Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Endive և Chard raw սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Endive vs Chard raw infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -89.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +119.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +14.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +116.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +440%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +64.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +20.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +80.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +350%
հավասար Կալցիում - 51
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 16% 32% 11% 12% 28% 3% 22% 33% 55% 2%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 16% 68% 58% 20% 34% 28% 10% 60% 48% 5%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -89.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +119.4%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +14.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +116.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +440%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +64.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +20.7%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +80.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +350%
հավասար Կալցիում - 51

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Endive
3
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +423.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +914.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +182.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +329.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +361.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +20%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +395%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +259.3%
հավասար Վիտամին B3 - 0.4
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 131% 9% 0% 22% 20% 18% 8% 54% 5% 107% 0% 578%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 367% 38% 0% 100% 10% 21% 8% 11% 23% 11% 0% 2075%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +100%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +423.3%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +914.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +182.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +329.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +361.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +20%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +395%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +259.3%
հավասար Վիտամին B3 - 0.4

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +44%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +11.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +13.5%
հավասար Ճարպեր - 0.2
հավասար Ջուր - 92.66
3% 94%
Սպիտակուցներ: 1.25 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 3.35 գ
Ջուր: 93.79 գ
Այլ: 1.41 գ
2% 4% 93%
Սպիտակուցներ: 1.8 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 3.74 գ
Ջուր: 92.66 գ
Այլ: 1.6 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +44%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +11.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +13.5%
հավասար Ճարպեր - 0.2
հավասար Ջուր - 92.66

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +24.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -37.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +900%
35% 3% 63%
Հագեցած ճարպ: 0.048 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.004 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.087 գ
21% 29% 50%
Հագեցած ճարպ: 0.03 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.04 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.07 գ
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +24.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -37.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +900%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Endive Chard raw
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Endive Chard raw Opinion
Զուտ ածխաջրեր 0.25g 2.14g Chard raw
Սպիտակուցներ 1.25g 1.8g Chard raw
Ճարպեր 0.2g 0.2g
Ածխաջրեր 3.35g 3.74g Chard raw
Կալորիականություն 17kcal 19kcal Chard raw
Շաքար 0.25g 1.1g Endive
Բջջանյութ(Fiber) 3.1g 1.6g Endive
Կալցիում 52mg 51mg Endive
Երկաթ 0.83mg 1.8mg Chard raw
Մագնեզիում 15mg 81mg Chard raw
Ֆոսֆոր 28mg 46mg Chard raw
Կալիում 314mg 379mg Chard raw
Նատրիում 22mg 213mg Endive
Ցինկ 0.79mg 0.36mg Endive
Պղինձ 0.099mg 0.179mg Chard raw
Մանգան 0.42mg 0.366mg Endive
Սելեն 0.2µg 0.9µg Chard raw
Վիտամին A 2167IU 6116IU Chard raw
Վիտամին A, RAE 108µg 306µg Chard raw
Վիտամին E 0.44mg 1.89mg Chard raw
Վիտամին C 6.5mg 30mg Chard raw
Վիտամին B1 0.08mg 0.04mg Endive
Վիտամին B2 0.075mg 0.09mg Chard raw
Վիտամին B3 0.4mg 0.4mg
Վիտամին B5 0.9mg 0.172mg Endive
Վիտամին B6 0.02mg 0.099mg Chard raw
Folate, total 142µg 14µg Endive
Վիտամին K 231µg 830µg Chard raw
Տրիպտոֆան 0.005mg 0.017mg Chard raw
Տրեոնին 0.05mg 0.083mg Chard raw
Իզոլեյցին 0.072mg 0.147mg Chard raw
Լեյցին 0.098mg 0.13mg Chard raw
Լիզին 0.063mg 0.099mg Chard raw
Մեթիոնին 0.014mg 0.019mg Chard raw
Ֆենիլալանին 0.053mg 0.11mg Chard raw
Վալին 0.063mg 0.11mg Chard raw
Հիստիդին 0.023mg 0.036mg Chard raw
Հագեցած ճարպ 0.048g 0.03g Chard raw
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.004g 0.04g Chard raw
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.087g 0.07g Endive

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Endive Chard raw
Low Ճարպեր diet Equal
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
79%
Endive
222%
Chard raw
Mineral Summary Score
21%
Endive
34%
Chard raw

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Endive
Endive is lower in Շաքար (difference - 0.85g)
Which food is lower in Նատրիում?
Endive
Endive is lower in Նատրիում (difference - 191mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Chard raw
Chard raw is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.018g)
Which food is lower in glycemic index?
Chard raw
Chard raw is lower in glycemic index (difference - 13)
Which food is richer in minerals?
Chard raw
Chard raw is relatively richer in minerals
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($0.4)
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Endive - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168412/nutrients
  2. Chard raw - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169991/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: