Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Dove milk chocolate և Candy bar սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Dove milk chocolate vs Candy bar infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +105.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +14.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -59.6%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 48% 42% 0% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 24% 37% 79% 132% 36% 21% 108% 258% 163% 26%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +105.1%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +14.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -59.6%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 18% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 82% 0% 0% 25% 33% 149% 50% 35308% 57% 0% 17% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +26.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +160.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +89.5%
հավասար Ճարպեր - 33.7
հավասար Ջուր - 1.6
6% 32% 60%
Սպիտակուցներ: 5.94 գ
Ճարպեր: 31.72 գ
Ածխաջրեր: 59.78 գ
Ջուր: 1.61 գ
Այլ: 0.95 գ
16% 34% 47% 2%
Սպիտակուցներ: 15.5 գ
Ճարպեր: 33.7 գ
Ածխաջրեր: 47.4 գ
Ջուր: 1.6 գ
Այլ: 1.8 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +26.1%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +160.9%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +89.5%
հավասար Ճարպեր - 33.7
հավասար Ջուր - 1.6

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -75.7%
100%
Հագեցած ճարպ: 19.24 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
15% 52% 33%
Հագեցած ճարպ: 4.678 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 16.721 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 10.65 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -75.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Dove milk chocolate Candy bar
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Dove milk chocolate Candy bar Opinion
Զուտ ածխաջրեր 57.38g 43.3g Dove milk chocolate
Սպիտակուցներ 5.94g 15.5g Candy bar
Ճարպեր 31.72g 33.7g Candy bar
Ածխաջրեր 59.78g 47.4g Dove milk chocolate
Կալորիականություն 546kcal 522kcal Dove milk chocolate
Շաքար 55.45g 42.22g Candy bar
Բջջանյութ(Fiber) 2.4g 4.1g Candy bar
Կալցիում 160mg 78mg Dove milk chocolate
Երկաթ 1.11mg 0.97mg Dove milk chocolate
Մագնեզիում 110mg Candy bar
Ֆոսֆոր 308mg Candy bar
Կալիում 407mg Candy bar
Նատրիում 63mg 156mg Dove milk chocolate
Ցինկ 3.94mg Candy bar
Պղինձ 0.774mg Candy bar
Մանգան 1.243mg Candy bar
Սելեն 4.7µg Candy bar
Վիտամին A 292IU 0IU Dove milk chocolate
Վիտամին E 4.1mg Candy bar
Վիտամին C 0.8mg 0mg Dove milk chocolate
Վիտամին B1 0.1mg Candy bar
Վիտամին B2 0.14mg Candy bar
Վիտամին B3 7.922mg Candy bar
Վիտամին B5 0.83mg Candy bar
Վիտամին B6 153mg Candy bar
Folate, total 75µg Candy bar
Choline, total 29.4mg Candy bar
Տրիպտոֆան 0.149mg Candy bar
Տրեոնին 0.52mg Candy bar
Իզոլեյցին 0.534mg Candy bar
Լեյցին 0.986mg Candy bar
Լիզին 0.545mg Candy bar
Մեթիոնին 0.185mg Candy bar
Ֆենիլալանին 0.787mg Candy bar
Վալին 0.638mg Candy bar
Հիստիդին 0.385mg Candy bar
Խոլեստերին 18mg 0mg Candy bar
Տրանս ճարպ 0.246g Candy bar
Հագեցած ճարպ 19.24g 4.678g Candy bar
Մոնոչհագեցած ճարպ 16.721g Candy bar
Պոլիչհագեցած ճարպ 10.65g Candy bar

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Dove milk chocolate Candy bar
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
2%
Dove milk chocolate
2748%
Candy bar
Mineral Summary Score
10%
Dove milk chocolate
88%
Candy bar

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Dove milk chocolate
Dove milk chocolate is lower in Նատրիում (difference - 93mg)
Which food is lower in glycemic index?
Dove milk chocolate
Dove milk chocolate is lower in glycemic index (difference - 6)
Which food is lower in Շաքար?
Candy bar
Candy bar is lower in Շաքար (difference - 13.23g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Candy bar
Candy bar is lower in Խոլեստերին (difference - 18mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Candy bar
Candy bar is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 14.562g)
Which food is richer in minerals?
Candy bar
Candy bar is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Candy bar
Candy bar is relatively richer in vitamins
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Dove milk chocolate - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168804/nutrients
  2. Candy bar - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169585/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: