Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Fireweed և Garden cress սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Fireweed vs Garden cress infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +429.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +84.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +310.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +42.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +1056.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +88.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1112.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +22.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -58.8%
հավասար Սելեն - 0.9
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 129% 90% 112% 47% 44% 5% 73% 107% 875% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 25% 49% 28% 33% 54% 2% 7% 57% 73% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +429.6%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +84.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +310.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +42.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +1056.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +88.2%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1112.3%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +22.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -58.8%
հավասար Սելեն - 0.9

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +367.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +460.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +155.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +40%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +92.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +3036.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +142.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +89.8%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 216% 0% 0% 8% 9% 32% 88% 82% 146% 85% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 416% 14% 0% 230% 20% 60% 19% 15% 57% 60% 0% 1355%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +367.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +460.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +155.9%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +40%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +92.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +3036.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +142.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +89.8%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +81.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +292.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +249.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +41.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +26.3%
5% 3% 19% 71% 3%
Սպիտակուցներ: 4.71 գ
Ճարպեր: 2.75 գ
Ածխաջրեր: 19.22 գ
Ջուր: 70.78 գ
Այլ: 2.54 գ
3% 6% 89% 2%
Սպիտակուցներ: 2.6 գ
Ճարպեր: 0.7 գ
Ածխաջրեր: 5.5 գ
Ջուր: 89.4 գ
Այլ: 1.8 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +81.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +292.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +249.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +41.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +26.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Fireweed Garden cress
Lower in Նատրիում ok
Lower in price ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Fireweed Garden cress Opinion
Զուտ ածխաջրեր 8.62g 4.4g Fireweed
Սպիտակուցներ 4.71g 2.6g Fireweed
Ճարպեր 2.75g 0.7g Fireweed
Ածխաջրեր 19.22g 5.5g Fireweed
Կալորիականություն 103kcal 32kcal Fireweed
Շաքար 4.4g Fireweed
Բջջանյութ(Fiber) 10.6g 1.1g Fireweed
Կալցիում 429mg 81mg Fireweed
Երկաթ 2.4mg 1.3mg Fireweed
Մագնեզիում 156mg 38mg Fireweed
Ֆոսֆոր 108mg 76mg Fireweed
Կալիում 494mg 606mg Garden cress
Նատրիում 34mg 14mg Garden cress
Ցինկ 2.66mg 0.23mg Fireweed
Պղինձ 0.32mg 0.17mg Fireweed
Մանգան 6.704mg 0.553mg Fireweed
Սելեն 0.9µg 0.9µg
Վիտամին A 3598IU 6917IU Garden cress
Վիտամին A, RAE 180µg 346µg Garden cress
Վիտամին E 0.7mg Garden cress
Վիտամին C 2.2mg 69mg Garden cress
Վիտամին B1 0.033mg 0.08mg Garden cress
Վիտամին B2 0.137mg 0.26mg Garden cress
Վիտամին B3 4.674mg 1mg Fireweed
Վիտամին B5 1.356mg 0.242mg Fireweed
Վիտամին B6 0.632mg 0.247mg Fireweed
Folate, total 112µg 80µg Fireweed
Վիտամին K 541.9µg Garden cress
Հագեցած ճարպ 0.023g Fireweed
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.239g Garden cress
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.228g Garden cress

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Fireweed Garden cress
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
55%
Fireweed
187%
Garden cress
Mineral Summary Score
148%
Fireweed
33%
Garden cress

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Garden cress
Garden cress is lower in Նատրիում (difference - 20mg)
Which food is cheaper?
Garden cress
Garden cress is cheaper (difference - $3)
Which food is lower in Շաքար?
Fireweed
Fireweed is lower in Շաքար (difference - 4.4g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Fireweed
Fireweed is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.023g)
Which food is richer in minerals?
Fireweed
Fireweed is relatively richer in minerals
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Fireweed - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169399/nutrients
  2. Garden cress - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168407/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: