Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Gumdrop և Apricot jam սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Gumdrop vs Apricot jam infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +22.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +300%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +200%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +1440%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +733.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +300%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +150%
հավասար Նատրիում - 40
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 15% 1% 1% 1% 6% 0% 4% 2% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 6% 19% 3% 2% 7% 6% 2% 34% 6% 11%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +566.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +22.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +300%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +200%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +1440%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +733.3%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +300%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +150%
հավասար Նատրիում - 40

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +69.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +260%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +300%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 2% 3% 1% 1% 2% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Վիտամին K 13% 3% 0% 30% 0% 6% 1% 2% 5% 1% 0% 0%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին A +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին C +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +69.2%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +260%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +66.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +300%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +53.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +3350%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +100%
99%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 98.9 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.1 գ
64% 35%
Սպիտակուցներ: 0.7 գ
Ճարպեր: 0.2 գ
Ածխաջրեր: 64.4 գ
Ջուր: 34.5 գ
Այլ: 0.2 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +53.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +3350%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +100%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Gumdrop Apricot jam
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Նատրիում ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Gumdrop Apricot jam Opinion
Զուտ ածխաջրեր 98.8g 64.1g Gumdrop
Սպիտակուցներ 0g 0.7g Apricot jam
Ճարպեր 0g 0.2g Apricot jam
Ածխաջրեր 98.9g 64.4g Gumdrop
Կալորիականություն 396kcal 242kcal Gumdrop
Շաքար 58.97g 43.4g Apricot jam
Բջջանյութ(Fiber) 0.1g 0.3g Apricot jam
Կալցիում 3mg 20mg Apricot jam
Երկաթ 0.4mg 0.49mg Apricot jam
Մագնեզիում 1mg 4mg Apricot jam
Ֆոսֆոր 1mg 3mg Apricot jam
Կալիում 5mg 77mg Apricot jam
Նատրիում 44mg 40mg Apricot jam
Ցինկ 0mg 0.06mg Apricot jam
Պղինձ 0.012mg 0.1mg Apricot jam
Մանգան 0.01mg 0.04mg Apricot jam
Սելեն 0.8µg 2µg Apricot jam
Վիտամին A 0IU 205IU Apricot jam
Վիտամին A, RAE 0µg 10µg Apricot jam
Վիտամին E 0mg 0.13mg Apricot jam
Վիտամին C 0mg 8.8mg Apricot jam
Վիտամին B1 0.006mg 0mg Gumdrop
Վիտամին B2 0.013mg 0.022mg Apricot jam
Վիտամին B3 0.01mg 0.036mg Apricot jam
Վիտամին B5 0.012mg 0.02mg Apricot jam
Վիտամին B6 0.005mg 0.02mg Apricot jam
Folate, total 0µg 1µg Apricot jam
Հագեցած ճարպ 0g 0.01g Gumdrop

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Gumdrop Apricot jam
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
1%
Gumdrop
5%
Apricot jam
Mineral Summary Score
3%
Gumdrop
9%
Apricot jam

Comparison summary

Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 0.01g)
Which food is lower in Շաքար?
Apricot jam
Apricot jam is lower in Շաքար (difference - 15.57g)
Which food is lower in Նատրիում?
Apricot jam
Apricot jam is lower in Նատրիում (difference - 4mg)
Which food is lower in glycemic index?
Apricot jam
Apricot jam is lower in glycemic index (difference - 9)
Which food is cheaper?
Apricot jam
Apricot jam is cheaper (difference - $1.6)
Which food is richer in minerals?
Apricot jam
Apricot jam is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Apricot jam
Apricot jam is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Gumdrop - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167989/nutrients
  2. Apricot jam - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/170645/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: