Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Dove milk chocolate և Pretzel սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Dove milk chocolate vs Pretzel infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +492.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -94.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +312.6%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 48% 42% 0% 0% 0% 9% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 172% 21% 55% 20% 162% 29% 53% 133% 24%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +492.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -94.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +312.6%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
12
Pretzel
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +162.5%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 18% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 10% 0% 7% 106% 77% 99% 20% 18% 125% 0% 17% 7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +162.5%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +982.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +69%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +34.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +94.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +269.5%
6% 32% 60%
Սպիտակուցներ: 5.94 գ
Ճարպեր: 31.72 գ
Ածխաջրեր: 59.78 գ
Ջուր: 1.61 գ
Այլ: 0.95 գ
10% 3% 80% 3% 4%
Սպիտակուցներ: 10.04 գ
Ճարպեր: 2.93 գ
Ածխաջրեր: 80.39 գ
Ջուր: 3.13 գ
Այլ: 3.51 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +982.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +69%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +34.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +94.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +269.5%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -98%
100%
Հագեցած ճարպ: 19.24 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
16% 30% 54%
Հագեցած ճարպ: 0.391 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.727 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.291 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -98%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Dove milk chocolate Pretzel
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Dove milk chocolate Pretzel Opinion
Զուտ ածխաջրեր 57.38g 76.99g Pretzel
Սպիտակուցներ 5.94g 10.04g Pretzel
Ճարպեր 31.72g 2.93g Dove milk chocolate
Ածխաջրեր 59.78g 80.39g Pretzel
Կալորիականություն 546kcal 384kcal Dove milk chocolate
Օսլա 72.58g Pretzel
Ֆրուկտոզա 0.31g Pretzel
Շաքար 55.45g 2.21g Pretzel
Բջջանյութ(Fiber) 2.4g 3.4g Pretzel
Կալցիում 160mg 27mg Dove milk chocolate
Երկաթ 1.11mg 4.58mg Pretzel
Մագնեզիում 29mg Pretzel
Ֆոսֆոր 128mg Pretzel
Կալիում 223mg Pretzel
Նատրիում 63mg 1240mg Dove milk chocolate
Ցինկ 1.04mg Pretzel
Պղինձ 0.156mg Pretzel
Մանգան 1.015mg Pretzel
Սելեն 4.4µg Pretzel
Վիտամին A 292IU 0IU Dove milk chocolate
Վիտամին E 0.47mg Pretzel
Վիտամին C 0.8mg 2.1mg Pretzel
Վիտամին B1 0.424mg Pretzel
Վիտամին B2 0.332mg Pretzel
Վիտամին B3 5.27mg Pretzel
Վիտամին B5 0.322mg Pretzel
Վիտամին B6 0.074mg Pretzel
Folate, total 166µg Pretzel
Choline, total 29.5mg Pretzel
Վիտամին K 2.8µg Pretzel
Տրիպտոֆան 0.097mg Pretzel
Տրեոնին 0.25mg Pretzel
Իզոլեյցին 0.407mg Pretzel
Լեյցին 0.757mg Pretzel
Լիզին 0.257mg Pretzel
Մեթիոնին 0.177mg Pretzel
Ֆենիլալանին 0.52mg Pretzel
Վալին 0.48mg Pretzel
Հիստիդին 0.22mg Pretzel
Խոլեստերին 18mg 0mg Pretzel
Տրանս ճարպ 0.246g 0.004g Pretzel
Հագեցած ճարպ 19.24g 0.391g Pretzel
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.727g Pretzel
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.291g Pretzel
18:2 n-6 c,c 1.223g Pretzel
18:3 n-6 c,c,c 0.001g Pretzel
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 0.063g Pretzel

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Dove milk chocolate Pretzel
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
2%
Dove milk chocolate
37%
Pretzel
Mineral Summary Score
10%
Dove milk chocolate
67%
Pretzel

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Pretzel
Pretzel is lower in Շաքար (difference - 53.24g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Pretzel
Pretzel is lower in Խոլեստերին (difference - 18mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Pretzel
Pretzel is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 18.849g)
Which food is richer in minerals?
Pretzel
Pretzel is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Pretzel
Pretzel is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Նատրիում?
Dove milk chocolate
Dove milk chocolate is lower in Նատրիում (difference - 1177mg)
Which food is lower in glycemic index?
Dove milk chocolate
Dove milk chocolate is lower in glycemic index (difference - 38)
Which food is cheaper?
Dove milk chocolate
Dove milk chocolate is cheaper (difference - $2.4)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Dove milk chocolate - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168804/nutrients
  2. Pretzel - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167555/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: