Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Eel և Grouper fish սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Eel vs Grouper fish infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +71%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +333.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +45%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +185.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +39.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +19.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +38.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -18.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +339.8%
հավասար Կալցիում - 27
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7.8% 24% 19% 119% 31% 8.5% 57% 9.7% 5.2% 45%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 8.1% 33% 22% 69% 43% 6.9% 13% 6.7% 1.8% 199%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +71%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +333.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +45%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +185.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +39.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +19.2%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +38.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -18.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +339.8%
հավասար Կալցիում - 27

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Eel
7
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +2548.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +161.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +920%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1333.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +88.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +381.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +167.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +289.6%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 227% 0% 0% 6% 46% 12% 84% 17% 18% 13% 361% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 8.6% 0% 0% 0% 18% 1.2% 5.9% 45% 69% 6.8% 75% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +2548.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +161.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +920%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1333.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +88.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +381.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +167.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +289.6%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +22%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1365.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +450%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +33.6%
24% 15% 59% 2%
Սպիտակուցներ: 23.65 գ
Ճարպեր: 14.95 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 59.31 գ
Այլ: 2.09 գ
19% 79%
Սպիտակուցներ: 19.38 գ
Ճարպեր: 1.02 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 79.22 գ
Այլ: 0.38 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +22%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +1365.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +450%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +33.6%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +4463.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +278.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -92.3%
22% 69% 9%
Հագեցած ճարպ: 3.023 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 9.218 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.214 գ
31% 27% 42%
Հագեցած ճարպ: 0.233 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.202 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.321 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +4463.4%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +278.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -92.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Eel Grouper fish
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Eel Grouper fish Opinion
Սպիտակուցներ 23.65g 19.38g Eel
Ճարպեր 14.95g 1.02g Eel
Կալորիականություն 236kcal 92kcal Eel
Կալցիում 26mg 27mg Grouper fish
Երկաթ 0.64mg 0.89mg Grouper fish
Մագնեզիում 26mg 31mg Grouper fish
Ֆոսֆոր 277mg 162mg Eel
Կալիում 349mg 483mg Grouper fish
Նատրիում 65mg 53mg Grouper fish
Ցինկ 2.08mg 0.48mg Eel
Պղինձ 0.029mg 0.02mg Eel
Մանգան 0.04mg 0.014mg Eel
Սելեն 8.3µg 36.5µg Grouper fish
Վիտամին A 3787IU 143IU Eel
Վիտամին A, RAE 1137µg 43µg Eel
Վիտամին C 1.8mg 0mg Eel
Վիտամին B1 0.183mg 0.07mg Eel
Վիտամին B2 0.051mg 0.005mg Eel
Վիտամին B3 4.487mg 0.313mg Eel
Վիտամին B5 0.28mg 0.75mg Grouper fish
Վիտամին B6 0.077mg 0.3mg Grouper fish
Folate, total 17µg 9µg Eel
Վիտամին B12 2.89µg 0.6µg Eel
Տրիպտոֆան 0.265mg 0.217mg Eel
Տրեոնին 1.037mg 0.849mg Eel
Իզոլեյցին 1.09mg 0.893mg Eel
Լեյցին 1.922mg 1.575mg Eel
Լիզին 2.171mg 1.779mg Eel
Մեթիոնին 0.7mg 0.574mg Eel
Ֆենիլալանին 0.923mg 0.756mg Eel
Վալին 1.218mg 0.998mg Eel
Հիստիդին 0.696mg 0.57mg Eel
Խոլեստերին 161mg 37mg Grouper fish
Հագեցած ճարպ 3.023g 0.233g Grouper fish
22:6 n-3 (DHA) 0.081g 0.22g Grouper fish
20:5 n-3 (EPA) 0.108g 0.027g Eel
22:5 n-3 (DPA) 0.095g 0.01g Eel
Մոնոչհագեցած ճարպ 9.218g 0.202g Eel
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.214g 0.321g Eel

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Eel Grouper fish
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
60%
Eel
18%
Grouper fish
Mineral Summary Score
33%
Eel
40%
Grouper fish

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Grouper fish
Grouper fish is lower in Նատրիում (difference - 12mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Grouper fish
Grouper fish is lower in Խոլեստերին (difference - 124mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Grouper fish
Grouper fish is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 2.79g)
Which food is richer in vitamins?
Eel
Eel is relatively richer in vitamins
Which food contains less Շաքար?
?
The foods are relatively equal in Շաքար ( g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Eel - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174194/nutrients
  2. Grouper fish - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171962/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: