Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Garden cress և Rapini սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Garden cress vs Rapini infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +72.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +209.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -57.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +304.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +40%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +64.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +234.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +11.1%
հավասար Ֆոսֆոր - 73
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 25% 49% 28% 33% 54% 2% 7% 57% 73% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 33% 81% 16% 32% 18% 5% 22% 14% 52% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +72.7%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +209.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -57.6%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +304.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +40%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +64.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +234.8%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +11.1%
հավասար Ֆոսֆոր - 73

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
5
Rapini
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +163.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +241.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +101.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +44.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +141.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +131.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +102.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +22.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +33.1%
հավասար Folate, total - 83
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 416% 14% 0% 230% 20% 60% 19% 15% 57% 60% 0% 1355%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 158% 33% 0% 68% 41% 30% 23% 20% 40% 63% 0% 560%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +163.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +241.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +101.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +44.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +141.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +131.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +102.5%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +22.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +33.1%
հավասար Folate, total - 83

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +93%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +91.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +21.9%
հավասար Ջուր - 92.55
3% 6% 89% 2%
Սպիտակուցներ: 2.6 գ
Ճարպեր: 0.7 գ
Ածխաջրեր: 5.5 գ
Ջուր: 89.4 գ
Այլ: 1.8 գ
3% 3% 93%
Սպիտակուցներ: 3.17 գ
Ճարպեր: 0.49 գ
Ածխաջրեր: 2.85 գ
Ջուր: 92.55 գ
Այլ: 0.94 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +42.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +93%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +91.5%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +21.9%
հավասար Ջուր - 92.55

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -54%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +819.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +75.4%
5% 49% 47%
Հագեցած ճարպ: 0.023 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.239 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.228 գ
24% 13% 63%
Հագեցած ճարպ: 0.05 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0.026 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0.13 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -54%
Պարունակում է ավելի շատ Մոնոչհագեցած ճարպ +819.2%
Պարունակում է ավելի շատ Պոլիչհագեցած ճարպ +75.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Garden cress Rapini
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Lower in Խոլեստերին Equal
Rich in minerals Equal
Rich in vitamins Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Garden cress Rapini Opinion
Զուտ ածխաջրեր 4.4g 0.15g Garden cress
Սպիտակուցներ 2.6g 3.17g Rapini
Ճարպեր 0.7g 0.49g Garden cress
Ածխաջրեր 5.5g 2.85g Garden cress
Կալորիականություն 32kcal 22kcal Garden cress
Ֆրուկտոզա 0.17g Rapini
Շաքար 4.4g 0.38g Rapini
Բջջանյութ(Fiber) 1.1g 2.7g Rapini
Կալցիում 81mg 108mg Rapini
Երկաթ 1.3mg 2.14mg Rapini
Մագնեզիում 38mg 22mg Garden cress
Ֆոսֆոր 76mg 73mg Garden cress
Կալիում 606mg 196mg Garden cress
Նատրիում 14mg 33mg Garden cress
Ցինկ 0.23mg 0.77mg Rapini
Պղինձ 0.17mg 0.042mg Garden cress
Մանգան 0.553mg 0.395mg Garden cress
Սելեն 0.9µg 1µg Rapini
Վիտամին A 6917IU 2622IU Garden cress
Վիտամին A, RAE 346µg 131µg Garden cress
Վիտամին E 0.7mg 1.62mg Rapini
Վիտամին C 69mg 20.2mg Garden cress
Վիտամին B1 0.08mg 0.162mg Rapini
Վիտամին B2 0.26mg 0.129mg Garden cress
Վիտամին B3 1mg 1.221mg Rapini
Վիտամին B5 0.242mg 0.322mg Rapini
Վիտամին B6 0.247mg 0.171mg Garden cress
Folate, total 80µg 83µg Rapini
Վիտամին K 541.9µg 224µg Garden cress
Տրիպտոֆան 0.043mg Rapini
Տրեոնին 0.106mg Rapini
Իզոլեյցին 0.104mg Rapini
Լեյցին 0.17mg Rapini
Լիզին 0.198mg Rapini
Մեթիոնին 0.048mg Rapini
Ֆենիլալանին 0.128mg Rapini
Վալին 0.153mg Rapini
Հիստիդին 0.066mg Rapini
Հագեցած ճարպ 0.023g 0.05g Garden cress
Մոնոչհագեցած ճարպ 0.239g 0.026g Garden cress
Պոլիչհագեցած ճարպ 0.228g 0.13g Garden cress

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Garden cress Rapini
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
187%
Garden cress
86%
Rapini
Mineral Summary Score
33%
Garden cress
27%
Rapini

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Rapini
Rapini is lower in Շաքար (difference - 4.02g)
Which food is lower in Նատրիում?
Garden cress
Garden cress is lower in Նատրիում (difference - 19mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Garden cress
Garden cress is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.027g)
Which food is lower in glycemic index?
Garden cress
Garden cress is lower in glycemic index (difference - 32)
Which food is cheaper?
Garden cress
Garden cress is cheaper (difference - $0.4)
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)
Which food is richer in minerals?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in minerals. See charts below for detailed information.
Which food is richer in vitamins?
?
It cannot be definitely stated which food is richer in vitamins. See charts below for detailed information.

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Garden cress - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168407/nutrients
  2. Rapini - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170381/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: