Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Gelatin dessert և Milky way սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Gelatin dessert vs Milky way infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +110.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +235%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +3733.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +276.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +900%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +1671.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -64.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +6800%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +24.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1236.4%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 5% 2% 61% 1% 61% 1% 40% 2% 37%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 35% 19% 15% 29% 11% 22% 19% 49% 20% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +110.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +235%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +3733.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +276.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +900%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +1671.4%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -64.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +6800%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +24.6%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +1236.4%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1433.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +151.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1611.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1007.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1300%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +371.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 1% 10% 1% 1% 1% 3% 0% 2% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 7% 18% 12% 3% 12% 24% 3% 10% 4% 3% 23% 9% 10%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին D (D2 + D3) +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +1433.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +151.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +1611.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1007.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +1300%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +33.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +371.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +94.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +27.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +530%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +84.3%
8% 91%
Սպիտակուցներ: 7.8 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 90.5 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.7 գ
4% 17% 71% 6%
Սպիտակուցներ: 4.01 գ
Ճարպեր: 17.23 գ
Ածխաջրեր: 71.17 գ
Ջուր: 6.3 գ
Այլ: 1.29 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +94.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +27.2%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +530%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +84.3%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Gelatin dessert Milky way
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Gelatin dessert Milky way Opinion
Զուտ ածխաջրեր 90.5g 70.17g Gelatin dessert
Սպիտակուցներ 7.8g 4.01g Gelatin dessert
Ճարպեր 0g 17.23g Milky way
Ածխաջրեր 90.5g 71.17g Gelatin dessert
Կալորիականություն 381kcal 456kcal Milky way
Շաքար 86.04g 59.69g Milky way
Բջջանյութ(Fiber) 0g 1g Milky way
Կալցիում 3mg 115mg Milky way
Երկաթ 0.13mg 0.49mg Milky way
Մագնեզիում 2mg 20mg Milky way
Ֆոսֆոր 141mg 67mg Gelatin dessert
Կալիում 7mg 124mg Milky way
Նատրիում 466mg 167mg Milky way
Ցինկ 0.01mg 0.69mg Milky way
Պղինձ 0.118mg 0.147mg Milky way
Մանգան 0.011mg 0.147mg Milky way
Սելեն 6.7µg 2µg Gelatin dessert
Վիտամին A 0IU 110IU Milky way
Վիտամին A, RAE 0µg 31µg Milky way
Վիտամին E 0mg 0.89mg Milky way
Վիտամին D 0IU 16IU Milky way
Վիտամին D (D2 + D3) 0µg 0.4µg Milky way
Վիտամին C 0mg 0.7mg Milky way
Վիտամին B1 0.003mg 0.046mg Milky way
Վիտամին B2 0.041mg 0.103mg Milky way
Վիտամին B3 0.009mg 0.154mg Milky way
Վիտամին B5 0.014mg 0.155mg Milky way
Վիտամին B6 0.001mg 0.014mg Milky way
Folate, total 3µg 4µg Milky way
Վիտամին B12 0µg 0.18µg Milky way
Choline, total 3.5mg 16.5mg Milky way
Վիտամին K 0µg 3.6µg Milky way
Տրեոնին 0.151mg Gelatin dessert
Իզոլեյցին 0.118mg Gelatin dessert
Լեյցին 0.251mg Gelatin dessert
Լիզին 0.354mg Gelatin dessert
Մեթիոնին 0.062mg Gelatin dessert
Ֆենիլալանին 0.177mg Gelatin dessert
Վալին 0.213mg Gelatin dessert
Հիստիդին 0.068mg Gelatin dessert
Խոլեստերին 0mg 9mg Gelatin dessert
Տրանս ճարպ 0.206g Gelatin dessert
Հագեցած ճարպ 0g 12.016g Gelatin dessert
Մոնոչհագեցած ճարպ 0g 2.23g Milky way
Պոլիչհագեցած ճարպ 0g 0.26g Milky way

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Gelatin dessert Milky way
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
1%
Gelatin dessert
10%
Milky way
Mineral Summary Score
21%
Gelatin dessert
23%
Milky way

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Milky way
Milky way is lower in Շաքար (difference - 26.35g)
Which food is lower in Նատրիում?
Milky way
Milky way is lower in Նատրիում (difference - 299mg)
Which food is richer in minerals?
Milky way
Milky way is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Milky way
Milky way is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Խոլեստերին?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in Խոլեստերին (difference - 9mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 12.016g)
Which food is lower in glycemic index?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in glycemic index (difference - 9)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Gelatin dessert - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168775/nutrients
  2. Milky way - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168756/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: