Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart | Blog

Համեմատել Corned beef և Short ribs սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

A recap on differences between Corned beef and Short ribs

  • Corned beef is higher in Սելեն, and Պղինձ, yet Short ribs are higher in Վիտամին B12, Երկաթ, and Ֆոսֆոր.
  • Short ribs covers your daily Հագեցած ճարպ needs 57% more than Corned beef.
  • Corned beef contains 19 times more Նատրիում than Short ribs. While Corned beef contains 973mg of Նատրիում, Short ribs contain only 50mg.

Food varieties used in this article are Beef, cured, corned beef, brisket, cooked and Beef, rib, shortribs, separable lean and fat, choice, cooked, braised.

Infographic

Corned beef vs Short ribs infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +55.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +50%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +24.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +25%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +29.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +54.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -94.9%
հավասար Ցինկ - 4.88
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 3% 70% 9% 54% 13% 127% 125% 52%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 4% 87% 11% 70% 20% 7% 134% 33%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +55.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +50%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +24.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +25%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +29.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +54.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -94.9%
հավասար Ցինկ - 4.88

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +13.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +23.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +20%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +81.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D +600%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +92.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +60.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +60%
հավասար Վիտամին B6 - 0.22
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 4% 3% 0% 7% 40% 57% 26% 54% 5% 204% 4%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 6% 21% 0% 13% 35% 46% 16% 51% 4% 328% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +13.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +23.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +20%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +81.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D +600%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +92.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +60.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +60%
հավասար Վիտամին B6 - 0.22

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Corned beef Short ribs
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Rich in minerals ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in glycemic index Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Corned beef Short ribs Opinion
Զուտ ածխաջրեր 0.47g 0g Corned beef
Սպիտակուցներ 18.17g 21.57g Short ribs
Ճարպեր 18.98g 41.98g Short ribs
Ածխաջրեր 0.47g 0g Corned beef
Կալորիականություն 251kcal 471kcal Short ribs
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար 0g 0g
Բջջանյութ(Fiber) 0g 0g
Կալցիում 8mg 12mg Short ribs
Երկաթ 1.86mg 2.31mg Short ribs
Մագնեզիում 12mg 15mg Short ribs
Ֆոսֆոր 125mg 162mg Short ribs
Կալիում 145mg 224mg Short ribs
Նատրիում 973mg 50mg Short ribs
Ցինկ 4.58mg 4.88mg Short ribs
Պղինձ 0.154mg 0.099mg Corned beef
Վիտամին A 0IU 0IU
Վիտամին E 0.16mg 0.29mg Short ribs
Վիտամին D 4IU 27IU Short ribs
Վիտամին D 0.1µg 0.7µg Short ribs
Վիտամին C 0mg 0mg
Վիտամին B1 0.026mg 0.05mg Short ribs
Վիտամին B2 0.17mg 0.15mg Corned beef
Վիտամին B3 3.03mg 2.452mg Corned beef
Վիտամին B5 0.42mg 0.252mg Corned beef
Վիտամին B6 0.23mg 0.22mg Corned beef
Folate, total 6µg 5µg Corned beef
Վիտամին B12 1.63µg 2.62µg Short ribs
Վիտամին K 1.5µg 2.4µg Short ribs
Տրիպտոֆան 0.119mg 0.142mg Short ribs
Տրեոնին 0.726mg 0.862mg Short ribs
Իզոլեյցին 0.827mg 0.981mg Short ribs
Լեյցին 1.445mg 1.716mg Short ribs
Լիզին 1.536mg 1.823mg Short ribs
Մեթիոնին 0.473mg 0.562mg Short ribs
Ֆենիլալանին 0.718mg 0.852mg Short ribs
Վալին 0.901mg 1.07mg Short ribs
Հիստիդին 0.58mg 0.688mg Short ribs
Խոլեստերին 98mg 94mg Short ribs
Տրանս ճարպ g g
Հագեցած ճարպ 6.34g 17.8g Corned beef
Մոնոչհագեցած ճարպ 9.22g 18.88g Short ribs
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.67g 1.53g Short ribs

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Corned beef Short ribs
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
33
Corned beef
44
Short ribs
Mineral Summary Score
56
Corned beef
45
Short ribs

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
109%
Corned beef
129%
Short ribs
Carbohydrates
0%
Corned beef
0%
Short ribs
Fats
88%
Corned beef
194%
Short ribs

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Short ribs
Short ribs is lower in Նատրիում (difference - 923mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Short ribs
Short ribs is lower in Խոլեստերին (difference - 4mg)
Which food is richer in minerals?
Short ribs
Short ribs is relatively richer in minerals
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Corned beef
Corned beef is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 11.46g)
Which food is cheaper?
Corned beef
Corned beef is cheaper (difference - $2.3)
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար (0 g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Corned beef - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170200/nutrients
  2. Short ribs - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168613/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: