Foodstruct Advanced Nutrition Search | Diet Analysis | Glycemic index chart | Insulin index chart

Համեմատել Flank steak և Foie gras սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Significant differences between Flank steak and Foie gras

  • Flank steak has more Վիտամին B6, Ցինկ, and Վիտամին B3, however Foie gras is richer in Վիտամին B12, Վիտամին A, RAE, Երկաթ, Պղինձ, and Սելեն.
  • Foie gras covers your daily Վիտամին B12 needs 324% more than Flank steak.
  • Foie gras has 10 times less Վիտամին B6 than Flank steak. Flank steak has 0.579mg of Վիտամին B6, while Foie gras has 0.06mg.
  • Flank steak contains less Հագեցած ճարպ.

Specific food types used in this comparison are Beef, flank, steak, separable lean and fat, trimmed to 0" fat, all grades, cooked, broiled and Pate de foie gras, canned (goose liver pate), smoked.

Infographic

Flank steak vs Foie gras infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +76.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +145.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -92%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +432.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +250%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +216.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +387.8%
հավասար Ֆոսֆոր - 200
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 6% 66% 17% 90% 30% 8% 134% 28%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ 22% 207% 10% 86% 13% 91% 26% 134%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +76.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +145.7%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -92%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +432.6%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +250%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +216.1%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +387.8%
հավասար Ֆոսֆոր - 200

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" chart below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +193.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +865%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +17.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +124.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +120.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +476.7%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 8% 0% 0% 19% 31% 139% 33% 134% 7% 204% 4%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 200% 0% 0% 7% 22% 69% 48% 72% 14% 45% 1175% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +193.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +865%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +17.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +124.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +120.2%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +476.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Flank steak Foie gras
Lower in Շաքար ok
Lower in glycemic index ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Flank steak Foie gras Opinion
Զուտ ածխաջրեր 0g 4.67g Foie gras
Սպիտակուցներ 27.66g 11.4g Flank steak
Ճարպեր 8.23g 43.84g Foie gras
Ածխաջրեր 0g 4.67g Foie gras
Կալորիականություն 192kcal 462kcal Foie gras
Օսլա g g
Ֆրուկտոզա g g
Շաքար 0g g Foie gras
Բջջանյութ(Fiber) 0g 0g
Կալցիում 20mg 70mg Foie gras
Երկաթ 1.74mg 5.5mg Foie gras
Մագնեզիում 23mg 13mg Flank steak
Ֆոսֆոր 210mg 200mg Flank steak
Կալիում 339mg 138mg Flank steak
Նատրիում 56mg 697mg Flank steak
Ցինկ 4.9mg 0.92mg Flank steak
Պղինձ 0.082mg 0.4mg Foie gras
Վիտամին A 0IU 3333IU Foie gras
Վիտամին E 0.38mg mg Flank steak
Վիտամին D IU IU
Վիտամին D µg µg
Վիտամին C 0mg 2mg Foie gras
Վիտամին B1 0.075mg 0.088mg Foie gras
Վիտամին B2 0.133mg 0.299mg Foie gras
Վիտամին B3 7.363mg 2.51mg Flank steak
Վիտամին B5 0.545mg 1.2mg Foie gras
Վիտամին B6 0.579mg 0.06mg Flank steak
Folate, total 9µg 60µg Foie gras
Վիտամին B12 1.63µg 9.4µg Foie gras
Վիտամին K 1.4µg µg Flank steak
Տրիպտոֆան 0.182mg 0.161mg Flank steak
Տրեոնին 1.105mg 0.507mg Flank steak
Իզոլեյցին 1.259mg 0.606mg Flank steak
Լեյցին 2.201mg 1.029mg Flank steak
Լիզին 2.338mg 0.863mg Flank steak
Մեթիոնին 0.72mg 0.27mg Flank steak
Ֆենիլալանին 1.093mg 0.567mg Flank steak
Վալին 1.372mg 0.719mg Flank steak
Հիստիդին 0.883mg 0.303mg Flank steak
Խոլեստերին 79mg 150mg Flank steak
Տրանս ճարպ g g
Հագեցած ճարպ 3.395g 14.45g Flank steak
Մոնոչհագեցած ճարպ 3.317g 25.61g Foie gras
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.322g 0.84g Foie gras

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Flank steak Foie gras
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
48
Flank steak
138
Foie gras
Mineral Summary Score
47
Flank steak
73
Foie gras

Macronutrients Comparison

Macronutrient comparison charts compare the amount of protein, total fats and total carbohydrates in 300 grams of the food. The displayed values show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food
Protein
166%
Flank steak
68%
Foie gras
Carbohydrates
0%
Flank steak
5%
Foie gras
Fats
38%
Flank steak
202%
Foie gras

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Foie gras
Foie gras is lower in Շաքար (difference - 0g)
Which food is lower in glycemic index?
Foie gras
Foie gras is lower in glycemic index (difference - 0)
Which food is lower in Նատրիում?
Flank steak
Flank steak is lower in Նատրիում (difference - 641mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Flank steak
Flank steak is lower in Խոլեստերին (difference - 71mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Flank steak
Flank steak is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 11.055g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Flank steak - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168733/nutrients
  2. Foie gras - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171100/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000 calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: