Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Croaker և Drum fish raw սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Croaker vs Drum fish raw infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +40%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +20.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +23.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +207.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +87.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -78.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +26.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +256.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +775%
հավասար Երկաթ - 0.9
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9.6% 32% 30% 93% 30% 45% 14% 22% 10% 212%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 18% 34% 21% 77% 24% 9.8% 18% 77% 91% 69%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +40%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +20.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +23.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +207.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +87.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -78.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +26.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +256.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +775%
հավասար Երկաթ - 0.9

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +28.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +83%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +126.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +126.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +30.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +15.4%
հավասար Վիտամին B5 - 0.75
հավասար Վիտամին B12 - 2
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 4.5% 0% 0% 0% 23% 30% 81% 44% 60% 26% 263% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 10% 0% 0% 3.3% 18% 39% 44% 45% 69% 11% 250% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +28.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +83%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +126.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +126.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +30.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +15.4%
հավասար Վիտամին B5 - 0.75
հավասար Վիտամին B12 - 2

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +157%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +815%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +29.4%
հավասար Սպիտակուցներ - 17.54
18% 13% 8% 60% 2%
Սպիտակուցներ: 18.2 գ
Ճարպեր: 12.67 գ
Ածխաջրեր: 7.54 գ
Ջուր: 59.76 գ
Այլ: 1.83 գ
18% 5% 77%
Սպիտակուցներ: 17.54 գ
Ճարպեր: 4.93 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 77.33 գ
Այլ: 0.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +157%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +815%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +29.4%
հավասար Սպիտակուցներ - 17.54

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +142.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +152.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -67.8%
30% 45% 25%
Հագեցած ճարպ: 3.476 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.32 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.917 գ
25% 49% 26%
Հագեցած ճարպ: 1.119 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.19 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.154 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +142.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +152.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -67.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Croaker Drum fish raw
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Croaker Drum fish raw Opinion
Զուտ ածխաջրեր 7.14g 0g Croaker
Սպիտակուցներ 18.2g 17.54g Croaker
Ճարպեր 12.67g 4.93g Croaker
Ածխաջրեր 7.54g 0g Croaker
Կալորիականություն 221kcal 119kcal Croaker
Բջջանյութ(Fiber) 0.4g 0g Croaker
Կալցիում 32mg 60mg Drum fish raw
Երկաթ 0.86mg 0.9mg Drum fish raw
Մագնեզիում 42mg 30mg Croaker
Ֆոսֆոր 217mg 180mg Croaker
Կալիում 340mg 275mg Croaker
Նատրիում 348mg 75mg Drum fish raw
Ցինկ 0.52mg 0.66mg Drum fish raw
Պղինձ 0.065mg 0.232mg Drum fish raw
Մանգան 0.08mg 0.7mg Drum fish raw
Սելեն 38.8µg 12.6µg Croaker
Վիտամին A 75IU 170IU Drum fish raw
Վիտամին A, RAE 23µg 51µg Drum fish raw
Վիտամին C 0mg 1mg Drum fish raw
Վիտամին B1 0.09mg 0.07mg Croaker
Վիտամին B2 0.13mg 0.17mg Drum fish raw
Վիտամին B3 4.3mg 2.35mg Croaker
Վիտամին B5 0.74mg 0.75mg Drum fish raw
Վիտամին B6 0.26mg 0.3mg Drum fish raw
Folate, total 34µg 15µg Croaker
Վիտամին B12 2.1µg 2µg Croaker
Տրիպտոֆան 0.208mg 0.196mg Croaker
Տրեոնին 0.788mg 0.769mg Croaker
Իզոլեյցին 0.847mg 0.808mg Croaker
Լեյցին 1.48mg 1.425mg Croaker
Լիզին 1.571mg 1.611mg Drum fish raw
Մեթիոնին 0.525mg 0.519mg Croaker
Ֆենիլալանին 0.742mg 0.685mg Croaker
Վալին 0.947mg 0.904mg Croaker
Հիստիդին 0.525mg 0.516mg Croaker
Խոլեստերին 84mg 64mg Drum fish raw
Հագեցած ճարպ 3.476g 1.119g Drum fish raw
22:6 n-3 (DHA) 0.089g 0.287g Drum fish raw
20:5 n-3 (EPA) 0.113g 0.23g Drum fish raw
22:5 n-3 (DPA) 0.079g 0.144g Drum fish raw
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.32g 2.19g Croaker
Պոլիչհագեցած ճարպ 2.917g 1.154g Croaker

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Croaker Drum fish raw
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
41%
Croaker
38%
Drum fish raw
Mineral Summary Score
50%
Croaker
44%
Drum fish raw

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Drum fish raw
Drum fish raw is lower in Նատրիում (difference - 273mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Drum fish raw
Drum fish raw is lower in Խոլեստերին (difference - 20mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Drum fish raw
Drum fish raw is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 2.357g)
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Croaker - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171957/nutrients
  2. Drum fish raw - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171960/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: