Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Egg noodles և Spelt սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Egg noodles vs Spelt infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +20%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +497.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +178.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +97.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +276.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +92.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +119.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +246.3%
հավասար Նատրիում - 5
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3.6% 23% 15% 33% 3.4% 0.65% 18% 33% 41% 130%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 63% 35% 64% 13% 0.65% 34% 72% 142% 22%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +20%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +497.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +178.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +97.4%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +276.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +92.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +119.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +246.3%
հավասար Նատրիում - 5

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
6
Spelt
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +425%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +52.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +243.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +50%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +542.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +73.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +85.7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 1.3% 3.4% 3% 0% 7.5% 4.6% 7.5% 16% 11% 5.3% 11% 14% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0.24% 5.2% 0% 0% 26% 6.9% 48% 0% 18% 9.8% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +425%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +52.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +243.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +50%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +542.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +73.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +85.7%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +143.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +21.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +30%
հավասար Ածխաջրեր - 26.44
հավասար Ջուր - 66.56
5% 2% 25% 68%
Սպիտակուցներ: 4.54 գ
Ճարպեր: 2.07 գ
Ածխաջրեր: 25.16 գ
Ջուր: 67.73 գ
Այլ: 0.5 գ
6% 26% 67%
Սպիտակուցներ: 5.5 գ
Ճարպեր: 0.85 գ
Ածխաջրեր: 26.44 գ
Ջուր: 66.56 գ
Այլ: 0.65 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +143.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +21.1%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +30%
հավասար Ածխաջրեր - 26.44
հավասար Ջուր - 66.56

Carbohydrate type comparison

Carbohydrate type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սախարոզ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Գլյուկոզա +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մալթոզ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Օսլա +∞%
10% 17% 73%
Օսլա: 0 գ
Սախարոզ: 0.04 գ
Գլյուկոզա: 0.07 գ
Ֆրուկտոզա: 0 գ
Լակտոզա: 0 գ
Մալթոզ: 0.3 գ
Գալակտոզա: 0 գ
100%
Օսլա: 19.57 գ
Սախարոզ: 0 գ
Գլյուկոզա: 0 գ
Ֆրուկտոզա: 0 գ
Լակտոզա: 0 գ
Մալթոզ: 0 գ
Գալակտոզա: 0 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սախարոզ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Գլյուկոզա +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Մալթոզ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Օսլա +∞%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Egg noodles Spelt
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Նատրիում Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Egg noodles Spelt Opinion
Զուտ ածխաջրեր 23.96g 22.54g Egg noodles
Սպիտակուցներ 4.54g 5.5g Spelt
Ճարպեր 2.07g 0.85g Egg noodles
Ածխաջրեր 25.16g 26.44g Spelt
Կալորիականություն 138kcal 127kcal Egg noodles
Օսլա 19.57g Spelt
Շաքար 0.4g Spelt
Բջջանյութ(Fiber) 1.2g 3.9g Spelt
Կալցիում 12mg 10mg Egg noodles
Երկաթ 0.6mg 1.67mg Spelt
Մագնեզիում 21mg 49mg Spelt
Ֆոսֆոր 76mg 150mg Spelt
Կալիում 38mg 143mg Spelt
Նատրիում 5mg 5mg
Ցինկ 0.65mg 1.25mg Spelt
Պղինձ 0.098mg 0.215mg Spelt
Մանգան 0.315mg 1.091mg Spelt
Սելեն 23.9µg 4µg Egg noodles
Վիտամին A 21IU 4IU Egg noodles
Վիտամին A, RAE 6µg 0µg Egg noodles
Վիտամին E 0.17mg 0.26mg Spelt
Վիտամին D 4IU Egg noodles
Վիտամին D (D2 + D3) 0.1µg Egg noodles
Վիտամին B1 0.03mg 0.103mg Spelt
Վիտամին B2 0.02mg 0.03mg Spelt
Վիտամին B3 0.4mg 2.57mg Spelt
Վիտամին B5 0.263mg Egg noodles
Վիտամին B6 0.046mg 0.08mg Spelt
Folate, total 7µg 13µg Spelt
Վիտամին B12 0.09µg 0µg Egg noodles
Choline, total 25.7mg Egg noodles
Տրիպտոֆան 0.043mg Egg noodles
Տրեոնին 0.138mg Egg noodles
Իզոլեյցին 0.19mg Egg noodles
Լեյցին 0.365mg Egg noodles
Լիզին 0.137mg Egg noodles
Մեթիոնին 0.086mg Egg noodles
Ֆենիլալանին 0.24mg Egg noodles
Վալին 0.22mg Egg noodles
Հիստիդին 0.121mg Egg noodles
Խոլեստերին 29mg 0mg Spelt
Տրանս ճարպ 0.029g Spelt
Հագեցած ճարպ 0.419g Spelt
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.581g Egg noodles
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.552g Egg noodles

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Egg noodles Spelt
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
6%
Egg noodles
9%
Spelt
Mineral Summary Score
30%
Egg noodles
45%
Spelt

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Spelt
Spelt is lower in Շաքար (difference - 0.4g)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Spelt
Spelt is lower in Խոլեստերին (difference - 29mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Spelt
Spelt is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.419g)
Which food is richer in minerals?
Spelt
Spelt is relatively richer in minerals
Which food is lower in glycemic index?
Egg noodles
Egg noodles is lower in glycemic index (difference - 6)
Which food contains less Նատրիում?
?
The foods are relatively equal in Նատրիում (5 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Egg noodles - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168926/nutrients
  2. Spelt - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169746/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: