Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Goobers և Sorghum syrup սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Goobers vs Sorghum syrup infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +68.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +245.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +99.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -77.8%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 27% 42% 0% 0% 45% 5% 0% 0% 0% 0%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 45% 143% 72% 24% 89% 2% 12% 44% 200% 10%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +68.5%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +245.5%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +99.2%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -77.8%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 5% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 25% 36% 2% 49% 155% 0% 0% 8% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +41.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1094.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +71.4%
10% 34% 53% 2%
Սպիտակուցներ: 9.7 գ
Ճարպեր: 34 գ
Ածխաջրեր: 53 գ
Ջուր: 1.9 գ
Այլ: 1.4 գ
75% 23% 2%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 74.9 գ
Ջուր: 22.7 գ
Այլ: 2.4 գ
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +41.3%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +1094.7%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +71.4%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Goobers Sorghum syrup
Lower in Նատրիում ok
Lower in Խոլեստերին ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս Equal
Lower in price Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Goobers Sorghum syrup Opinion
Զուտ ածխաջրեր 43.3g 74.9g Sorghum syrup
Սպիտակուցներ 9.7g 0g Goobers
Ճարպեր 34g 0g Goobers
Ածխաջրեր 53g 74.9g Sorghum syrup
Կալորիականություն 512kcal 290kcal Goobers
Շաքար 43g 74.9g Goobers
Բջջանյութ(Fiber) 9.7g 0g Goobers
Կալցիում 89mg 150mg Sorghum syrup
Երկաթ 1.1mg 3.8mg Sorghum syrup
Մագնեզիում 100mg Sorghum syrup
Ֆոսֆոր 56mg Sorghum syrup
Կալիում 502mg 1000mg Sorghum syrup
Նատրիում 36mg 8mg Sorghum syrup
Ցինկ 0.41mg Sorghum syrup
Պղինձ 0.13mg Sorghum syrup
Մանգան 1.53mg Sorghum syrup
Սելեն 1.7µg Sorghum syrup
Վիտամին A 68IU 0IU Goobers
Վիտամին C 0.3mg 0mg Goobers
Վիտամին B1 0.1mg Sorghum syrup
Վիտամին B2 0.155mg Sorghum syrup
Վիտամին B3 0.1mg Sorghum syrup
Վիտամին B5 0.804mg Sorghum syrup
Վիտամին B6 0.67mg Sorghum syrup
Choline, total 13.3mg Sorghum syrup
Խոլեստերին 12mg 0mg Sorghum syrup
Տրանս ճարպ 0.07g Sorghum syrup
Հագեցած ճարպ 12.1g 0g Sorghum syrup

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Goobers Sorghum syrup
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet Equal

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
0%
Goobers
21%
Sorghum syrup
Mineral Summary Score
12%
Goobers
64%
Sorghum syrup

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is lower in Նատրիում (difference - 28mg)
Which food is lower in Խոլեստերին?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is lower in Խոլեստերին (difference - 12mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 12.1g)
Which food is richer in minerals?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Sorghum syrup
Sorghum syrup is relatively richer in vitamins
Which food is lower in Շաքար?
Goobers
Goobers is lower in Շաքար (difference - 31.9g)
Which food is lower in glycemic index?
?
The foods have equal glycemic indexes ()
Which food is cheaper?
?
The foods are relatively equal in price ($)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Goobers - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167581/nutrients
  2. Sorghum syrup - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/169662/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: