Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Oh henry և Baby ruth սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Oh henry vs Baby ruth infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +46.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +18.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +48.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -16.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +65.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +56.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +52.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +28%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +26%
հավասար Կալիում - 249
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 21% 19% 37% 60% 23% 26% 33% 118% 70% 18%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 15% 24% 31% 41% 22% 30% 20% 75% 46% 14%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +46.8%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +18.6%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +48.9%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -16.1%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +65.3%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +56.9%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +52.4%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +28%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +26%
հավասար Կալիում - 249

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +137.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +156.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +103.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +61.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +104.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +266.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +91.7%
հավասար Վիտամին B2 - 0.121
հավասար Choline, total - 34.9
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 45% 0% 0% 38% 28% 48% 33% 20% 33% 25% 21% 3%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 19% 0% 0% 15% 28% 24% 20% 10% 9% 8% 20% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +137.6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +156.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +103.4%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +61.9%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +104.8%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +266.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +233.3%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +91.7%
հավասար Վիտամին B2 - 0.121
հավասար Choline, total - 34.9

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +42.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +24%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +203.9%
հավասար Ճարպեր - 21.6
հավասար Ածխաջրեր - 64.8
8% 23% 66% 2%
Սպիտակուցներ: 7.7 գ
Ճարպեր: 23 գ
Ածխաջրեր: 65.5 գ
Ջուր: 2.3 գ
Այլ: 1.5 գ
5% 22% 65% 7%
Սպիտակուցներ: 5.4 գ
Ճարպեր: 21.6 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 6.99 գ
Այլ: 1.21 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +42.6%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +24%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +203.9%
հավասար Ճարպեր - 21.6
հավասար Ածխաջրեր - 64.8

Fat Type Comparison

Fat type breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -20.7%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 5.557
հավասար Պոլիչհագեցած ճարպ - 2.638
54% 31% 15%
Հագեցած ճարպ: 9.6 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.53 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.706 գ
60% 27% 13%
Հագեցած ճարպ: 12.1 գ
Մոնոչհագեցած ճարպ: 5.557 գ
Պոլիչհագեցած ճարպ: 2.638 գ
Պարունակում է ավելի քիչ Հագեցած ճարպ -20.7%
հավասար Մոնոչհագեցած ճարպ - 5.557
հավասար Պոլիչհագեցած ճարպ - 2.638

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Oh henry Baby ruth
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Oh henry Baby ruth Opinion
Զուտ ածխաջրեր 63.6g 62.8g Oh henry
Սպիտակուցներ 7.7g 5.4g Oh henry
Ճարպեր 23g 21.6g Oh henry
Ածխաջրեր 65.5g 64.8g Oh henry
Կալորիականություն 462kcal 459kcal Oh henry
Շաքար 46.2g 54g Oh henry
Բջջանյութ(Fiber) 1.9g 2g Baby ruth
Կալցիում 69mg 47mg Oh henry
Երկաթ 0.5mg 0.63mg Baby ruth
Մագնեզիում 51mg 43mg Oh henry
Ֆոսֆոր 140mg 94mg Oh henry
Կալիում 259mg 249mg Oh henry
Նատրիում 193mg 230mg Oh henry
Ցինկ 1.19mg 0.72mg Oh henry
Պղինձ 0.353mg 0.225mg Oh henry
Մանգան 0.535mg 0.351mg Oh henry
Սելեն 3.2µg 2.5µg Oh henry
Վիտամին E 2.21mg 0.93mg Oh henry
Վիտամին B1 0.149mg 0.058mg Oh henry
Վիտամին B2 0.121mg 0.121mg
Վիտամին B3 2.545mg 1.251mg Oh henry
Վիտամին B5 0.539mg 0.333mg Oh henry
Վիտամին B6 0.086mg 0.042mg Oh henry
Folate, total 44µg 12µg Oh henry
Վիտամին B12 0.2µg 0.06µg Oh henry
Choline, total 37.1mg 34.9mg Oh henry
Վիտամին K 1.2µg 2.3µg Baby ruth
Խոլեստերին 7mg 0mg Baby ruth
Տրանս ճարպ 0.05g 0.05g
Հագեցած ճարպ 9.6g 12.1g Oh henry
Մոնոչհագեցած ճարպ 5.53g 5.557g Baby ruth
Պոլիչհագեցած ճարպ 2.706g 2.638g Oh henry

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Oh henry Baby ruth
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
22%
Oh henry
12%
Baby ruth
Mineral Summary Score
42%
Oh henry
31%
Baby ruth

Comparison summary

Which food is lower in Շաքար?
Oh henry
Oh henry is lower in Շաքար (difference - 7.8g)
Which food is lower in Նատրիում?
Oh henry
Oh henry is lower in Նատրիում (difference - 37mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Oh henry
Oh henry is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 2.5g)
Which food is richer in minerals?
Oh henry
Oh henry is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Oh henry
Oh henry is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Խոլեստերին?
Baby ruth
Baby ruth is lower in Խոլեստերին (difference - 7mg)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Oh henry - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167997/nutrients
  2. Baby ruth - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167582/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: