Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Corned beef և Flank steak սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Corned beef vs Flank steak infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +87.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +144.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +11.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +150%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +91.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +68%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +133.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -94.2%
հավասար Երկաթ - 1.74
հավասար Ցինկ - 4.9
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 70% 9% 54% 13% 127% 125% 52% 3% 179%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 66% 17% 90% 30% 8% 134% 28% 2% 161%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +87.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +144.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +11.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +150%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +91.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +68%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +133.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -94.2%
հավասար Երկաթ - 1.74
հավասար Ցինկ - 4.9

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +27.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +137.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +188.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +143%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +29.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +151.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +50%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +52.3%
հավասար Վիտամին B12 - 1.63
հավասար Վիտամին K - 1.4
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 4% 3% 0% 7% 40% 57% 26% 54% 5% 204% 38% 4%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 8% 0% 0% 19% 31% 139% 33% 134% 7% 204% 58% 4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +27.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +137.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +188.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +143%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +29.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +151.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +50%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +52.3%
հավասար Վիտամին B12 - 1.63
հավասար Վիտամին K - 1.4

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +130.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +52.2%
հավասար Ջուր - 64.17
18% 19% 60% 3%
Սպիտակուցներ: 18.17 գ
Ճարպեր: 18.98 գ
Ածխաջրեր: 0.47 գ
Ջուր: 59.79 գ
Այլ: 2.59 գ
28% 8% 64%
Սպիտակուցներ: 27.66 գ
Ճարպեր: 8.23 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 64.17 գ
Այլ: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +130.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +52.2%
հավասար Ջուր - 64.17

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +178%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +108.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -46.5%
39% 57% 4%
Հագեցած ճարպ: 6.34 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 9.22 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.67 գ
48% 47% 5%
Հագեցած ճարպ: 3.395 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 3.317 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.322 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +178%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +108.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -46.5%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Corned beef Flank steak
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Corned beef Flank steak Opinion
Զուտ ածխաջրեր 0.47g 0g Corned beef
Սպիտակուցներ 18.17g 27.66g Flank steak
Ճարպեր 18.98g 8.23g Corned beef
Ածխաջրեր 0.47g 0g Corned beef
Կալորիականություն 251kcal 192kcal Corned beef
Կալցիում 8mg 20mg Flank steak
Երկաթ 1.86mg 1.74mg Corned beef
Մագնեզիում 12mg 23mg Flank steak
Ֆոսֆոր 125mg 210mg Flank steak
Կալիում 145mg 339mg Flank steak
Նատրիում 973mg 56mg Flank steak
Ցինկ 4.58mg 4.9mg Flank steak
Պղինձ 0.154mg 0.082mg Corned beef
Մանգան 0.022mg 0.009mg Corned beef
Սելեն 32.8µg 29.4µg Corned beef
Վիտամին E 0.16mg 0.38mg Flank steak
Վիտամին D 4IU Corned beef
Վիտամին D (D2 + D3) 0.1µg Corned beef
Վիտամին B1 0.026mg 0.075mg Flank steak
Վիտամին B2 0.17mg 0.133mg Corned beef
Վիտամին B3 3.03mg 7.363mg Flank steak
Վիտամին B5 0.42mg 0.545mg Flank steak
Վիտամին B6 0.23mg 0.579mg Flank steak
Folate, total 6µg 9µg Flank steak
Վիտամին B12 1.63µg 1.63µg
Choline, total 69.2mg 105.4mg Flank steak
Վիտամին K 1.5µg 1.4µg Corned beef
Տրիպտոֆան 0.119mg 0.182mg Flank steak
Տրեոնին 0.726mg 1.105mg Flank steak
Իզոլեյցին 0.827mg 1.259mg Flank steak
Լեյցին 1.445mg 2.201mg Flank steak
Լիզին 1.536mg 2.338mg Flank steak
Մեթիոնին 0.473mg 0.72mg Flank steak
Ֆենիլալանին 0.718mg 1.093mg Flank steak
Վալին 0.901mg 1.372mg Flank steak
Հիստիդին 0.58mg 0.883mg Flank steak
Խոլեստերին 98mg 79mg Flank steak
Հագեցած ճարպ 6.34g 3.395g Flank steak
Մոնոչհագեցած ճարպ 9.22g 3.317g Corned beef
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.67g 0.322g Corned beef

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Corned beef Flank steak
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
34%
Corned beef
49%
Flank steak
Mineral Summary Score
63%
Corned beef
54%
Flank steak

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Flank steak
Flank steak is lower in Նատրիում (difference - 917mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Flank steak
Flank steak is lower in Խոլեստերին (difference - 19mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Flank steak
Flank steak is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 2.945g)
Which food is richer in vitamins?
Flank steak
Flank steak is relatively richer in vitamins
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար (0 g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Corned beef - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170200/nutrients
  2. Flank steak - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168733/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: