.55g 2.163g Corn grain

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Corn pudding Corn grain
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
19%
Corn pudding
32%
Corn grain
Mineral Summary Score
20%
Corn pudding
63%
Corn grain

Comparison summary

Which food is lower in glycemic index?
Corn pudding
Corn pudding is lower in glycemic index (difference - 52)
Which food is lower in Շաքար?
Corn grain
Corn grain is lower in Շաքար (difference - 5.95g)
Which food is lower in Նատրիում?
Corn grain
Corn grain is lower in Նատրիում (difference - 247mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Corn grain
Corn grain is lower in Խոլեստերին (difference - 72mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Corn grain
Corn grain is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 1.784g)
Which food is richer in minerals?
Corn grain
Corn grain is relatively richer in minerals
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Corn pudding - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170492/nutrients
  2. Corn grain - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170288/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: