Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Eel և Herring raw սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Eel vs Herring raw infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +17.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -27.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +110.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +14.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +119.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +71.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +23.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +217.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +339.8%
հավասար Կալիում - 327
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 7.8% 24% 19% 119% 31% 8.5% 57% 9.7% 5.2% 45%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 17% 41% 23% 101% 29% 12% 27% 31% 4.6% 199%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +17.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -27.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +110.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +14.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +119.2%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +71.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +23.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +217.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +339.8%
հավասար Կալիում - 327

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Eel
5
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +3972%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +157.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +98.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +39.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +70%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +356.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +130.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +292.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +373%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 227% 0% 0% 6% 46% 12% 84% 17% 18% 13% 361% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5.6% 21% 126% 2.3% 23% 54% 60% 39% 70% 7.5% 1709% 35% 0.25%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +3972%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +157.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +98.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +39.5%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +70%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +356.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +130.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +292.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +373%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +31.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +65.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +120%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +21.5%
24% 15% 59% 2%
Սպիտակուցներ: 23.65 գ
Ճարպեր: 14.95 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 59.31 գ
Այլ: 2.09 գ
18% 9% 72%
Սպիտակուցներ: 17.96 գ
Ճարպեր: 9.04 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 72.05 գ
Այլ: 0.95 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +31.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +65.4%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +120%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +21.5%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +146.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -32.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +75.7%
22% 69% 9%
Հագեցած ճարպ: 3.023 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 9.218 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.214 գ
26% 47% 27%
Հագեցած ճարպ: 2.04 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 3.736 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.133 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +146.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -32.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +75.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Eel Herring raw
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Eel Herring raw Opinion
Սպիտակուցներ 23.65g 17.96g Eel
Ճարպեր 14.95g 9.04g Eel
Կալորիականություն 236kcal 158kcal Eel
Կալցիում 26mg 57mg Herring raw
Երկաթ 0.64mg 1.1mg Herring raw
Մագնեզիում 26mg 32mg Herring raw
Ֆոսֆոր 277mg 236mg Eel
Կալիում 349mg 327mg Eel
Նատրիում 65mg 90mg Eel
Ցինկ 2.08mg 0.99mg Eel
Պղինձ 0.029mg 0.092mg Herring raw
Մանգան 0.04mg 0.035mg Eel
Սելեն 8.3µg 36.5µg Herring raw
Վիտամին A 3787IU 93IU Eel
Վիտամին A, RAE 1137µg 28µg Eel
Վիտամին E 1.07mg Herring raw
Վիտամին D 167IU Herring raw
Վիտամին D (D2 + D3) 4.2µg Herring raw
Վիտամին C 1.8mg 0.7mg Eel
Վիտամին B1 0.183mg 0.092mg Eel
Վիտամին B2 0.051mg 0.233mg Herring raw
Վիտամին B3 4.487mg 3.217mg Eel
Վիտամին B5 0.28mg 0.645mg Herring raw
Վիտամին B6 0.077mg 0.302mg Herring raw
Folate, total 17µg 10µg Eel
Վիտամին B12 2.89µg 13.67µg Herring raw
Choline, total 65mg Herring raw
Վիտամին K 0.1µg Herring raw
Տրիպտոֆան 0.265mg 0.201mg Eel
Տրեոնին 1.037mg 0.787mg Eel
Իզոլեյցին 1.09mg 0.828mg Eel
Լեյցին 1.922mg 1.46mg Eel
Լիզին 2.171mg 1.65mg Eel
Մեթիոնին 0.7mg 0.532mg Eel
Ֆենիլալանին 0.923mg 0.701mg Eel
Վալին 1.218mg 0.925mg Eel
Հիստիդին 0.696mg 0.529mg Eel
Խոլեստերին 161mg 60mg Herring raw
Հագեցած ճարպ 3.023g 2.04g Herring raw
22:6 n-3 (DHA) 0.081g 0.862g Herring raw
20:5 n-3 (EPA) 0.108g 0.709g Herring raw
22:5 n-3 (DPA) 0.095g 0.055g Eel
Մոնոչհագեցած ճարպ 9.218g 3.736g Eel
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.214g 2.133g Herring raw

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Eel Herring raw
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet Equal
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
60%
Eel
166%
Herring raw
Mineral Summary Score
33%
Eel
48%
Herring raw

Comparison summary

Which food is lower in Խոլեստերին?
Herring raw
Herring raw is lower in Խոլեստերին (difference - 101mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Herring raw
Herring raw is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.983g)
Which food is lower in Շաքար?
Eel
Eel is lower in Շաքար (difference - 0g)
Which food is lower in Նատրիում?
Eel
Eel is lower in Նատրիում (difference - 25mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes (0)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Eel - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/174194/nutrients
  2. Herring raw - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/175116/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: