Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Flan և Reese's pieces սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Flan vs Reese's pieces infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +2562.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +187.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +512.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +20600%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +134.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -55.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +2775%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +2633.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +15614.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 8% 3% 0% 1% 14% 57% 2% 5% 1% 117%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 63% 89% 32% 26% 32% 137% 144% 5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +2562.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +187.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +512.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +20600%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +134.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -55.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +2775%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +2633.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +15614.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Flan
0
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 20% 0% 0% 45% 51% 114% 37% 26% 42% 14% 16% 15%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +53%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +680%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +218.3%
92% 8%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 91.6 գ
Ջուր: 7.8 գ
Այլ: 0.6 գ
12% 25% 60% 2%
Սպիտակուցներ: 12.46 գ
Ճարպեր: 24.77 գ
Ածխաջրեր: 59.86 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 1.91 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +53%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +680%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +218.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Flan Reese's pieces
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Flan Reese's pieces Opinion
Զուտ ածխաջրեր 91.6g 56.86g Flan
Սպիտակուցներ 0g 12.46g Reese's pieces
Ճարպեր 0g 24.77g Reese's pieces
Ածխաջրեր 91.6g 59.86g Flan
Կալորիականություն 348kcal 497kcal Reese's pieces
Շաքար 53.25g Flan
Բջջանյութ(Fiber) 0g 3g Reese's pieces
Կալցիում 24mg 69mg Reese's pieces
Երկաթ 0.08mg 0.49mg Reese's pieces
Մագնեզիում 0mg 88mg Reese's pieces
Ֆոսֆոր 1mg 207mg Reese's pieces
Կալիում 153mg 359mg Reese's pieces
Նատրիում 432mg 194mg Reese's pieces
Ցինկ 0.04mg 1.15mg Reese's pieces
Պղինձ 0.015mg 0.41mg Reese's pieces
Մանգան 0.007mg 1.1mg Reese's pieces
Սելեն 21.3µg 0.8µg Flan
Վիտամին E 0.99mg Reese's pieces
Վիտամին B1 0mg 0.18mg Reese's pieces
Վիտամին B2 0mg 0.22mg Reese's pieces
Վիտամին B3 0mg 6.06mg Reese's pieces
Վիտամին B5 0mg 0.61mg Reese's pieces
Վիտամին B6 0mg 0.11mg Reese's pieces
Folate, total 0µg 55µg Reese's pieces
Վիտամին B12 0µg 0.11µg Reese's pieces
Choline, total 28.7mg Reese's pieces
Վիտամին K 5.9µg Reese's pieces
Հագեցած ճարպ 16.42g Flan
Մոնոչհագեցած ճարպ 4.46g Reese's pieces
Պոլիչհագեցած ճարպ 1.88g Reese's pieces

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Flan Reese's pieces
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
Flan
29%
Reese's pieces
Mineral Summary Score
20%
Flan
56%
Reese's pieces

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in Նատրիում (difference - 238mg)
Which food is lower in glycemic index?
Reese's pieces
Reese's pieces is lower in glycemic index (difference - 66)
Which food is richer in minerals?
Reese's pieces
Reese's pieces is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Reese's pieces
Reese's pieces is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Flan
Flan is lower in Շաքար (difference - 53.25g)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Flan
Flan is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 16.42g)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Flan - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169602/nutrients
  2. Reese's pieces - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168764/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: