Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Apple crisp և Post Golden Crisp Cereal սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Apple crisp vs Post Golden Crisp Cereal infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +717.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +637.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +710.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +125.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -72.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +3011.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +181.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +1288.6%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 11% 31% 6% 12% 7% 46% 5% 24% 17% 20%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 5% 252% 43% 98% 16% 13% 153% 67% 0% 266%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +133.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +717.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +637.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +710.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +125.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -72.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +3011.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +181.7%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +1288.6%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +15.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +355.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1856.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1586.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +1875.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2086.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +4650%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +2212.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 9% 8% 0% 8% 21% 19% 16% 6% 10% 12% 0% 0% 11%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 167% 7% 222% 0% 350% 370% 347% 0% 439% 278% 700% 8% 3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +15.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +355.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +1856.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1586.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +1875.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2086.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +4650%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +2212.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +101.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +4393.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +214.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +192.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +21.5%
2% 3% 31% 63%
Սպիտակուցներ: 1.75 գ
Ճարպեր: 3.43 գ
Ածխաջրեր: 30.84 գ
Ջուր: 62.91 գ
Այլ: 1.07 գ
6% 2% 90%
Սպիտակուցներ: 5.5 գ
Ճարպեր: 1.7 գ
Ածխաջրեր: 90.1 գ
Ջուր: 1.4 գ
Այլ: 1.3 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +101.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +4393.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +214.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +192.2%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +21.5%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +122.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +90.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -70.8%
22% 42% 36%
Հագեցած ճարպ: 0.685 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 1.334 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 1.144 գ
14% 43% 43%
Հագեցած ճարպ: 0.2 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.6 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.6 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +122.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +90.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -70.8%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Apple crisp Post Golden Crisp Cereal
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Apple crisp Post Golden Crisp Cereal Opinion
Զուտ ածխաջրեր 29.44g 85.1g Post Golden Crisp Cereal
Սպիտակուցներ 1.75g 5.5g Post Golden Crisp Cereal
Ճարպեր 3.43g 1.7g Apple crisp
Ածխաջրեր 30.84g 90.1g Post Golden Crisp Cereal
Կալորիականություն 161kcal 380kcal Post Golden Crisp Cereal
Շաքար 19.68g 53.6g Apple crisp
Բջջանյութ(Fiber) 1.4g 5g Post Golden Crisp Cereal
Կալցիում 35mg 15mg Apple crisp
Երկաթ 0.82mg 6.7mg Post Golden Crisp Cereal
Մագնեզիում 8mg 59mg Post Golden Crisp Cereal
Ֆոսֆոր 28mg 227mg Post Golden Crisp Cereal
Կալիում 78mg 176mg Post Golden Crisp Cereal
Նատրիում 351mg 95mg Post Golden Crisp Cereal
Ցինկ 0.18mg 5.6mg Post Golden Crisp Cereal
Պղինձ 0.071mg 0.2mg Post Golden Crisp Cereal
Մանգան 0.13mg Apple crisp
Սելեն 3.5µg 48.6µg Post Golden Crisp Cereal
Վիտամին A 142IU 2778IU Post Golden Crisp Cereal
Վիտամին A, RAE 29µg 832µg Post Golden Crisp Cereal
Վիտամին E 0.38mg 0.33mg Apple crisp
Վիտամին D 296IU Post Golden Crisp Cereal
Վիտամին D (D2 + D3) 7.4µg Post Golden Crisp Cereal
Վիտամին C 2.2mg 0mg Apple crisp
Վիտամին B1 0.083mg 1.4mg Post Golden Crisp Cereal
Վիտամին B2 0.081mg 1.6mg Post Golden Crisp Cereal
Վիտամին B3 0.846mg 18.5mg Post Golden Crisp Cereal
Վիտամին B5 0.092mg Apple crisp
Վիտամին B6 0.04mg 1.9mg Post Golden Crisp Cereal
Folate, total 16µg 370µg Post Golden Crisp Cereal
Վիտամին B12 0µg 5.6µg Post Golden Crisp Cereal
Choline, total 13.8mg Post Golden Crisp Cereal
Վիտամին K 4.1µg 0.9µg Apple crisp
Հագեցած ճարպ 0.685g 0.2g Post Golden Crisp Cereal
Մոնոչհագեցած ճարպ 1.334g 0.6g Apple crisp
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.144g 0.6g Apple crisp

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Apple crisp Post Golden Crisp Cereal
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
9%
Apple crisp
222%
Post Golden Crisp Cereal
Mineral Summary Score
18%
Apple crisp
91%
Post Golden Crisp Cereal

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Post Golden Crisp Cereal
Post Golden Crisp Cereal is lower in Նատրիում (difference - 256mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Post Golden Crisp Cereal
Post Golden Crisp Cereal is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.485g)
Which food is richer in minerals?
Post Golden Crisp Cereal
Post Golden Crisp Cereal is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Post Golden Crisp Cereal
Post Golden Crisp Cereal is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Apple crisp
Apple crisp is lower in Շաքար (difference - 33.92g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Apple crisp - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169601/nutrients
  2. Post Golden Crisp Cereal - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171652/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: