Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Gelatin dessert և Twix սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Gelatin dessert vs Twix infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +34.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +55.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +3433.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +523.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1250%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +2557.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -57.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +10500%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +66.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +2381.8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 5% 2% 61% 1% 61% 1% 40% 2% 37%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 32% 31% 20% 45% 17% 26% 29% 66% 36% 24%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +34.3%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +55.8%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +3433.3%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +523.1%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +1250%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +2557.1%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -57.5%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +10500%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +66.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +2381.8%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
12
Twix
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +5066.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +407.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +12222.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1792.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +2400%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +766.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +497.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 1% 10% 1% 1% 1% 3% 0% 2% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 15% 0% 2% 39% 48% 21% 16% 6% 20% 42% 12% 14%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +5066.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +407.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +12222.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +1792.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +2400%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +766.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +497.1%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +58.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +39.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +323%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +72.9%
8% 91%
Սպիտակուցներ: 7.8 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 90.5 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.7 գ
5% 25% 65% 4%
Սպիտակուցներ: 4.91 գ
Ճարպեր: 24.85 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 4.23 գ
Այլ: 1.21 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +58.9%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +39.7%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +323%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +72.9%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Gelatin dessert Twix
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Gelatin dessert Twix Opinion
Զուտ ածխաջրեր 90.5g 63.7g Gelatin dessert
Սպիտակուցներ 7.8g 4.91g Gelatin dessert
Ճարպեր 0g 24.85g Twix
Ածխաջրեր 90.5g 64.8g Gelatin dessert
Կալորիականություն 381kcal 502kcal Twix
Շաքար 86.04g 48.25g Twix
Բջջանյութ(Fiber) 0g 1.1g Twix
Կալցիում 3mg 106mg Twix
Երկաթ 0.13mg 0.81mg Twix
Մագնեզիում 2mg 27mg Twix
Ֆոսֆոր 141mg 105mg Gelatin dessert
Կալիում 7mg 186mg Twix
Նատրիում 466mg 198mg Twix
Ցինկ 0.01mg 1.06mg Twix
Պղինձ 0.118mg 0.197mg Twix
Մանգան 0.011mg 0.273mg Twix
Սելեն 6.7µg 4.3µg Gelatin dessert
Վիտամին A 0IU 67IU Twix
Վիտամին A, RAE 0µg 20µg Twix
Վիտամին E 0mg 0.74mg Twix
Վիտամին C 0mg 0.6mg Twix
Վիտամին B1 0.003mg 0.155mg Twix
Վիտամին B2 0.041mg 0.208mg Twix
Վիտամին B3 0.009mg 1.109mg Twix
Վիտամին B5 0.014mg 0.265mg Twix
Վիտամին B6 0.001mg 0.025mg Twix
Folate, total 3µg 26µg Twix
Վիտամին B12 0µg 0.33µg Twix
Choline, total 3.5mg 20.9mg Twix
Վիտամին K 0µg 5.6µg Twix
Տրեոնին 0.151mg Gelatin dessert
Իզոլեյցին 0.118mg Gelatin dessert
Լեյցին 0.251mg Gelatin dessert
Լիզին 0.354mg Gelatin dessert
Մեթիոնին 0.062mg Gelatin dessert
Ֆենիլալանին 0.177mg Gelatin dessert
Վալին 0.213mg Gelatin dessert
Հիստիդին 0.068mg Gelatin dessert
Խոլեստերին 0mg 7mg Gelatin dessert
Տրանս ճարպ 0.342g Gelatin dessert
Հագեցած ճարպ 0g 18.96g Gelatin dessert
Մոնոչհագեցած ճարպ 0g 2.988g Twix
Պոլիչհագեցած ճարպ 0g 0.628g Twix

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Gelatin dessert Twix
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
1%
Gelatin dessert
18%
Twix
Mineral Summary Score
21%
Gelatin dessert
32%
Twix

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Twix
Twix is lower in Շաքար (difference - 37.79g)
Which food is lower in Նատրիում?
Twix
Twix is lower in Նատրիում (difference - 268mg)
Which food is lower in glycemic index?
Twix
Twix is lower in glycemic index (difference - 9)
Which food is richer in minerals?
Twix
Twix is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Twix
Twix is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Խոլեստերին?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in Խոլեստերին (difference - 7mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gelatin dessert
Gelatin dessert is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 18.96g)
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Gelatin dessert - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168775/nutrients
  2. Twix - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/168768/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: