Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Goobers և Oh henry սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Goobers vs Oh henry infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +29%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +120%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +93.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -81.3%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 27% 42% 0% 0% 45% 5% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 37% 60% 23% 26% 33% 118% 70% 18%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +29%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +120%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +93.8%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -81.3%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 45% 0% 0% 38% 28% 48% 33% 20% 33% 25% 21% 3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +26%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +47.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +23.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +21.1%
հավասար Այլ - 1.5
10% 34% 53% 2%
Սպիտակուցներ: 9.7 գ
Ճարպեր: 34 գ
Ածխաջրեր: 53 գ
Ջուր: 1.9 գ
Այլ: 1.4 գ
8% 23% 66% 2%
Սպիտակուցներ: 7.7 գ
Ճարպեր: 23 գ
Ածխաջրեր: 65.5 գ
Ջուր: 2.3 գ
Այլ: 1.5 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +26%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +47.8%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +23.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +21.1%
հավասար Այլ - 1.5

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -20.7%
100%
Հագեցած ճարպ: 12.1 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 0 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 0 գ
54% 31% 15%
Հագեցած ճարպ: 9.6 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.53 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.706 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -20.7%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Goobers Oh henry
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Goobers Oh henry Opinion
Զուտ ածխաջրեր 43.3g 63.6g Oh henry
Սպիտակուցներ 9.7g 7.7g Goobers
Ճարպեր 34g 23g Goobers
Ածխաջրեր 53g 65.5g Oh henry
Կալորիականություն 512kcal 462kcal Goobers
Շաքար 43g 46.2g Goobers
Բջջանյութ(Fiber) 9.7g 1.9g Goobers
Կալցիում 89mg 69mg Goobers
Երկաթ 1.1mg 0.5mg Goobers
Մագնեզիում 51mg Oh henry
Ֆոսֆոր 140mg Oh henry
Կալիում 502mg 259mg Goobers
Նատրիում 36mg 193mg Goobers
Ցինկ 1.19mg Oh henry
Պղինձ 0.353mg Oh henry
Մանգան 0.535mg Oh henry
Սելեն 3.2µg Oh henry
Վիտամին A 68IU 0IU Goobers
Վիտամին E 2.21mg Oh henry
Վիտամին C 0.3mg 0mg Goobers
Վիտամին B1 0.149mg Oh henry
Վիտամին B2 0.121mg Oh henry
Վիտամին B3 2.545mg Oh henry
Վիտամին B5 0.539mg Oh henry
Վիտամին B6 0.086mg Oh henry
Folate, total 44µg Oh henry
Վիտամին B12 0.2µg Oh henry
Choline, total 37.1mg Oh henry
Վիտամին K 1.2µg Oh henry
Խոլեստերին 12mg 7mg Oh henry
Տրանս ճարպ 0.07g 0.05g Oh henry
Հագեցած ճարպ 12.1g 9.6g Oh henry
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.53g Oh henry
Պոլիչհագեցած ճարպ 2.706g Oh henry

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Goobers Oh henry
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
Goobers
22%
Oh henry
Mineral Summary Score
12%
Goobers
42%
Oh henry

Comparison summary

Which food is lower in Խոլեստերին?
Oh henry
Oh henry is lower in Խոլեստերին (difference - 5mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Oh henry
Oh henry is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 2.5g)
Which food is richer in minerals?
Oh henry
Oh henry is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Oh henry
Oh henry is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Goobers
Goobers is lower in Շաքար (difference - 3.2g)
Which food is lower in Նատրիում?
Goobers
Goobers is lower in Նատրիում (difference - 157mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Goobers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167581/nutrients
  2. Oh henry - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167997/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: