Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Foie gras և Bear meat սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Foie gras vs Bear meat infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1300%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +17.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +170.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +292.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +95.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +76.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +90.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -89.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +1016.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 206% 9.3% 86% 12% 91% 25% 133% 16% 240%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1.5% 402% 16% 73% 23% 9.3% 280% 49% 0% 61%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1300%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +17.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +170.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +292.9%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +95.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +76.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +90.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -89.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +1016.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +280.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +13.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +174.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +33.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +383.3%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 200% 0% 0% 6.7% 22% 69% 47% 72% 14% 45% 1175% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 9.8% 0% 0% 25% 189% 63% 0% 67% 4.5% 309% 67% 4.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +900%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +280.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +13.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +174.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +33.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +383.3%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +227.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +376.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +184.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +44.6%
11% 44% 5% 37% 3%
Սպիտակուցներ: 11.4 գ
Ճարպեր: 43.84 գ
Ածխաջրեր: 4.67 գ
Ջուր: 37.04 գ
Այլ: 3.05 գ
32% 13% 54%
Սպիտակուցներ: 32.42 գ
Ճարպեր: 13.39 գ
Ածխաջրեր: 0 գ
Ջուր: 53.55 գ
Այլ: 0.64 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +227.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +376.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +184.4%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +44.6%

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +352.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -75.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +185.7%
35% 63% 2%
Հագեցած ճարպ: 14.45 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 25.61 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.84 գ
31% 49% 21%
Հագեցած ճարպ: 3.54 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.66 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.4 գ
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +352.5%
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -75.5%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +185.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Foie gras Bear meat
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Foie gras Bear meat Opinion
Զուտ ածխաջրեր 4.67g 0g Foie gras
Սպիտակուցներ 11.4g 32.42g Bear meat
Ճարպեր 43.84g 13.39g Foie gras
Ածխաջրեր 4.67g 0g Foie gras
Կալորիականություն 462kcal 259kcal Foie gras
Կալցիում 70mg 5mg Foie gras
Երկաթ 5.5mg 10.73mg Bear meat
Մագնեզիում 13mg 23mg Bear meat
Ֆոսֆոր 200mg 170mg Foie gras
Կալիում 138mg 263mg Bear meat
Նատրիում 697mg 71mg Bear meat
Ցինկ 0.92mg 10.27mg Bear meat
Պղինձ 0.4mg 0.148mg Foie gras
Մանգան 0.12mg Foie gras
Սելեն 44µg 11.2µg Foie gras
Վիտամին A 3333IU 0IU Foie gras
Վիտամին A, RAE 1001µg 0µg Foie gras
Վիտամին E 0.49mg Bear meat
Վիտամին C 2mg 0mg Foie gras
Վիտամին B1 0.088mg 0.1mg Bear meat
Վիտամին B2 0.299mg 0.82mg Bear meat
Վիտամին B3 2.51mg 3.35mg Bear meat
Վիտամին B5 1.2mg Foie gras
Վիտամին B6 0.06mg 0.29mg Bear meat
Folate, total 60µg 6µg Foie gras
Վիտամին B12 9.4µg 2.47µg Foie gras
Choline, total 122.3mg Bear meat
Վիտամին K 1.8µg Bear meat
Տրիպտոֆան 0.161mg Foie gras
Տրեոնին 0.507mg Foie gras
Իզոլեյցին 0.606mg Foie gras
Լեյցին 1.029mg Foie gras
Լիզին 0.863mg Foie gras
Մեթիոնին 0.27mg Foie gras
Ֆենիլալանին 0.567mg Foie gras
Վալին 0.719mg Foie gras
Հիստիդին 0.303mg Foie gras
Խոլեստերին 150mg 98mg Bear meat
Հագեցած ճարպ 14.45g 3.54g Bear meat
22:6 n-3 (DHA) 0g 0.037g Bear meat
22:5 n-3 (DPA) 0g 0.034g Bear meat
Մոնոչհագեցած ճարպ 25.61g 5.66g Foie gras
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.84g 2.4g Bear meat

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Foie gras Bear meat
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
127%
Foie gras
57%
Bear meat
Mineral Summary Score
84%
Foie gras
92%
Bear meat

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Foie gras
Foie gras is lower in Շաքար (difference - 0g)
Which food is lower in glycemic index?
Foie gras
Foie gras is lower in glycemic index (difference - 0)
Which food is lower in Նատրիում?
Bear meat
Bear meat is lower in Նատրիում (difference - 626mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Bear meat
Bear meat is lower in Խոլեստերին (difference - 52mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Bear meat
Bear meat is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 10.91g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Foie gras - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/171100/nutrients
  2. Bear meat - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/173846/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: