Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Garden cress և Hominy սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Garden cress vs Hominy infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +710%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +109.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +137.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +117.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +6633.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -95.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +466.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +690%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +356.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +233.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 24% 49% 27% 33% 53% 1.8% 6.3% 57% 72% 4.9%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 3% 23% 11% 15% 0.79% 45% 29% 10% 9.1% 16%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +710%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +109.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +137.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +117.1%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +6633.3%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -95.9%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +466.7%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +690%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +356.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +233.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
0
Hominy
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +691600%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +1300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +2566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +4233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2930.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +57.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +4840%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +7900%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +529%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +270850%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 415% 14% 0% 230% 20% 60% 19% 15% 57% 60% 0% 11% 1355%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0.06% 1% 0% 0% 0.75% 1.4% 0.62% 9.2% 1.2% 0.75% 0% 1.7% 0.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +691600%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +1300%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +2566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +4233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +2930.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +57.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +4840%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +7900%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +529%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +270850%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +75.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +111.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +25.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +159.3%
հավասար Ջուր - 82.53
3% 6% 89% 2%
Սպիտակուցներ: 2.6 գ
Ճարպեր: 0.7 գ
Ածխաջրեր: 5.5 գ
Ջուր: 89.4 գ
Այլ: 1.8 գ
14% 83%
Սպիտակուցներ: 1.48 գ
Ճարպեր: 0.88 գ
Ածխաջրեր: 14.26 գ
Ջուր: 82.53 գ
Այլ: 0.85 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +75.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +111.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +25.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +159.3%
հավասար Ջուր - 82.53

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -81.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +75%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 0.231
5% 49% 47%
Հագեցած ճարպ: 0.023 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.239 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.228 գ
16% 31% 53%
Հագեցած ճարպ: 0.123 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.231 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.399 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -81.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +75%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 0.231

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Garden cress Hominy
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Garden cress Hominy Opinion
Զուտ ածխաջրեր 4.4g 11.76g Hominy
Սպիտակուցներ 2.6g 1.48g Garden cress
Ճարպեր 0.7g 0.88g Hominy
Ածխաջրեր 5.5g 14.26g Hominy
Կալորիականություն 32kcal 72kcal Hominy
Շաքար 4.4g 1.82g Hominy
Բջջանյութ(Fiber) 1.1g 2.5g Hominy
Կալցիում 81mg 10mg Garden cress
Երկաթ 1.3mg 0.62mg Garden cress
Մագնեզիում 38mg 16mg Garden cress
Ֆոսֆոր 76mg 35mg Garden cress
Կալիում 606mg 9mg Garden cress
Նատրիում 14mg 345mg Garden cress
Ցինկ 0.23mg 1.05mg Hominy
Պղինձ 0.17mg 0.03mg Garden cress
Մանգան 0.553mg 0.07mg Garden cress
Սելեն 0.9µg 3µg Hominy
Վիտամին A 6917IU 1IU Garden cress
Վիտամին A, RAE 346µg 0µg Garden cress
Վիտամին E 0.7mg 0.05mg Garden cress
Վիտամին C 69mg 0mg Garden cress
Վիտամին B1 0.08mg 0.003mg Garden cress
Վիտամին B2 0.26mg 0.006mg Garden cress
Վիտամին B3 1mg 0.033mg Garden cress
Վիտամին B5 0.242mg 0.154mg Garden cress
Վիտամին B6 0.247mg 0.005mg Garden cress
Folate, total 80µg 1µg Garden cress
Choline, total 19.5mg 3.1mg Garden cress
Վիտամին K 541.9µg 0.2µg Garden cress
Տրիպտոֆան 0.008mg Hominy
Տրեոնին 0.05mg Hominy
Իզոլեյցին 0.058mg Hominy
Լեյցին 0.202mg Hominy
Լիզին 0.033mg Hominy
Մեթիոնին 0.031mg Hominy
Ֆենիլալանին 0.076mg Hominy
Վալին 0.077mg Hominy
Հիստիդին 0.045mg Hominy
Հագեցած ճարպ 0.023g 0.123g Garden cress
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.239g 0.231g Garden cress
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.228g 0.399g Hominy

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Garden cress Hominy
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
173%
Garden cress
1%
Hominy
Mineral Summary Score
33%
Garden cress
16%
Hominy

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Hominy
Hominy is lower in Շաքար (difference - 2.58g)
Which food is lower in Նատրիում?
Garden cress
Garden cress is lower in Նատրիում (difference - 331mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Garden cress
Garden cress is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.1g)
Which food is lower in glycemic index?
Garden cress
Garden cress is lower in glycemic index (difference - 40)
Which food is richer in minerals?
Garden cress
Garden cress is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Garden cress
Garden cress is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Garden cress - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168407/nutrients
  2. Hominy - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169701/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: