Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Gelatin dessert և Almond joy սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Gelatin dessert vs Almond joy infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +25.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2033.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +876.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +3528.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -69.5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 5% 2% 61% 1% 61% 1% 40% 2% 37%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 20% 48% 0% 48% 23% 19% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +25.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +2033.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +876.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +3528.6%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -69.5%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 1% 10% 1% 1% 1% 3% 0% 2% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 3% 0% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +88.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +52.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +720%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +75.7%
8% 91%
Սպիտակուցներ: 7.8 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 90.5 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.7 գ
4% 27% 60% 8%
Սպիտակուցներ: 4.13 գ
Ճարպեր: 26.93 գ
Ածխաջրեր: 59.51 գ
Ջուր: 8.2 գ
Այլ: 1.23 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +88.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +52.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +720%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +75.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Gelatin dessert Almond joy
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Gelatin dessert Almond joy Opinion
Զուտ ածխաջրեր 90.5g 54.51g Gelatin dessert
Սպիտակուցներ 7.8g 4.13g Gelatin dessert
Ճարպեր 0g 26.93g Almond joy
Ածխաջրեր 90.5g 59.51g Gelatin dessert
Կալորիականություն 381kcal 479kcal Almond joy
Շաքար 86.04g 48.34g Almond joy
Բջջանյութ(Fiber) 0g 5g Almond joy
Կալցիում 3mg 64mg Almond joy
Երկաթ 0.13mg 1.27mg Almond joy
Մագնեզիում 2mg Gelatin dessert
Ֆոսֆոր 141mg 112mg Gelatin dessert
Կալիում 7mg 254mg Almond joy
Նատրիում 466mg 142mg Almond joy
Ցինկ 0.01mg Gelatin dessert
Պղինձ 0.118mg Gelatin dessert
Մանգան 0.011mg Gelatin dessert
Սելեն 6.7µg Gelatin dessert
Վիտամին A 0IU 42IU Almond joy
Վիտամին C 0mg 0.7mg Almond joy
Վիտամին B1 0.003mg Gelatin dessert
Վիտամին B2 0.041mg Gelatin dessert
Վիտամին B3 0.009mg Gelatin dessert
Վիտամին B5 0.014mg Gelatin dessert
Վիտամին B6 0.001mg Gelatin dessert
Folate, total 3µg Gelatin dessert
Choline, total 3.5mg Gelatin dessert
Տրեոնին 0.151mg Gelatin dessert
Իզոլեյցին 0.118mg Gelatin dessert
Լեյցին 0.251mg Gelatin dessert
Լիզին 0.354mg Gelatin dessert
Մեթիոնին 0.062mg Gelatin dessert
Ֆենիլալանին 0.177mg Gelatin dessert
Վալին 0.213mg Gelatin dessert
Հիստիդին 0.068mg Gelatin dessert
Խոլեստերին 0mg 4mg Gelatin dessert
Հագեցած ճարպ 0g 17.59g Gelatin dessert
Մոնոչհագեցած ճարպ 0g 5.26g Almond joy
Պոլիչհագեցած ճարպ 0g 1.18g Almond joy

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Gelatin dessert Almond joy
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
1%
Gelatin dessert
0%
Almond joy
Mineral Summary Score
21%
Gelatin dessert
16%
Almond joy

Comparison summary

Which food is lower in Խոլեստերին?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in Խոլեստերին (difference - 4mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 17.59g)
Which food is richer in minerals?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Almond joy
Almond joy is lower in Շաքար (difference - 37.7g)
Which food is lower in Նատրիում?
Almond joy
Almond joy is lower in Նատրիում (difference - 324mg)
Which food is lower in glycemic index?
Almond joy
Almond joy is lower in glycemic index (difference - 53)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Gelatin dessert - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168775/nutrients
  2. Almond joy - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167562/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: