Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Flan և Apple crisp սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Flan vs Apple crisp infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +96.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +508.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +45.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +925%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +2700%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -18.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +350%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +373.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1757.1%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 8% 3% 0% 1% 14% 57% 2% 5% 1% 117%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 31% 6% 12% 7% 46% 5% 24% 17% 20%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +96.2%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +508.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +45.8%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +925%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +2700%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -18.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +350%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +373.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1757.1%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Flan
0
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 9% 8% 0% 8% 21% 19% 16% 6% 10% 12% 0% 0% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +197%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +706.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +78.3%
92% 8%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 91.6 գ
Ջուր: 7.8 գ
Այլ: 0.6 գ
2% 3% 31% 63%
Սպիտակուցներ: 1.75 գ
Ճարպեր: 3.43 գ
Ածխաջրեր: 30.84 գ
Ջուր: 62.91 գ
Այլ: 1.07 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +197%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +706.5%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +78.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Flan Apple crisp
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Flan Apple crisp Opinion
Զուտ ածխաջրեր 91.6g 29.44g Flan
Սպիտակուցներ 0g 1.75g Apple crisp
Ճարպեր 0g 3.43g Apple crisp
Ածխաջրեր 91.6g 30.84g Flan
Կալորիականություն 348kcal 161kcal Flan
Շաքար 19.68g Flan
Բջջանյութ(Fiber) 0g 1.4g Apple crisp
Կալցիում 24mg 35mg Apple crisp
Երկաթ 0.08mg 0.82mg Apple crisp
Մագնեզիում 0mg 8mg Apple crisp
Ֆոսֆոր 1mg 28mg Apple crisp
Կալիում 153mg 78mg Flan
Նատրիում 432mg 351mg Apple crisp
Ցինկ 0.04mg 0.18mg Apple crisp
Պղինձ 0.015mg 0.071mg Apple crisp
Մանգան 0.007mg 0.13mg Apple crisp
Սելեն 21.3µg 3.5µg Flan
Վիտամին A 0IU 142IU Apple crisp
Վիտամին A, RAE 0µg 29µg Apple crisp
Վիտամին E 0.38mg Apple crisp
Վիտամին C 0mg 2.2mg Apple crisp
Վիտամին B1 0mg 0.083mg Apple crisp
Վիտամին B2 0mg 0.081mg Apple crisp
Վիտամին B3 0mg 0.846mg Apple crisp
Վիտամին B5 0mg 0.092mg Apple crisp
Վիտամին B6 0mg 0.04mg Apple crisp
Folate, total 0µg 16µg Apple crisp
Վիտամին K 4.1µg Apple crisp
Հագեցած ճարպ 0.685g Flan
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.334g Apple crisp
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.144g Apple crisp

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Flan Apple crisp
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
Flan
9%
Apple crisp
Mineral Summary Score
20%
Flan
18%
Apple crisp

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Flan
Flan is lower in Շաքար (difference - 19.68g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Flan
Flan is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.685g)
Which food is lower in Նատրիում?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Նատրիում (difference - 81mg)
Which food is lower in glycemic index?
Apple crisp
Apple crisp is lower in glycemic index (difference - 66)
Which food is richer in minerals?
Apple crisp
Apple crisp is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Apple crisp
Apple crisp is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Flan - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169602/nutrients
  2. Apple crisp - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169601/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: