Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Drum fish և Grouper fish սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Drum fish vs Grouper fish infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +185.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +29.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +22.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +42.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +77.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1385%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +6307.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +36.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -44.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +125.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 24% 44% 28% 99% 32% 13% 24% 99% 117% 89%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 9% 34% 23% 70% 43% 7% 14% 7% 2% 200%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +185.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +29.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +22.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +42.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +77.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1385%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +6307.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +36.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -44.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +125.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +37.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +15.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +4040%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +814.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +15.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +15.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +88.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +285%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 12% 0% 0% 4% 21% 48% 54% 52% 80% 13% 289% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 9% 0% 0% 0% 18% 2% 6% 45% 70% 7% 75% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +37.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +15.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +4040%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +814.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +15.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +15.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +88.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +285%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +16%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +519.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +11.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +52%
22% 6% 71%
Սպիտակուցներ: 22.49 գ
Ճարպեր: 6.32 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 70.94 գ
Այլ: 0.25 գ
19% 79%
Սպիտակուցներ: 19.38 գ
Ճարպեր: 1.02 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 79.22 գ
Այլ: 0.38 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +16%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +519.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +11.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +52%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1289.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +360.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -83.8%
25% 49% 26%
Հագեցած ճարպ: 1.434 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 2.807 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.479 գ
31% 27% 42%
Հագեցած ճարպ: 0.233 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.202 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.321 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +1289.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +360.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -83.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Drum fish Grouper fish
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Drum fish Grouper fish Opinion
Սպիտակուցներ 22.49g 19.38g Drum fish
Ճարպեր 6.32g 1.02g Drum fish
Կալորիականություն 153kcal 92kcal Drum fish
Կալցիում 77mg 27mg Drum fish
Երկաթ 1.15mg 0.89mg Drum fish
Մագնեզիում 38mg 31mg Drum fish
Ֆոսֆոր 231mg 162mg Drum fish
Կալիում 353mg 483mg Grouper fish
Նատրիում 96mg 53mg Grouper fish
Ցինկ 0.85mg 0.48mg Drum fish
Պղինձ 0.297mg 0.02mg Drum fish
Մանգան 0.897mg 0.014mg Drum fish
Սելեն 16.2µg 36.5µg Grouper fish
Վիտամին A 196IU 143IU Drum fish
Վիտամին A, RAE 59µg 43µg Drum fish
Վիտամին C 1mg 0mg Drum fish
Վիտամին B1 0.081mg 0.07mg Drum fish
Վիտամին B2 0.207mg 0.005mg Drum fish
Վիտամին B3 2.862mg 0.313mg Drum fish
Վիտամին B5 0.865mg 0.75mg Drum fish
Վիտամին B6 0.346mg 0.3mg Drum fish
Folate, total 17µg 9µg Drum fish
Վիտամին B12 2.31µg 0.6µg Drum fish
Տրիպտոֆան 0.252mg 0.217mg Drum fish
Տրեոնին 0.986mg 0.849mg Drum fish
Իզոլեյցին 1.036mg 0.893mg Drum fish
Լեյցին 1.828mg 1.575mg Drum fish
Լիզին 2.065mg 1.779mg Drum fish
Մեթիոնին 0.666mg 0.574mg Drum fish
Ֆենիլալանին 0.878mg 0.756mg Drum fish
Վալին 1.159mg 0.998mg Drum fish
Հիստիդին 0.662mg 0.57mg Drum fish
Խոլեստերին 82mg 37mg Grouper fish
Հագեցած ճարպ 1.434g 0.233g Grouper fish
22:6 n-3 (DHA) 0.368g 0.22g Drum fish
20:5 n-3 (EPA) 0.295g 0.027g Drum fish
22:5 n-3 (DPA) 0.185g 0.01g Drum fish
Մոնոչհագեցած ճարպ 2.807g 0.202g Drum fish
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.479g 0.321g Drum fish

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Drum fish Grouper fish
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
48%
Drum fish
19%
Grouper fish
Mineral Summary Score
56%
Drum fish
40%
Grouper fish

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Grouper fish
Grouper fish is lower in Նատրիում (difference - 43mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Grouper fish
Grouper fish is lower in Խոլեստերին (difference - 45mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Grouper fish
Grouper fish is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 1.201g)
Which food is richer in minerals?
Drum fish
Drum fish is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Drum fish
Drum fish is relatively richer in vitamins
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Drum fish - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171993/nutrients
  2. Grouper fish - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171962/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: