Foodstruct Nutrition Search | Diet Analysis | Food Comparison | Glycemic Index Chart | Insulin Index Chart | Blog | Subscribe | Sign Up

Համեմատել Gumdrop և Baby ruth սննդամթերքների վիտամինները և միներալները

Համեմատել

Infographic

Gumdrop vs Baby ruth infographic
Infographic link

Mineral Comparison

Mineral comparison score is based on the number of minerals by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -80.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1466.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +57.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +4200%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +9300%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +4880%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1775%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +3410%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +212.5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 1% 15% 1% 1% 1% 6% 0% 4% 2% 5%
Կալցիում Երկաթ Մագնեզիում Ֆոսֆոր Կալիում Նատրիում Ցինկ Պղինձ Մանգան Սելեն 15% 24% 31% 41% 22% 30% 20% 75% 46% 14%
Պարունակում է ավելի քիչ Նատրիում -80.9%
Պարունակում է ավելի շատ Կալցիում +1466.7%
Պարունակում է ավելի շատ Երկաթ +57.5%
Պարունակում է ավելի շատ Մագնեզիում +4200%
Պարունակում է ավելի շատ Ֆոսֆոր +9300%
Պարունակում է ավելի շատ Կալիում +4880%
Պարունակում է ավելի շատ Ցինկ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Պղինձ +1775%
Պարունակում է ավելի շատ Մանգան +3410%
Պարունակում է ավելի շատ Սելեն +212.5%

Vitamin Comparison

Vitamin comparison score is based on the number of vitamins by which one or the other food is richer. The "coverage" charts below show how much of the daily needs can be covered by 300 grams of the food.
:
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +866.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +830.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +12410%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +2675%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +740%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 0% 0% 0% 2% 3% 1% 1% 2% 0% 0% 0% 0%
Վիտամին A Վիտամին E Վիտամին D (D2 + D3) Վիտամին C Վիտամին B1 Վիտամին B2 Վիտամին B3 Վիտամին B5 Վիտամին B6 Folate, total Վիտամին B12 Choline, total Վիտամին K 0% 19% 0% 0% 15% 28% 24% 20% 10% 9% 8% 20% 6%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին E +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B1 +866.7%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B2 +830.8%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B3 +12410%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B5 +2675%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B6 +740%
Պարունակում է ավելի շատ Folate, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին B12 +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Choline, total +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Վիտամին K +∞%

Macronutrient Comparison

Macronutrient breakdown side-by-side comparison
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +52.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +599%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +1110%
99%
Սպիտակուցներ: 0 գ
Ճարպեր: 0 գ
Ածխաջրեր: 98.9 գ
Ջուր: 1 գ
Այլ: 0.1 գ
5% 22% 65% 7%
Սպիտակուցներ: 5.4 գ
Ճարպեր: 21.6 գ
Ածխաջրեր: 64.8 գ
Ջուր: 6.99 գ
Այլ: 1.21 գ
Պարունակում է ավելի շատ Ածխաջրեր +52.6%
Պարունակում է ավելի շատ Սպիտակուցներ +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ճարպեր +∞%
Պարունակում է ավելի շատ Ջուր +599%
Պարունակում է ավելի շատ Այլ +1110%

Comparison summary table

Pay attention at the most right column. It shows the amounts side by side, making it easier to realize the amount of difference.
Gumdrop Baby ruth
Lower in Նատրիում ok
Lower in Հագեցած ճարպ ok
Lower in Շաքար ok
Lower in Գլիկեմիկ ինդեքս ok
Lower in price ok
Rich in minerals ok
Rich in vitamins ok
Lower in Խոլեստերին Equal

All nutrients comparison - raw data values

Nutrient Gumdrop Baby ruth Opinion
Զուտ ածխաջրեր 98.8g 62.8g Gumdrop
Սպիտակուցներ 0g 5.4g Baby ruth
Ճարպեր 0g 21.6g Baby ruth
Ածխաջրեր 98.9g 64.8g Gumdrop
Կալորիականություն 396kcal 459kcal Baby ruth
Շաքար 58.97g 54g Baby ruth
Բջջանյութ(Fiber) 0.1g 2g Baby ruth
Կալցիում 3mg 47mg Baby ruth
Երկաթ 0.4mg 0.63mg Baby ruth
Մագնեզիում 1mg 43mg Baby ruth
Ֆոսֆոր 1mg 94mg Baby ruth
Կալիում 5mg 249mg Baby ruth
Նատրիում 44mg 230mg Gumdrop
Ցինկ 0mg 0.72mg Baby ruth
Պղինձ 0.012mg 0.225mg Baby ruth
Մանգան 0.01mg 0.351mg Baby ruth
Սելեն 0.8µg 2.5µg Baby ruth
Վիտամին E 0mg 0.93mg Baby ruth
Վիտամին B1 0.006mg 0.058mg Baby ruth
Վիտամին B2 0.013mg 0.121mg Baby ruth
Վիտամին B3 0.01mg 1.251mg Baby ruth
Վիտամին B5 0.012mg 0.333mg Baby ruth
Վիտամին B6 0.005mg 0.042mg Baby ruth
Folate, total 0µg 12µg Baby ruth
Վիտամին B12 0µg 0.06µg Baby ruth
Choline, total 0mg 34.9mg Baby ruth
Վիտամին K 0µg 2.3µg Baby ruth
Տրանս ճարպ 0.05g Gumdrop
Հագեցած ճարպ 0g 12.1g Gumdrop
Մոնոչհագեցած ճարպ 0g 5.557g Baby ruth
Պոլիչհագեցած ճարպ 0g 2.638g Baby ruth

Which food is preferable in case of diets?

ok
ok
is better in case of low diet
Gumdrop Baby ruth
Low Ճարպեր diet ok
Low Ածխաջրեր diet ok
Low Կալորիականություն diet ok
Low glycemic index diet ok

People also compare

Vitamin and Mineral Summary Scores

Summary score is calculated by summing up the daily values contained in 300 grams of the product. Obviously the more the food fulfils human daily needs, the more the summary score is
Vitamin Summary Score
1%
Gumdrop
12%
Baby ruth
Mineral Summary Score
3%
Gumdrop
31%
Baby ruth

Comparison summary

Which food is lower in Նատրիում?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Նատրիում (difference - 186mg)
Which food is lower in Հագեցած ճարպ?
Gumdrop
Gumdrop is lower in Հագեցած ճարպ (difference - 12.1g)
Which food is lower in Շաքար?
Baby ruth
Baby ruth is lower in Շաքար (difference - 4.97g)
Which food is lower in glycemic index?
Baby ruth
Baby ruth is lower in glycemic index (difference - 78)
Which food is cheaper?
Baby ruth
Baby ruth is cheaper (difference - $1.6)
Which food is richer in minerals?
Baby ruth
Baby ruth is relatively richer in minerals
Which food is richer in vitamins?
Baby ruth
Baby ruth is relatively richer in vitamins
Which food contains less Խոլեստերին?
?
The foods are relatively equal in Խոլեստերին (0 mg)

Աղբյուրներ

Էջում ներկայացված բոլոր արժեքների աղբյուրը (բացառությամբ հիմնական հոդվածի, որի աղբյուրները ներկայացված են առանձին, եթե առկա են) ԱՄՆ-ի գյուղդեպարտամենտի տվյալների բազան է: Էջում ներկայացված կոնկրետ սննդամթերքների հղումները բերված են ստորև

  1. Gumdrop - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167989/nutrients
  2. Baby ruth - https://fdc.nal.usda.gov/fdc-app.html#/food-details/167582/nutrients

All the Daily Values are presented for males aged 31-50, for 2000-calorie diets.

Ցանկացած դիետա սկսելուց առաջ անհապաղ խորհդակցեք Ձեր բժիշկի հետ: